CZ | EN

Nabídka pro (širokou) veřejnost

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Českého svazu ochránců přírody Veronica. Na svých dvou pracovištích (Brno – Panská 9 a Hostětín 86) vám nabízíme tyto služby: 

Pro organizované skupiny

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 22. 6. 2020