Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí využívá environmentálně šetrných výrobků (včetně produktů s ekoznačkou), „ekologicky přátelských“ vozidel, nakupuje „zelenou“ energii, třídí odpady a využívá zpětného odběru. Budova MŽP je zateplena a opatřena střešní fotovoltaickou elektrárnou. Organizace se řídí programem systému environmentálního opatření a auditu (EMAS).

Úvodní informace

Adresa:Vršovická 65, Praha
Kraj:Hlavní město Praha
Web:http://www.mzp.cz
Telefon:+420-2-6712-1111
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: Budova Ministerstva životního prostředí je opatřeba fotovoltaickou elektrárnou

Budova Ministerstva životního prostředí je opatřeba fotovoltaickou elektrárnou

Typ organizace:organizační složka státu
Počet zaměstnanců:600
Charakteristika budov(y):jedna administrativní budova vč. přístavby (garáže s nástavbou), stáří 34 let
Kontaktní osoba:Daniel Hájek
Telefon kontakt.. osoby:2 6712 2489
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:Nakupování environmentálních šetrných výrobků bylo formálně upraveno (vydáním Příkazu ministra) na základě Usnesení vlády č. 720/2000, resp. Usnesení vlády č. 465/2010 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které předchozí Usnesení nahradilo.
Období zavádění:1998 - doposud
Shrnutí opatření:Ministerstvo životního prostředí využívá environmentálně šetrných výrobků (včetně produktů s ekoznačkou), „ekologicky přátelských“ vozidel, nakupuje „zelenou“ energii, třídí odpady a využívá zpětného odběru. Budova MŽP je zateplena a opatřena střešní fotovoltaickou elektrárnou. Organizace se řídí programem systému environmentálního opatření a auditu (EMAS).
Podrobný popis opatření:

Nákup environmentálně šetrných výrobků (včetně produktů s ekoznačkou) a „ekologicky přátelských" vozidel; 2000 – doposud

Jsou „preferovány" výrobky označené ekoznačkou, resp. výrobky, které splňují požadavky dané metodikami, jež jsou přílohou Usnesení vlády č. 465/2010. Obdobně je postupováno v případě výměny vozidel.

Rekonstrukce / zateplení budovy MŽP; 2004 – 2005

Bylo provedeno zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a instalace předokenních žaluzií a slunolam. Provedenými opatřeními bylo dosaženo podstatného snížení nákladů na vytápění, v průměru spotřeby tepla v následných topných obdobích tyto náklady klesly o třetinu. Zároveň bylo dosaženo i lepší tepelné pohody v budově v letních měsících.

Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše budovy MŽP; 2006

Ministerstvo ovlivňuje snižování emisí skleníkových plynů vlastní výrobou elektrické energie za pomoci sluneční energie ve fotovoltaické elektrárně umístěné na střeše budovy ministerstva. Její roční produkce činí cca 25 tis. kWh. Umístěním fotovoltaických článků solárního systém bylo z důvodu jeho propagace záměrně voleno na viditelných částech ploché střechy.

Nákup „zelené" energie;

Od roku 2005 odebírá ministerstvo tzv. zelenou elektřinu - využívá speciální tarif PREKO, v rámci kterého odběratelé přispívají pomocí přirážky ve výši 0,10 Kč/kWh na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Snižování spotřeby elektřiny

Ministerstvo minimalizuje spotřebu elektrické energie používáním energeticky úsporných spotřebičů a výpočetní techniky (energetická třída A, standard Energy, úsporných zářivek, atd. Díky opatřením v oblasti osvětlení bylo ministerstvo v roce 2008 oficiálně přijato do programu Green Light. (Jedná se o dobrovolný program, ve kterém se soukromé i veřejné organizace zavazují k modernizaci svých stávajících systémů osvětlení, navrhování nových zařízení a přijímání opatření pro energeticky efektivní osvětlení.)

Třídění odpadů;

V budově ministerstvu je prováděno důsledné třídění všech odpadů - papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliník. Dále je zde zřízeno místo zpětného odběru pro úporné zdroje osvětlení, baterie a elektrospotřebiče. Kromě toho ministerstvo propaguje třídění odpadů na veřejně přístupné části svého pozemku umístěním sběrných nádob na uvedené odpady a kontejnerem na elektrospotřebiče.

Obnova a údržba venkovní zeleně

V roce 2000 proběhla obnova zeleně venkovního areálu ministerstva. Zejména výsadbou platanů před jižním průčelím budovy došlo k částečnému odhlučnění souběžné hlavní ulice. Venkovní zeleň je průběžné udržována v dobrém stavu.

EMAS; 2009 – doposud 

Dosažené úspěchy:
Interní směrnice:Příkaz ministra č. 1/2005 o ekologizaci úředního provozu Příkaz ministra č. 07/2009 o nákupu, příp. pronájmu „ekologicky přátelských“ vozidel Ministerstva životního prostředí Příkaz ministra č. 29/2010 k uplatňování environmentálních požadavků při zadáváních veřejných zakázek EMAS – v lednu 2009 byl zaregistrován systém EMAS na MŽP tím souvisí i další opatření Příkaz ministra č. 29/2009 o vydání Příručky systému environmentálního řízení a auditu Ministerstva životního prostředí Konkrétní opatření však nejsou vydávány formou žádného formálního interního předpisu

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Opatření byla financována z prostředků státního rozpočtu.
Podrobnosti:Renovace / zateplení budovy MŽP; 2004 – 2005 Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše budovy MŽP; 2006

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Doporučujeme provést nejen zateplení budovy, ale současně s ním i modernizaci topného systému, zejména jeho efektivní regulaci. Tímto postupem lze dosáhnout až překvapivých úspor při vytápění budov.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:U příležitosti zprovoznění fotovoltaické elektrárny a zavedení EMAS byly vydány tiskové zprávy.

Datum aktualizace údajů: neznámé.

Fotogalerie

Popis: Budova Ministerstva životního prostředí je opatřeba fotovoltaickou elektrárnou Popis: Popis: Popis: Popis: Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube