Ekostavitelství a obnovitelné zdroje energie

Klimatické změny se jasně projevují na lokální úrovni, čímž problém spotřeby energie a způsobů stavění činí aktuálními. Věnujeme se ochraně klimatu především v souvislosti s využitím úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Specifickou součástí tohoto tématu je ekologické stavitelství, pasivní stavby a využití přírodních stavebních materiálů. Soustředíme se na regionální úroveň, zkušeností z Hostětína využíváme v městském prostředí. Poskytujeme komplexní vzdělávání, poradenství a osvětu.

Ekologické stavění

Zabýváme se poradenstvím v oblasti úspor energie a v oblasti volby materiálů ve všech stádiích stavby. Sami praktikujeme stavebnictví na experimentální úrovni, čímž ověřujeme některé netradiční stavební postupy. Sbíráme a sdílíme kontakty na šikovné architekty, projektanty, techniky a řemeslníky, kteří cítí vlastní odpovědnost za ničení životního prostředí stavbami.
V oblasti ekologického stavění se zabýváme především pasivními domy a využitím slámy na stavbě, máme postavené vlastní seminární středisko - dům v pasivním standardu, Centrum Veronica Hostětín. Věnujeme se také oknům - především, jak levně a tak i ekologicky zlepšit jejich kvalitu. Přečtěte si publikaci Co s okny - Upravená stará okna lepší než nová. Projděte si a inspirujte se v naší unikátní databázi a mapě slaměných domů z celé České republiky.

Solární program

Podporuje využití solární energie jako jednoho z nejčistějších a nejméně konfliktních zdrojů.Podporujeme solární kolektory, které ohřívají slunečním zářením pitnou případně i topnou vodu, fotovoltaické elektrárny, aktivně přeměňující sluneční záření na elektřinu a prvky solární architektury, která využívá ohřevu interiérů slunečním zářením, například návrhem budov s velkými okny orientovanými k jihu. Publikujeme k tématu, spoluinstalovali jsme desítky solárních kolektorů, naše vzdělávací středisko - pasivní dům v Hostětíně využívá prvky solární architektury, na moštárně v Hostětíně běží fotovoltaická elektrárna.

Podívejte se naše texty, sborníky, publikace a realizace v oblasti solární energie.

Šetrné osvětlení

Věnujeme se problematice šetrného osvětlení (exteriérů i interiérů) a ochraně nočního ovzduší.

Energeticky soběstačná obec a region

Energetická soběstačnost obcí a regionů znamená nezávislost na dodávkách energie (elektřiny, plynu či jiných paliv) ze vzdálených externích zdrojů, především na dodávkách neobnovitelných paliv ze zahraničí či na domácí rozvodné síti. Decentralizovaná výroba energie a tepla má řadu výhod. Obce získávají možnost rozhodovat na obecní úrovni, kontrolovat finanční toky, zohledňovat místní podmínky a potřeby své a svých obyvatel. Občané nejsou ohroženi růstem cen a místní produkce tepla je zárukou především energetické bezpečnosti v nestabilním mezinárodním trhu s fosilními palivy. Dosažení energetické soběstačnosti obce v současnosti je možné, jak nám to ukazují některé příklady nejen ze zahraničí, ale i z České republiky.

Možná se také chcete dozvědět více o ochraně klimatu?

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 19. 9. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube