Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud k zajištění provozu organizace využívá ekologicky šetrné kancelářské a hygienické výrobky, energeticky úspornou výpočetní techniku, ekologicky šetrné prostředky při úklidu, opravách a údržbě. Snižování spotřeby energií úsporným osvětlením, spořiči vody apod., separace druhotných surovin, ekologická likvidace odpadů.

Úvodní informace

Adresa:Moravské nám. 6, Brno
Kraj:Jihomoravský kraj
Web:http://www.nssoud.cz
Telefon:542 532 311
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: opatření pro separaci odpadu na Nejvyšším správním soudě

opatření pro separaci odpadu na Nejvyšším správním soudě

Typ organizace:organizační složka státu
Počet zaměstnanců:167
Charakteristika budov(y):1 budova, v roce 2006 proběhla kompletní rekonstrukce
Kontaktní osoba:Alena Prešnajderová
Telefon kontakt.. osoby:Alena Prešnajderová
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

NSS informuje všechny své zaměstnance o výše zmíněných ekologických opatřeních prostřednictvím vnitřní sítě soudu, pozitivně ovlivňuje ekologické myšlení vyvěšením instruktážních letáků v budově NSS. Tímto přístupem ovlivňuje návštěvníky i širokou obec rodinných příslušníků zaměstnanců NSS.

Období zavádění:2003 - doposud
Shrnutí opatření:Nejvyšší správní soud k zajištění provozu organizace využívá ekologicky šetrné kancelářské a hygienické výrobky, energeticky úspornou výpočetní techniku, ekologicky šetrné prostředky při úklidu, opravách a údržbě. Snižování spotřeby energií úsporným osvětlením, spořiči vody apod., separace druhotných surovin, ekologická likvidace odpadů.
Podrobný popis opatření:
  • Nákup kancelářských a hygienických potřeb - kancelářský papír s označením TCF, Ecolabel, FSC; důrazem na oboustranný tisk snižujeme spotřebu kancelářského papíru, poštovní tašky, sešity, bloky, výrobky z kartonů pro archivaci, hygienické papírové výrobky z recyklovaného papíru, razítka z ekologicky odbouratelných materiálů;
  • pořízení výpočetní techniky – tiskárny, monitory, kopírovací stroje a PC jsou energeticky úsporné – minimální třída A;
  • služby zajišťované dodavatelsky, např. pro úklid budovy, jsou používány ekolologicky šetrné výrobky – dodavatelská firma je mj. držitelem certifikátu systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí ČSN ISO 14 001;
  • zajišťování oprav, údržby a vybavení pro NSS – požadujeme používání ekologicky šetrných výrobků včetně předložení příslušných dokladů například při pořizování kancelářského nábytku, koberců, nátěrových hmot apod.;
  • spotřebu energie snižujeme nákupem úsporných zářivek, centrálními spínači osvětlení, sezónní regulací vzduchotechniky dle klimatických podmínek, nákupem AAA spotřebičů s úsporným provozem;
  • spotřebu vody snižujeme denními kontrolami úniků vody a okamžitým odstraněním závad (WC splachovače), spořiči vody ve všech kuchyňkách NSS;
  • nakládání s odpady – pro všechny zaměstnance jsou dostupné v kuchyňkách nádoby na třídění skla, plastů, papíru a drtiče PET lahví, dále smluvní firma separátně odváží nepotřebný papír roztříděný na lepenku a skartovaný papír, rovněž je zajištěna ekologická likvidace spotřebovaných tonerů a nefunkčních zářivek;
  • likvidace elektroodpadu a baterií – v budově NSS je k dispozici krabice pro odkládání drobných elektrospotřebičů a baterií – je určen pro sběr jak vyřazeného majetku NSS, tak pro potřeby zaměstnanců k likvidaci drobného zařízení a baterií. Vyřazené nefunkční elektro spotřebiče a výpočetní techniku ekologicky likvidujeme prostřednictvím firmy Asekol.
Dosažené úspěchy:

Čestné uznání za 3.místo v soutěži O ekologicky nejpříznivější úřad v roce 2009 uděleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje

Čestné uznání za používání ekologicky šetrných výrobků včetně ekologického úklidu a za informování zaměstnanců o zavedených opatřeních v soutěži O ekologicky nejpříznivější úřad v roce 2011 uděleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Interní směrnice:Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích probíhá na NSS písemnými informacemi – uveřejněno v interním systému.

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Běžný rozpočet NSS
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Umožnit zaměstnancům aktivní podíl na zeleném úřadování – dostupnost ekologicky šetrných výrobků, možnost ekologické likvidace a separace odpadů apod. Motivace formou informací a příkladu. Zelené úřadování musí být pro zaměstnance jednoduše dostupné a tím první volitelnou dobrovolnou variantou.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Komunikace se zaměstnanci při nových ekologických opatřeních probíhá prostřednictvím vnitřního informačního systému soudu s možností připomínek a nových návrhů.

Datum aktualizace údajů: prosinec 2019.

Fotogalerie

Popis: opatření pro separaci odpadu na Nejvyšším správním soudě Popis: Box na elektrozařízení

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube