Zelené úřadování - příklady dobré praxe

Přehledná mapa databáze příkladů dobré praxe zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrného provozu institucí v České republice.

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud k zajištění provozu organizace využívá ekologicky šetrné kancelářské a hygienické výrobky, energeticky úspornou výpočetní techniku a ekologicky šetrné úklidové prostředky. Snižuje spotřebu energií a realizuje ekologickou likvidaci odpadů.

Úvodní informace

Adresa:Moravské nám. 6, Brno
Kraj:Jihomoravský kraj
Web:http://www.nssoud.cz
Telefon:420 542 532 311
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: opatření pro separaci odpadu na Nejvyšším správním soudě

opatření pro separaci odpadu na Nejvyšším správním soudě

Typ organizace:organizační složka státu
Počet zaměstnanců:140
Charakteristika budov(y):1 budova, v roce 2006 proběhla kompletní rekonstrukce
Kontaktní osoba:Alena Prešnajderová
Telefon kontakt.. osoby:542532320
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:NSS informuje všechny své zaměstnance o výše zmíněných ekologických opatřeních prostřednictvím vnitřní sítě soudu, pozitivně ovlivňuje ekologické myšlení vyvěšením instruktážních letáků v budově NSS. Tímto přístupem ovlivňuje návštěvníky i širokou obec rodinných příslušníků zaměstnanců NSS.
Období zavádění:2003 - doposud
Shrnutí opatření:Nejvyšší správní soud k zajištění provozu organizace využívá ekologicky šetrné kancelářské a hygienické výrobky, energeticky úspornou výpočetní techniku a ekologicky šetrné úklidové prostředky. Snižuje spotřebu energií a realizuje ekologickou likvidaci odpadů.
Podrobný popis opatření:

nákup kancelářských a hygienických potřeb - kancelářský papír s označením Severská labuť a Evropská květina – důrazem na oboustranný tisk snižujeme spotřebu kancelářského papíru, poštovní tašky, sešity, bloky, výrobky z kartonů pro archivaci, hygienické papírové výrobky z recyklovaného papíru, razítka z ekologicky odbouratelných materiálů

pořízení výpočetní techniky - tiskárny, monitory, kopírovací stroje a PC jsou označeny ekoznačkou Energy Star a TCO 03 Displays.

služby zajišťované dodavatelsky, např. pro úklid budovy, jsou používány ekologicky šetrné výrobky – dodavatelská firma je mj. držitelem certifikátu systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí ČSN ISO 14 001

zajišťování oprav, údržby a vybavení pro NSS - požadujeme používání ekologicky šetrných výrobků včetně předložení příslušných dokladů například při pořizování kancelářského nábytku

spotřebu energie snižujeme nákupem úsporných zářivek, centrálními spínači osvětlení, sezónní regulací VZT dle klimatických podmínek, nákupem AAA spotřebičů s úsporným provozem

spotřebu vody snižujeme denními kontrolami úniků vody a okamžitým odstraněním závad (WC splachovače), spořiči vody ve všech kuchyňkách NSS

nakládání s odpady – pro všechny zaměstnance jsou dostupné v kuchyňkách nádoby na třídění skla, plastů a drtiče PET lahví, dále smluvní firma separátně odváží nepotřebný papír roztříděný na lepenku a skartovaný papír ze všech kanceláří, rovněž je zajištěna ekologická likvidace spotřebovaných tonerů a nefunkčních zářivek

likvidace elektroodpadu a baterií – v budově NSS je k dispozici EKOBOX pro odkládání drobných elektrospotřebičů a baterií – je určen pro sběr jak vyřazeného majetku NSS, tak pro potřeby zaměstnanců k likvidaci drobného zařízení a baterií 

Dosažené úspěchy:

Čestné uznání za 3. místo v soutěži O ekologicky nejpříznivější úřad v roce 2009 uděleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Čestné uznání za používání ekologicky šetrných výrobků včetně ekologického úklidu a za informování zaměstnanců o zavedených opatřeních v soutěži O ekologicky nejpříznivější úřad v roce 2011 - uděleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Interní směrnice:NSS aplikuje Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2010 č. 465 k pravidlům environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Běžný rozpočet NSS
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Umožnit zaměstnancům aktivní podíl na zeleném úřadování – dostupnost ekologicky šetrných výrobků, možnost ekologické likvidace a separace odpadů apod. Motivace formou informací a příkladu. Zelené úřadování musí být pro zaměstnance jednoduše dostupné a tím první volitelnou dobrovolnou variantou.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Komunikace se zaměstnanci při nových ekologických opatřeních probíhá prostřednictvím vnitřního informačního systému soudu s možností připomínek a nových návrhů.

Fotogalerie

Popis: opatření pro separaci odpadu na Nejvyšším správním soudě

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady zeleného úřadování, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected]. Tuto databázi příkladů dobré praxe vytvořil Ekologický institut Veronica za finanční podpory SFŽP, Ministerstva životního prostředí a za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Síť ekologických poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Logo SFŽP Logo MŽP

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 11. 10. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube