Zelené úřadování - příklady dobré praxe

Přehledná mapa databáze příkladů dobré praxe zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrného provozu institucí v České republice.

Městský úřad Rosice

Městský úřad Rosice třídí odpady, funguje jako místo zpětného odběru malých vyřazených elektrozařízení, zářivek a baterií, disponuje informační nástěnkou o účasti v Soutěži o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu a dvěma nástěnkami ekologické osvěty, nakupuje ekologicky příznivé kancelářské pomůcky, používá recyklovaný kancelářský papír a úsporné spotřebiče.

Úvodní informace

Adresa:Palackého náměstí 13, Rosice
Kraj:Jihomoravský kraj
Web:http://www.rosice.cz
Telefon:546 492 111
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: opatření pro třídění odpadů na městském úředě v Rosicích

opatření pro třídění odpadů na městském úředě v Rosicích

Typ organizace:městský úřad
Počet zaměstnanců:82
Charakteristika budov(y):Dvě budovy - zámek 430 let / radnice 160 let. Obě budovy jsou památkově chráněny.
Kontaktní osoba:RNDr. Dalibor Kolčava
Telefon kontakt.. osoby:546 492 141
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

Ekologická opatření byla postupně zavedena tajemníkem MěÚ (třídění odpadů, sběr elektrozařízení) nebo vedoucími příslušných odborů (používání recyklovaného papíru, nákup energeticky úsporné IT). Opatření byla přijata na základě analýzy tvorby odpadů, zprávy Ekologického institutu Veronica „Návrh ekologicky šetrného provozu Městského úřadu Rosice“ a ekonomické rozvahy.

Období zavádění:2008 - doposud
Shrnutí opatření:Městský úřad Rosice třídí odpady, funguje jako místo zpětného odběru malých vyřazených elektrozařízení, zářivek a baterií, disponuje informační nástěnkou o účasti v Soutěži o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu a dvěma nástěnkami ekologické osvěty, nakupuje ekologicky příznivé kancelářské pomůcky, používá recyklovaný kancelářský papír a úsporné spotřebiče.
Podrobný popis opatření:
  • Vytápění a izolace budov: vytápění obou budov je kotli spalujícími zemní plyn, jmenovitý tepelný výkon 72 kW (zámek) a 49 kW (radnice). Kotle nesou certifikaci Ekologicky šetrný výrobek.
  • Silikonové těsnění oken (budova zámek), nová dřevěná Eurookna (budova radnice).
  • Osvětlení budovy zámek: výhradně trubicové zářivky.
  • Odbor životního prostředí používá pilotně 100% recyklovaný papír Motif Recycled.
  • Používáme psací potřeby a korektory s vyměnitelnými náplněmi. Při nákupu kancelářské techniky (PC, notebooky, tiskárny) upřednostňujeme energeticky úsporné spotřebiče (s logem EnergyStar). Přístroje kancelářské techniky mají nastaven úsporný režim (automatické vypínání).
  • Všechny tiskárny a kopírky jsou nastaveny na oboustranný tisk nebo kopírování. Dokumenty zveřejňované na úřední desce jsou tištěny ve formátu 2 strany/list papíru A4.
  • V obou budovách úřadu třídíme odpady. Skartované papírové dokumenty a vytříděné plasty shromažďujeme v barevných popelnicích objemu 140 l. Odděleně shromažďujeme karton. Návštěvníci úřadu mohou odkládat papír a plasty do barevných popsaných nádob na tříděný odpad objemu 30 l (na chodbách úřadu).
  • Před oběma budovami úřadu jsou umístěny stojany na jízdní kola. Zaměstnanci úřadu mají v budově zámek možnost uschovávat svá jízdní kola v uzamykatelném prostoru. 

 

Dosažené úspěchy:

Environmentální přínosy nejsou kvantifikovány ani ekonomicky vyhodnocovány. 

Interní směrnice:Zatím nebyly vydány. Připravujeme obecnou směrnici o nakupování.

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Environmentální opatření byla financována z rozpočtu města Rosice, funkční třídění (OdPa) „činnost místní správy“.
Podrobnosti:Zavedená environmentální opatření nekladla zvláštní výdajové nároky a jsou přibližně ekonomicky neutrální.

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně): Většímu používání recyklovaného kancelářského papíru brání a) smluvní dodávky nerecyklovaného kancelářského papíru do kopírek b) rychlé tmavnutí recyklovaného papíru (světlocitlivost) c) nedostupnost recyklovaných obálek s doručenkou na českém trhu. Většímu recyklování papírových dokumentů na úřadě brání ochrana osobních údajů a nutnost papírové listy skartovat (přeměnit je na obtížně skladovatelné a zpracovatelné papírové proužky nebo likvidovat dokumenty ve spalovně).
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Primárním cílem našich environmentálních opatření nebyla jejich medializace. Komunikace a diskuse probíhala uvnitř úřadu na úrovni tajemník – vedoucí odborů – pracovníci odboru životního prostředí. Občané a veřejnost jsou informování na nástěnce vedle podatelny úřadu o účasti v Soutěži o nejekologičtější provoz úřadu.

Fotogalerie

Popis: opatření pro třídění odpadů na městském úředě v Rosicích

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady zeleného úřadování, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected]. Tuto databázi příkladů dobré praxe vytvořil Ekologický institut Veronica za finanční podpory SFŽP, Ministerstva životního prostředí a za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Síť ekologických poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Logo SFŽP Logo MŽP

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 19. 11. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube