Zelené úřadování - příklady dobré praxe

Přehledná mapa databáze příkladů dobré praxe zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrného provozu institucí v České republice.

Městys Ledenice

Úřad městyse Ledenice používá ekologických čistících prostředků šetrných k přírodě. Tříděný odpad se ukládá do velkoobjemových nádob na tříděný odpad papír, plasty, sklo.

Úvodní informace

Adresa:Náměstí č.p. 89, Ledenice
Kraj:Jihočeský kraj
Web:http://www.ledenice.cz
Telefon:387 995 357
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis:

Typ organizace:úřad městyse
Počet zaměstnanců:17
Charakteristika budov(y):radnice – dvoupodlažní administrativní budova, historická budova – bývalý pivovar, kulturní zařízení U Králů – dvoupodlažní budova s kulturním sálem v 1.patře, divadelní sál – novější přístavba u budovy radnice, přízemní bývalý kinosál, sokolovna – budova ve které je tělocvična, sezóně využívaná pro kulturní akce, dům s pečovatelskou službou - celkem 4 dvoupodlažní domy s 36 byty a místní veřejnou knihovnou - postaveno v r. 2004
Kontaktní osoba:Mgr. Miroslava Franěk
Telefon kontakt.. osoby:606 607 963
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:V roce 2004 zástupce obce Ledenice Mgr. Miroslav Franěk se zúčastnil semináře v Č.Budějovicích s názvem „Zelené úřadování“. Obec Ledenice se rozhodla v rámci svých možností realizovat ekologické opatření v oblasti „čištění a úklid“.
Období zavádění:od r. 2005 dosud
Shrnutí opatření:Úřad městyse Ledenice používá ekologických čistících prostředků šetrných k přírodě. Tříděný odpad se ukládá do velkoobjemových nádob na tříděný odpad papír, plasty, sklo.
Podrobný popis opatření:

Obec Ledenice (městysem je od r. 2006) zavedla používání ekologických čistících prostředků pro úklid v budovách městyse Ledenice – budova radnice, kulturního zařízení U Králů, divadelního sálu, Sokolovny a Domu s pečovatelskou službou – pouze společné prostory
a knihovna. V těchto budovách se používají k úklidu přípravky šetrné k životnímu prostředí tzn. bezfosfátové koncentrované čistící prostředky s ekologickým certifikátem 

Tříděný odpad se ukládá do velkoobjemových nádob na tříděný odpad papír, plasty, sklo.

Dosažené úspěchy:

Obec se zaměřila na ekologii v oblasti „čistění a úklid"– svým příkladem nabádá občany k podobnému chování – k ochraně přírody, minimálně tím, že se lidé nad touto problematikou zamyslí a možná přehodnotí své zvyky a chování v tomto směru. Konkrétní dopady tohoto opatření na životní prostředí lze jen předvídat nikoli vyčíslit. V obci je dobře zavedený systém třídění komunálních odpadů. 

Interní směrnice:obec interní směrnice nevydala, rozhodnutí o nakupování ekologických přípravků vydal starosta pouze ústně. Třídění odpadů probíhá v naší obci mnoho let, zhruba od r. 2000 – průběžně v místním měsíčníku Ledenický zpravodaj vydáváme články o třídění odpadů

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:z obecního rozpočtu
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Důležité je naučit své zaměstnance, zodpovědné za čištění a úklid, správně používat koncentrované čistící přípravky (dávkování, vhodná volba typu přípravku s ohledem na povrch čištěné plochy apod.)
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Třídění odpadů probíhá v obci mnoho let, zhruba od r. 2000 – průběžně v místním měsíčníku Ledenický zpravodaj vydává články o třídění odpadů.

Fotogalerie

Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady zeleného úřadování, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected]. Tuto databázi příkladů dobré praxe vytvořil Ekologický institut Veronica za finanční podpory SFŽP, Ministerstva životního prostředí a za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Síť ekologických poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Logo SFŽP Logo MŽP

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 19. 11. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube