Regionální rozvoj

Obrázek kreslil R. PospíšilLidé žijí v místě a regionu. Udržitelný a spokojený život předpokládá znalost místa po stránce místního dědictví i současného fungování komunity. Ekologický institut Veronica podporuje environmentální aspekty regionálního rozvoje jak po obsahové, tak po procesní stránce.

Centrum Veronica Hostětín / modelové projekty udržitelného rozvoje

Ve spolupráci s obcí Hostětín a dalšími partnery realizujeme modelové projekty udržitelného rozvoje, monitorujeme je a šíříme získané poznatky a zkušenosti.

Úkolem Centra Veronica Hostětín je ukazovat, že vztah k přírodě, ohleduplné hospodaření a poučená interpretace místního dědictví může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

V Hostětíně můžete navštívit kořenovou čistírnu odpadních vod, moštárnu s ekologickou produkcí, obecní výtopnu na biomasu, solární panely, šetrné veřejné osvětlení. V roce 2006 přibylo vzdělávací středisko postavené ve standardu pasivních budov. Navštivte samostatné stránky Centra Veronica Hostětín a přijeďte se podívat na některou z našich akcí.

Soběstačný region

Existují oblasti, které se vydaly cestou omezení závislosti na vnějších zdrojích. Příkladem města/regionu, který směřuje k energetické soběstačnosti, je Güssing v Rakousku. Veronica se snaží podobný koncept prosazovat i u nás (výtopna na biomasu v Hostětíně, ...).

Místní ekonomika

Krátké a uzavřené koloběhy materiálů, zboží a služeb snižují negativní dopady na životní prostředí. S rozvahou využívají místních zdrojů, významně eliminují dopravu a produkované odpady. Místní trh je průhlednější, bezpečnější a nezávisí tolik na neovlivnitelných globálních okolnostech.

Veronica podporuje rozvoj místních trhů - s biomasou, ekologickými potravinami ad. Podílíme se na aktivitách Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat, které certifikuje a propaguje regionální výrobky. Spolupořádáme jarmarky s regionálními a ekologickými výrobky - Jablečnou slavnost v Hostětíně a Biojarmark v Brně, účastníme se Dní Země ve Zlínském a Jihomoravském kraji a dalších akcí.

Jedná-li se o výrobky, které nelze vyrobit místně (čaj, káva, kakao ad.), podporujeme fairtradový obchod - spravedlivý obchod, tedy férovější přístup k mezinárodnímu obchodu, kladoucí důraz na jeho sociální a ekologické rozměry.

K přírodě šetrná produkce potravin

Obrázek jablek. Kreslil R. Pospíšil Potraviny z ekologického zemědělství méně škodí přírodě a našemu zdraví. Jsme zakládajícím členem občanského sdružení Tradice Bílých Karpat, jež zpracovává ekologicky pěstované ovoce na Hostětínský mošt, sirupy a další výrobky. Usilujeme o zachování a návrat ovocných dřevin do krajiny, mj. poskytujeme poradenství v ekologickém zemědělství, zejména sadařství. Pořádáme vzdělávací akce o přírodě blízkém hospodaření na zahradě, na poli i v lese.

Každý majitel zahrady může podpořit svůj region - vlastní produkce potravin nezatěžuje životní prostředí externalitami z výroby a dopravy průmyslově vyráběné produkce. Své výpěstky využijete nejen ve své kuchyni, ale může si směnit různé druhy ovoce či zeleniny se sousedy. Při dodržení zásad a pravidel konceptu přírodní zahrady získáte nejen potěšení, ale suroviny pro přípravu jídel pro vaše blízké bez chemikálií a tím i bez negativních dopadů na zdraví i životní prostředí.

Přírodní čištění odpadních vod

Významnou součástí regionálního rozvoje je hospodaření s vodou. Veronica se zaměřuje na řešení vhodné pro venkovské obce, které se mohou rozhodovat mezi standardními způsoby a variantami, jak významně využít přírodních způsobů čištění. Kořenové čistírny odpadních vod jsou funkční a provozně levnější variantou. Méně zatěžují životní prostředí a představují zajímavý krajinný prvek a prostředí pro život řady rostlin a živočichů.

Plánování a rozhodování

Udržitelný regionální rozvoj předpokládá účast mnoha partnerů a skupin na plánování a rozhodování. Jsme členy místních a regionálních organizací a aktivně se účastníme procesů regionálního rozvoje. Připomínkujeme strategické rozvojové dokumenty, především s uplatněním zkušeností z místní úrovně.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 11. 10. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube