Aktivní občan

 Plné začlenění ochrany životního prostředí do rozhodování státní správy vyžaduje, aby orgány veřejné správy disponovaly přesnými a aktuálními informacemi o dotčeném území. Dle Aarhuské úmluvy může být právě veřejnost jedním z hlavních zdrojů těchto informací. Veronica se snaží být  kvalitním informačním, odborným a koordinačním zázemím pro občany, neziskové organizace, občanské iniciativy, studenty, odborníky a úřady v procesech plánování a rozhodování. Zároveň účinně participujeme  na plánovacích a rozhodovacích procesech na všech úrovních.

IIlustrační obrázek vlaku, kreslil R. Pospíšil

  • Ochrana a rozvoj městské zeleně
    Sledujeme správní řízení ke kácení dřevin v některých městských částech v Brně. V jednotlivých městských částech iniciujeme projekty zaměřené na tvorbu veřejných prostranství. Reagujeme na aktuální kauzy a podrobně sledujeme kácení dřevin podél silnic.
  • Obrázek nakreslil R. PospíšilJak se zapojit do plánování a rozhodování?
    Jak založit občanské sdružení? Jak sestavit petici? Jak probíhá proces posuzování projektů a plánů na životní prostředí?
  • Jak zapojovat veřejnost
    Studujete? Projektujete? Rozhodujete nebo plánujete? Naučte se (spolu)pracovat s veřejností. Vyplatí se to!

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 9. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube