Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Abecední seznam institucí

Kancelář veřejného ochránce práv

Obec: Brno, Jihomoravský kraj
Kancelář veřejného ochránce práv důsledně separuje odpad, sbírá staré elektrozařízení, včetně baterií, ukládá a kompostuje biologický odpad. Využívá úsporné světelné zdroje, zavedla úsporná opatření technického charakteru pro ohřev teplé vody, užívá ekologický zimní posyp, podporuje cyklodopravu pro cesty zaměstnanců do zaměstnání, používá ekologické čistící prostředky, používá recyklované tiskové náplně a recyklovaný kancelářský papír. Snaží se o snižování energetické náročnosti objektu, o zlepšování tepelně izolačních vlastností vnější obálky objektu a o lepší hospodaření s vodou. Nová přístavba z roku 2019 je inspirovaná principy pasivního domu, má zelenou fasádou a zelenou střechou.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Kolárna pro zaměstnance

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Krajský úřad Královehradeckého kraje třídí odpad a školí všechny své zaměstnance v třídění odpadů, školí vedoucí zaměstnance v problematice zeleného úřadování. Nakupuje elektroniku se značkou TCO, Energy Star apod., preferuje elektronizaci dokumentů, centrální tisk a kopírování dokumentů, rovněž také oboustranné kopírování a tisk, používání tzv. šmíráků. Využívá centrálního řízení vytápění, používá úsporné zářivky a realizuje centrální nákup kancelářských potřeb. Hospodaření s vodou probíhá prostřednictvím duálního splachování WC a pákových baterií.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Školení zaměstnanců krajského úřadu v Hradci Králové v třídění odpadů

Krajský úřad Libereckého kraje

Obec: Liberec, Liberecký kraj
Úřad Libereckého kraje třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, baterie a akumulátory, tonery, CD a DVD nosiče, elektrické a elektronické zařízení, zářivky. Vyřazovaný nábytek je nabízen nábytkové bance. Používán recyklovaný papír a obálky, archivní krabice z recyklovaného papíru, na jednání se používá kohoutková voda místo balená. Propagace a prodej regionálních potravin v místním stravovacím zařízení Bylo provedeno zateplení pláště budovy a zaměstnanci jsou poučeni o dodržování úsporných opatření. Byla přijata interní směrnice o ekologizaci provozu.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Znak Libereckého kraje

Magistrát města Havířova

Obec: Havířov, Moravskoslezský kraj
Magistrát města Havířova má zateplenou správní budovu, nakupuje obálky sešity a bloky z recyklovaného papíru, snaží se omezovat zbytečné svícení a třídí odpad (papír, plasty, PET, nefunkční el. zařízení z kanceláří)
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Magistrát města Opavy

Obec: Opava, Moravskoslezský kraj
V rámci projektu magistrát zlepšil svůj chod vzhledem k životnímu prostředí zavedením opatření, jako jsou např. snížení množství a třídění odpadu, šetření energiemi, efektivnější tisk a snížení spotřeby papíru a kancelářských potřeb, využívání služebních jízdních kol, nákup místních produktů a výrobků s menším negativním dopadem na životní prostředí a dalšími aktivitami, či realizací informační kampaně včetně proškolení zaměstnanců. Zároveň byly provedeny analýzy vybraných příspěvkových organizací města k zjištění možností zavedení podobných úsporných opatření.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Boskovice

Obec: Boskovice, Jihomoravský kraj
Městský úřad Boskovice používá obálky a složky z recyklovaných materiálů, preferuje elektronickou verzi dokumentů a oboustranný tisk. Čistící prostředky nakupuje koncentrované a ve velkých balení, jedna budova úřadu je opatřena tepelnou izolací a druhá fotovoltaickou elektrárnou, třídí PET lahve a papír a WC jsou opatřena duálním splachováním.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Hlučín

Obec: Hlučín, Moravskoslezský kraj
Městský úřad v Hlučíně ve svém provozu využívá oboustranného kopírování a tisku elektronické dokumentace a korespondenci, třídí odpad (papír, plasty, PET, kovy a nebezpečný odpad), hospodaří s vodou pomocí pákových baterií a duálního splachování WC, používá ekologických čisticích prostředků, zajišťuje recyklaci tonerů všech tiskáren a kopírek, využívá speciální formu kompostování, tzv. vermikompostování, omezení PET láhví, separace kovů.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Žížalový kompostér na bioodpad (vlevo)

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou

Obec: Hrušovany nad Jevišovkou, Jihomoravský kraj
Městský úřad pronajal městské pozemky v sadech ke spásání ovcemi. Úřad také volí ekologicky příznivější kancelářské potřeby, vedle třídění odpadu částečně dotřiďuje i směsný odpad, nakupuje potraviny z místních obchodů a od místních zemědělců.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Hustopeče

Obec: Hustopeče, Jihomoravský kraj
Městský úřad Hustopeče třídí odpad (papír, plast, nápojové kartony, sklo, hliník, elektroodpad). Zaměstnanci úřadu byli proškoleni v pravidlech šetrného úřadování, šetření energie a hospodaření s vodou. Používají se pákové baterie, duální splachování na WC, lineární a kompaktní žárovky, pro úklid je preferováno větší balení úklidových prostředků a mikrovláknové utěrky. Počítač každého zaměstnance je nastaven na přepnutí do úsporného režimu po několika minutách nečinnosti.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

systém třídění odpadů na městském úřadě v Hustopečích

Městský úřad Chrudim

Obec: Chrudim, Pardubický kraj
Městskému úřadu v Chrudimi se jako jednomu z mála měst podařilo zavést systém EMAS. V rámci opatření se podařilo nastavit spořiče obrazovek u PC, nakoupit prodlužovací přívody se zásuvkami a jedním vypínačem, doplnit nádoby na třídění hliníku a skla pořídit průkazky na MHD, používat recyklovaný papír, vybavit budovy Městského úřadu Chrudim a partnerských organizací informačními materiály týkající se třídění odpadů a šetření energií, zvýšit podíl vytříděného odpadu, snížit spotřebu vody, zavést principy systému EMAS v příspěvkových organizacích a obchodních společnostech města.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Služební elektrokolo

Městský úřad Kopidlno

Obec: Kopidlno, Královéhradecký kraj
Městský úřad Kopidlno třídí odpad včetně bioodpadu, který končí v kompostéru na dvoře úřadu. Používá se recyklovaný papír, výrobky s certifikací Ekologicky šetrný výrobek, vyměnitelné tonery, úsporné zářivky a výrobky s energetickým štítkem. Úřad organizuje sbírku starého ošacení.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Kompostér na dvoře úřadu

Městský úřad Litoměřice

Obec: Litoměřice, Ústecký kraj
Litoměřice zavedly systematické hospodaření s energiemi v rámci majetku města. Mají pravidelný a jednotný systém sledování a vyhodnocování spotřeby energie, pravidelné zprávy do Rady města a vyhodnocování činnosti energetického managementu a plánu prací. Zřídilo Fond úspor energie i naplňování Energetického plánu města Litoměřice do roku 2030, s cílem úspor 20 %.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Rosice

Obec: Rosice, Jihomoravský kraj
Městský úřad Rosice třídí odpady, funguje jako místo zpětného odběru malých vyřazených elektrozařízení, zářivek a baterií, disponuje informační nástěnkou o účasti v Soutěži o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu a dvěma nástěnkami ekologické osvěty, nakupuje ekologicky příznivé kancelářské pomůcky, používá recyklovaný kancelářský papír a úsporné spotřebiče.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

opatření pro třídění odpadů na městském úředě v Rosicích

Městský úřad Semily

Obec: Semily, Liberecký kraj
Městský úřad v Semilech disponuje ve všech budovách malými sběrnými nádobami na zpětný odběr drobných elektrozařízení, na chodbách má umístěny nádoby na třídění nápojových kartonů, směsných plastů a papíru. Využívá zpětného odběru tonerů, upřednostňuje oboustranný tisk. Služební auta jsou přebudována na LPG systém.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Tábor

Obec: Tábor, Jihočeský kraj
Městský úřad Tábor omezuje spotřebu papíru používáním materiálů na CD, používá papír s vnitřní recyklovanou vrstvou, zpravodaj tiskne na recyklovaný papír. Úřad pořizuje spotřebiče s energetickým štítkem třídy A a volí výrobky s ekoznačkou a nakupují úsporné zářivky. Úřad vypracoval publikaci "Děláme to dobře? Aneb náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování" a plán na zavedení dalších opatření.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

služební automobil na CNG

Městys Ledenice

Obec: Ledenice, Jihočeský kraj
Úřad městyse Ledenice používá ekologických čistících prostředků šetrných k přírodě. Tříděný odpad se ukládá do velkoobjemových nádob na tříděný odpad papír, plasty, sklo.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městys Nový Hrádek

Obec: Nový Hrádek, Královéhradecký kraj
Městys Nový Hrádek rekonstruoval budovu úřadu, kterou opatřil zdvojenými okny s těsněním a byly zde sníženy a zatepleny stropy. Jsou zde využívány úsporné žárovky, kancelářské potřeby z recyklovaného papíru (pořadače, desky, bloky, archivační krabice,obálky), úklid je realizován použitím octa, soli a výrobky, které jsou označeny jako ekologicky šetrný výrobek, třídí se odpady – papír, PET lahve, plast, nápojový karton, kov. Tonerové kazety jsou odevzdávány k další recyklaci a vytápění úřadu je přísně regulováno. K úspoře vody přispívá splachovač WC, který je opatřen regulací a pákové baterie.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Mětský úřad Uherské Hradiště

Obec: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Městský úřad v Uherském hradišti využívá oboustranného tisku, třídí papír, plast, sklo a bioodpad, preferuje kohoutkovou vodu, disponuje směrnicí na používání jízdních kol a zaměstnanci jsou školeni v oblasti ekologicky šetrného způsobu života. Pro potřeby úřadu v nedávné době pořídil osobní elektromobil.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

třídící boxy na chodbách městského úřadu v Uherském Hradišti

Ministerstvo životního prostředí

Obec: Praha, Hlavní město Praha
Ministerstvo životního prostředí využívá environmentálně šetrných výrobků (včetně produktů s ekoznačkou), „ekologicky přátelských“ vozidel, nakupuje „zelenou“ energii, třídí odpady a využívá zpětného odběru. Budova MŽP je zateplena a opatřena střešní fotovoltaickou elektrárnou. Organizace se řídí programem systému environmentálního opatření a auditu (EMAS).
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Budova Ministerstva životního prostředí je opatřeba fotovoltaickou elektrárnou

Nejvyšší správní soud

Obec: Brno, Jihomoravský kraj
Nejvyšší správní soud k zajištění provozu organizace využívá ekologicky šetrné kancelářské a hygienické výrobky, energeticky úspornou výpočetní techniku, ekologicky šetrné prostředky při úklidu, opravách a údržbě. Snižování spotřeby energií úsporným osvětlením, spořiči vody apod., separace druhotných surovin, ekologická likvidace odpadů.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

opatření pro separaci odpadu na Nejvyšším správním soudě

Obecní úřad Kocbeře

Obec: Kocbeře, Královéhradecký kraj
Obecní úřad Kocbeře využívá výrobků z recyklovaných surovin, recyklovaných náplní do tiskáren, separace odpadů – papír, plasty, zpětný odběr náplní od tiskáren od občanů, poskytuje občanům zpětný odběr elektrozařízení, baterií, žárovek, zářivek, využívá biologických odpadů při kompostování a hnojení.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Obecní úřad Ostopovice

Obec: Ostopovice, Jihomoravský kraj
Obecní úřad v Ostopovicích používá veškerý kancelářský papír, pozvánky, oznámení atd. recyklovaný, využívá oboustranného tisku, třídí odpady, nakupuje ekologické čistící prostředky a osvětlení je realizováno LED trubicemi. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v zásadách ekologického provozu.Budova knihovny byla opatřena novými okny, dveřmi a novým topným systémem.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Obecní úřad Třanovice

Obec: Třanovice, Moravskoslezský kraj
Obecní úřad využívá papír z obou stran, vedle papírů, plastů, skla a elektrozáření třídí i bioodpad, který ukládá do sběrného dvora. Úřad používá pákové baterie, duální splachovače toalet a úsporné zářivky. Budova úřadu je zateplena a vytápěna v kotlem na dřevěné peletky, který v zimě slouží také k ohřevu vody na mytí rukou. V obci osvětlení LED svítidly.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Obecní úřad Velké Heraltice

Obec: Velké Heraltice, Moravskoslezský kraj
Úřad používá recyklovaný papíru, třídí odpad, úsporně hospodaří vodou, používá úsporné žárovky, ekologické čisticí prostředky, recykluje náplně do tiskáren a kopírek. Má zateplené obecní budovy a především informuje zaměstnance a návštěvníky o aktivitách ekologicky šetrného provozu úřadu.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

obecní úřad Velké Heraltice při úklidu preferuje velkoobjemové balení čistících prostředků

Úřad městské části Praha-Letňany

Obec: Praha, Hlavní město Praha
Městský úřad v Praze Letňanech má kanceláře vybaveny plastovými koši na separaci papíru a plastů. Ve společných prostorách budovy jsou umístěny sběrné nádoby na papír a plast,přítomen je i lis na PET lahve. Veškerá technika je po skončení pracovní doby odpojena z el. sítě a PC během dne nastaveny na úsporný režim. Nakupuje ekologický kancelářský papír s certifikáty severská labuť a EU květina. Použité náplně z tiskáren jsou předávány k ekologické likvidaci, při nákupu nového vybavení kancelářskou technikou je kladen důraz na její energetickou úspornost, je využíván  oboustranný tisk. V rámci vstupního vzdělávání nových zaměstnanců jsou odpovědnými pracovníky předávány informace  o problematice ekologizace provozu budovy radnice.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

environmentální osvěta zaměstnanců prostřednictvím veřejné nástěnky

Úřad městské části Praha-Libuš

Obec: Praha, Hlavní město Praha
Úřad městské části usiluje od roku 2011 o používání recyklovaného kancelářského papíru do tiskáren a kopírek, o oboustranný tisk, nakupuje papírové výrobky z recyklovaného papíru, podklady pro zastupitele jsou v elektronické formě, propagační materiály tištěny na recyklovaném papíře, doplnění čistících rohoží ke vstupům do budov, úsilí o zavedení principů ekologického úklidu, duální systém splachování, důsledné třídění odpadů včetně hliníku, používání úsporných žárovek a zářivek, monitory nastaveny na úsporný režim, podávání vody ve džbánu místo vod balených.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Informační cedule o projektu na úřadě

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 26.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 6. 4. 2021