Děkujeme

Za podporu děkujeme významným dárcům, kteří v minulosti podpořili naše projekty:

CBC Phare
Česká energetická agentura
Českomoravský cement, a.s.
Český svaz ochránců přírody
EU Phare 2001
Evropská Unie 
Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Evropská Unie (program Transition Facility)
Evropský sociální fond
Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus
Ford Motor Company Conservation and Environmental Program
Krytina Hranice, s.r.o.
Lesy České republiky
Jihomoravský kraj
Matra - program nizozemského ministerstva zahraničí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí, ČR
Ministerstvo životního prostředí, Lucembursko
Nadace Arbor Vitae
Nadace Hëllef fir d´Natur, Lucembursko
Nadace Oekofonds, Lucembursko
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Veronica
Nadace Via
Národní síť středisek ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
Open society fund
Program Iniciativy společenství Interreg IIIA
Program Leader ČR
Program obnovy venkova
Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu
Senter - Nizozemská vládní agentura
Síť ekologických poraden (STEP)
Slovácké strojírny, Uherský Brod
Spolkové ministerstvo výstavby, Rakousko
Spolkové ministerstvo životního prostředí, Rakousko
Státní fond životního prostředí
Statutární město Brno
Strukturální fondy EU - Společný regionální operační program
The Regional Environmental Centre
Toyota Environmental Activities Grant Program
Twente Energy Institute, Nizozemsko
"die umweltberatung", Rakousko

Úřad vlády Dolního Rakouska
Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - Know How Fund, Praha
Zlínský kraj

Aktuální seznam dárců a přispěvatelů je vždy v nejnovější výroční zprávě.

Prostřednictvím finančního členství v Klubu přátel Veronica, sponzorského předplatného časopisu Veronica, e­‑obchodu, webu i osobně nás podporuje řada jednotlivců. Všem za jejich podporu srdečně děkujeme. Bez jejich pomoci by naše práce nebyla možná.

Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, členům ZO ČSOP Veronica, členům redakční rady časopisu Veronica a Rady Ekologického institutu Veronica, odborným spolupracovníkům a lekto­rům vzdělávacích akcí, autorům textů, fotografií a kreseb v časopise a dalších publikacích, stu­dentům na stáži a dalším praktikantům, stejně jako muzikantům cimbálové muziky Veronica,i i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomáhají.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 17. 4. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube