Zelené úřadování - příklady dobré praxe

Přehledná mapa databáze příkladů dobré praxe zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrného provozu institucí v České republice.

Abecední seznam institucí

Kancelář veřejného ochránce práv

Obec: Brno, Jihomoravský kraj
Separace odpadu, sběr elektrozařízení včetně baterií, užití úsporných světelných zdrojů, ukládání a kompostování biologického odpadu, úsporná opatření technického charakteru pro ohřev TUV, užívání ekologického zimního posypu, podpora cyklodopravy pro cesty zaměstnanců do zaměstnání, užívání ekologických čistících prostředků, užívání recyklovaných tiskových náplní a recyklovaného kancelářského papíru.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Cedule u vchodu informující návštěvníky o ekologickém provozu

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec: Hradec Králové, Královehradecký kraj
Krajský úřad Královehradeckého kraje třídí odpad a školí všechny své zaměstnance v třídění odpadů, školí vedoucí zaměstnance v problematice zeleného úřadování. Nakupuje elektroniku se značkou TCO, Energy Star apod., preferuje elektronizaci dokumentů, centrální tisk a kopírování dokumentů, rovněž také oboustranné kopírování a tisk, používání tzv. šmíráků. Využívá centrálního řízení vytápění, používá úsporné zářivky a realizuje centrální nákup kancelářských potřeb. Hospodaření s vodou probíhá prostřednictvím duálního splachování WC a pákových baterií.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Školení zaměstnanců krajského úřadu v Hradci Králové v třídění odpadů

Krajský úřad Libereckého kraje

Obec: Liberec, Liberecký kraj
Úřad Libereckého kraje třídí papír, PET lahve, sklo, baterie a akumulátory, tonery, elektrické a elektronické zařízení. Bylo provedeno zateplení pláště budovy a zaměstnanci jsou poučeni o dodržování úsporných opatření. Byla přijata interní směrnice ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Znak Libereckého kraje

Magistrát města Havířova

Obec: Havířov, Moravskoslezský kraj
Magistrát města Havířova má zateplenou správní budovu, nakupuje obálky sešity a bloky z recyklovaného papíru, snaží se omezovat zbytečné svícení a třídí odpad (papír, plasty, PET, nefunkční el. zařízení z kanceláří)
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Magistrát města Opavy

Obec: Opava, Moravskoslezský kraj
V rámci projektu magistrát zlepšil svůj chod vzhledem k životnímu prostředí zavedením opatření, jako jsou např. snížení množství a třídění odpadu, šetření energiemi, efektivnější tisk a snížení spotřeby papíru a kancelářských potřeb, nákup místních produktů a výrobků s menším negativním dopadem na životní prostředí a dalšími aktivitami, či realizací informační kampaně včetně proškolení zaměstnanců. Zároveň byly provedeny analýzy vybraných příspěvkových organizací města k zjištění možností zavedení podobných úsporných opatření. Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstva životního prostředí.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Boskovice

Obec: Boskovice, Jihomoravský kraj
Městský úřad Boskovice používá obálky a složky z recyklovaných materiálů, preferuje elektronickou verzi dokumentů a oboustranný tisk. Čistící prostředky nakupuje koncentrované a ve velkých balení, jedna budova úřadu je opatřena tepelnou izolací a druhá fotovoltaickou elektrárnou, třídí PET lahve a papír a WC jsou opatřena duálním splachováním.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Hlučín

Obec: Hlučín, Moravskoslezský kraj
Městský úřad v Hlučíně ve svém provozu využívá oboustranného kopírování a tisku, elektronické dokumentace a korespondenci, třídí odpad(papír, plasty, PET, kovy a nebezpečný odpad), hospodaří s vodou pomocí pákových baterií a duálního splachování WC, používá ekologických čistících prostředků, zajišťuje recyklaci tonerů všech tiskáren a kopírek.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou

Obec: Hrušovany nad Jevišovkou, Jihomoravský kraj
Městský úřad pronajal městské pozemky v sadech ke spásání ovcemi. Úřad také volí ekologicky příznivější kancelářské potřeby, vedle třídění odpadu částečně dotřiďuje i směsný odpad, nakupuje potraviny z místních obchodů a od místních zemědělců.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Hustopeče

Obec: Hustopeče, Jihomoravský kraj
Městský úřad Hustopeče třídí odpad (papír, plast , nápojové kartony, sklo, hliník, elektroodpad). Zaměstnanci úřadu byli proškoleni v pravidlech šetrného úřadování, šetření energie a hospodaření s vodou. Používají se pákové baterie, duální splachování na WC, lineární a kompaktní žárovky, pro úklid je preferováno větší balení úklidových prostředků a mikrovláknové utěrky. Počítač každého zaměstnance je nastaven na přepnutí do úsporného režimu po několika minutách nečinnosti.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

systém třídění odpadů na městském úřadě v Hustopečích

Městský úřad Chrudim

Obec: Chrudim, Pardubický kraj
Městskému úřadu v Chrudimi se jako jednomu z mála měst podařilo zavést systém EMAS. V rámci opatření se podařilo nastavit spořiče obrazovek u PC, nakoupit prodlužovací přívody se zásuvkami a jedním vypínačem, doplnit nádoby na třídění hliníku a skla pořídit průkazky na MHD, používat recyklovaný papír, vybavit budovy Městského úřadu Chrudim a partnerských organizací informačními materiály týkající se třídění odpadů a šetření energií, zvýšit podíl vytříděného odpadu, snížit spotřebu vody, zavést principy systému EMAS v příspěvkových organizacích a obchodních společnostech města.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Služební elektrokolo

Městský úřad Kopidlno

Obec: Kopidlno, Královehradecký kraj
Městský úřad Kopidlno třídí odpad včetně bioodpadu, který končí v kompostéru na dvoře úřadu. Používá se recyklovaný papír, výrobky s certifikací Ekologicky šetrný výrobek, vyměnitelné tonery, úsporné zářivky a výrobky s energetickým štítkem. Úřad organizuje sbírku starého ošacení.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Kompostér na dvoře úřadu

Městský úřad Rosice

Obec: Rosice, Jihomoravský kraj
Městský úřad Rosice třídí odpady, funguje jako místo zpětného odběru malých vyřazených elektrozařízení, zářivek a baterií, disponuje informační nástěnkou o účasti v Soutěži o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu a dvěma nástěnkami ekologické osvěty, nakupuje ekologicky příznivé kancelářské pomůcky, používá recyklovaný kancelářský papír a úsporné spotřebiče.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

opatření pro třídění odpadů na městském úředě v Rosicích

Městský úřad Semily

Obec: Semily, Liberecký kraj
Městský úřad v Semilech disponuje ve všech budovách malými sběrnými nádobami na zpětný odběr drobných elektrozařízení, na chodbách má umístěny nádoby na třídění nápojových kartonů, směsných plastů a papíru. Využívá zpětného odběru tonerů, upřednostňuje oboustranný tisk. Služební auta jsou přebudována na LPG systém.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městský úřad Tábor

Obec: Tábor, Jihočeský kraj
Městský úřad Tábor omezuje spotřebu papíru používáním materiálů na CD, používá papír s vnitřní recyklovanou vrstvou, zpravodaj tiskne na recyklovaný papír. Úřad pořizuje spotřebiče s energetickým štítkem třídy A a volí výrobky s ekoznačkou a nakupují úsporné zářivky. Úřad vypracoval publikaci "Děláme to dobře? Aneb náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování" a plán na zavedení dalších opatření.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

služební automobil na CNG

Městys Ledenice

Obec: Ledenice, Jihočeský kraj
Úřad městyse Ledenice používá ekologických čistících prostředků šetrných k přírodě. Tříděný odpad se ukládá do velkoobjemových nádob na tříděný odpad papír, plasty, sklo.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Městys Nový Hrádek

Obec: Nový Hrádek, Královehradecký kraj
Městys Nový Hrádek rekonstruoval budovu úřadu, kterou opatřil zdvojenými okny s těsněním a byly zde sníženy a zatepleny stropy. Jsou zde využívány úsporné žárovky, kancelářské potřeby z recyklovaného papíru (pořadače, desky, bloky, archivační krabice,obálky), úklid je realizován použitím octa, soli a výrobky, které jsou označeny jako ekologicky šetrný výrobek, třídí se odpady – papír, PET lahve, plast, nápojový karton, kov. Tonerové kazety jsou odevzdávány k další recyklaci a vytápění úřadu je přísně regulováno. K úspoře vody přispívá splachovač WC, který je opatřen regulací a pákové baterie.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Mětský úřad Uherské Hradiště

Obec: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Městský úřad v Uherském hradišti využívá oboustranného tisku, třídí papír, plast, sklo a bioodpad, preferuje kohoutkovou vodu, disponuje směrnicí na používání jízdních kol a zaměstnanci jsou školeni v oblasti ekologicky šetrného způsobu života.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

třídící boxy na chodbách městského úřadu v Uherském Hradišti

Ministerstvo životního prostředí

Obec: Praha, Hlavní město Praha
Ministerstvo životního prostředí využívá environmentálně šetrných výrobků (včetně produktů s ekoznačkou), „ekologicky přátelských“ vozidel, nakupuje „zelenou“ energii, třídí odpady a využívá zpětného odběru. Budova MŽP je zateplena a opatřena střešní fotovoltaickou elektrárnou. Organizace se řídí programem systému environmentálního opatření a auditu (EMAS).
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Budova Ministerstva životního prostředí je opatřeba fotovoltaickou elektrárnou

Nejvyšší správní soud

Obec: Brno, Jihomoravský kraj
Nejvyšší správní soud k zajištění provozu organizace využívá ekologicky šetrné kancelářské a hygienické výrobky, energeticky úspornou výpočetní techniku a ekologicky šetrné úklidové prostředky. Snižuje spotřebu energií a realizuje ekologickou likvidaci odpadů.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

opatření pro separaci odpadu na Nejvyšším správním soudě

Obecní úřad Kocbeře

Obec: Kocbeře, Královehradecký kraj
Obecní úřad Kocbeře využívá výrobků z recyklovaných surovin, recyklovaných náplní do tiskáren, separace odpadů – papír, plasty, zpětný odběr náplní od tiskáren od občanů, poskytuje občanům zpětný odběr elektrozařízení, baterií, žárovek, zářivek, využívá biologických odpadů při kompostování a hnojení.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Obecní úřad Ostopovice

Obec: Ostopovice, Jihomoravský kraj
Obecní úřad v Ostopovicích používá veškerý kancelářský papír, pozvánky, oznámení atd. recyklovaný, využívá oboustranného tisku, třídí odpady, nakupuje ekologické čistící prostředky a osvětlení je realizováno LED trubicemi. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v zásadách ekologického provozu.Budova knihovny byla opatřena novými okny, dveřmi a novým topným systémem.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Obecní úřad Třanovice

Obec: Třanovice, Moravskoslezský kraj
Obecní úřad využívá papír z obou stran, vedle papírů, plastů, skla a elektrozáření třídí i bioodpad, který ukládá do sběrného dvora. Úřad používá pákové baterie, duální splachovače toalet a úsporné zářivky. Budova úřadu je zateplena a vytápěna v zimě kotlem na dřevní peletky, který v zimě sloouží také k ohřevu vody na mytí rukou.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Obecní úřad Velké Heraltice

Obec: Velké Heraltice, Moravskoslezský kraj
Úřad používá recyklovaný papíru, třídí odpad, úsporně hospodaří vodou, používá úsporné žárovky, ekologické čisticí prostředky, recykluje náplně do tiskáren a kopírek. Má zateplené obecní budovy a především informuje zaměstnance a návštěvníky o aktivitách ekologicky šetrného provozu úřadu.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

obecní úřad Velké Heraltice při úklidu preferuje velkoobjemové balení čistících prostředků

Úřad městské části Praha-Letňany

Obec: Praha, Hlavní město Praha
Městský úřad v Praze Letňanech má kanceláře vybaveny plastovými koši na separaci papíru a plastů. Ve společných prostorách budovy jsou umístěny sběrné nádoby na papír a plast,přítomen je i lis na PET lahve. Veškerá technika je po skončení pracovní doby odpojena z el. sítě a PC během dne nastaveny na úsporný režim. Nakupuje ekologický kancelářský papír s certifikáty severská labuť a EU květina. Použité náplně z tiskáren jsou předávány k ekologické likvidaci, při nákupu nového vybavení kancelářskou technikou je kladen důraz na její energetickou úspornost, je využíván  oboustranný tisk. V rámci vstupního vzdělávání nových zaměstnanců jsou odpovědnými pracovníky předávány informace  o problematice ekologizace provozu budovy radnice.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

environmentální osvěta zaměstnanců prostřednictvím veřejné nástěnky

Úřad městské části Praha-Libuš

Obec: Praha, Hlavní město Praha
Úřad městské části usiluje od roku 2011 o používání recyklovaného kancelářského papíru do tiskáren a kopírek, o oboustranný tisk, nakupuje papírové výrobky z recyklovaného papíru, podklady pro zastupitele jsou v elektronické formě, propagační materiály tištěny na recyklovaném papíře, doplnění čistících rohoží ke vstupům do budov, úsilí o zavedení principů ekologického úklidu, duální systém splachování, důsledné třídění odpadů včetně hliníku, používání úsporných žárovek a zářivek, monitory nastaveny na úsporný režim, podávání vody ve džbánu místo vod balených.
Podrobné informace o instituci a realizovaných opatřeních

Fotografie objektu

Informační cedule o projektu na úřadě

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady zeleného úřadování, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected]. Tuto databázi příkladů dobré praxe vytvořil Ekologický institut Veronica za finanční podpory SFŽP, Ministerstva životního prostředí a za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Síť ekologických poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Logo SFŽP Logo MŽP

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 19. 11. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube