Zelené úřadování - příklady dobré praxe

Přehledná mapa databáze příkladů dobré praxe zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrného provozu institucí v České republice.

Městský úřad Semily

Městský úřad v Semilech disponuje ve všech budovách malými sběrnými nádobami na zpětný odběr drobných elektrozařízení, na chodbách má umístěny nádoby na třídění nápojových kartonů, směsných plastů a papíru. Využívá zpětného odběru tonerů, upřednostňuje oboustranný tisk. Služební auta jsou přebudována na LPG systém.

Úvodní informace

Adresa:Husova 82, Semily
Kraj:Liberecký kraj
Web:http://www.semily.cz
Telefon:481 629 221 /
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis:

Typ organizace:městský úřad
Počet zaměstnanců:80
Charakteristika budov(y):Radnice č.p. 82, Husova – stáří 1874 MěÚ č.p. 63, Riegrovo náměstí – komplexní přestavba v r. 2003 Informační středisko č.p. 68, Riegrovo náměstí – komplexní přestavba v r. 1999
Kontaktní osoba:Ing. Miloš Sladký, tajemník
Telefon kontakt.. osoby:481629220
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

V prostorách úřadu byly jednoduše rozmístěny na viditelných místech příslušné nádoby – klienti úřadu i zaměstnanci jsou všímaví a není nutné je nějak výrazněji upozorňovat, občané byli informováni prostřednictvím Semilských novin.

Období zavádění:2004 - doposud
Shrnutí opatření:Městský úřad v Semilech disponuje ve všech budovách malými sběrnými nádobami na zpětný odběr drobných elektrozařízení, na chodbách má umístěny nádoby na třídění nápojových kartonů, směsných plastů a papíru. Využívá zpětného odběru tonerů, upřednostňuje oboustranný tisk. Služební auta jsou přebudována na LPG systém.
Podrobný popis opatření:

malé sběrné nádoby na zpětný odběr drobných elektrozařízení od kolektivních systémů ASEKOL-ELEKTROWIN (ve všech budovách), EKOLAMP (v č.p. 82 a 63) a ECOBAT (ve všech budovách)

na chodbách nádoby na třídění: nápoj.karton, směsné plasty, papír (v č.p. 82 a 63)

zpětný odběr tonnerů (OTTO office)

upřednostnění oboustranného tisku

přebudování služebních aut na LPG 

Dosažené úspěchy:
Interní směrnice:ne

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:V rámci běžných výdajů v roce zavedení.
Podrobnosti:nákup nádob na tříděný odpad v r. 2004/2005 – cca 15 tis. Kč

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Méně někdy znamená více.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:články v měsíčníku Semilské noviny, články na www.semily.cz/cz/občan/ekologie, výstava týkající se odpadů ve vestibulu úřadu č.p. 63

Fotogalerie

Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady zeleného úřadování, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected]. Tuto databázi příkladů dobré praxe vytvořil Ekologický institut Veronica za finanční podpory SFŽP, Ministerstva životního prostředí a za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Síť ekologických poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Logo SFŽP Logo MŽP

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 11. 10. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube