Zelené úřadování - příklady dobré praxe

Přehledná mapa databáze příkladů dobré praxe zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrného provozu institucí v České republice.

Mětský úřad Uherské Hradiště

Městský úřad v Uherském hradišti využívá oboustranného tisku, třídí papír, plast, sklo a bioodpad, preferuje kohoutkovou vodu, disponuje směrnicí na používání jízdních kol a zaměstnanci jsou školeni v oblasti ekologicky šetrného způsobu života.

Úvodní informace

Adresa:Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště
Kraj:Zlínský kraj
Web:http://www.mesto-uh.cz
Telefon:+420572525111
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: třídící boxy na chodbách městského úřadu v Uherském Hradišti

třídící boxy na chodbách městského úřadu v Uherském Hradišti

Typ organizace:městský úřad
Počet zaměstnanců:200
Charakteristika budov(y):městský úřad se skládá ze 4 budov, z čehož dvě mají historický charakter
Kontaktní osoba:Ing. Miroslava Hrabalíková
Telefon kontakt.. osoby:Ing Miroslava Hrabalíková
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:2008 - proběhla ekologizace úřadu, nastavení akčního plánu na ekologická opatření, 2008 - 2009 podpora dotací MŽP - vybavení úřadu třídícími nádobami, džbány na vodu, nastavení technických opatření - oboustranný tisk, preference elektronických dat, 2009 - podpora programem Zdravé město - školení zaměstnanců v jednotlivých oblastech ekologicky šetrného způsobu života, 2010 - veřejná akce Týden pro Zemi, 2011 - rekonstrukce budova a jejich zateplovaní úřadu a příspěvkových organizací města
Období zavádění:2008 - doposud
Shrnutí opatření:Městský úřad v Uherském hradišti využívá oboustranného tisku, třídí papír, plast, sklo a bioodpad, preferuje kohoutkovou vodu, disponuje směrnicí na používání jízdních kol a zaměstnanci jsou školeni v oblasti ekologicky šetrného způsobu života.
Podrobný popis opatření:

papír, kancelářské potřeby: Využívání recyklovaného papíru v rámci monitorovacích zpráv a žádostí, využívání oboustranného tisku, který je systémově nastaven na všech tiskárnách úřadu, využívá se tzv. šmíráků pro poznámky. Preferuje se elektronická verze dokumentů, proběhla elektronizace úřadu. Úřad používá recyklovatelné propisky z kukuřice.

odpady: V rámci úřadů se systémově třídí papír, plast a sklo, přítomen je také box na zpětný odběr elektrozařízení. Třídící nádoby jsou umístěny na všech chodbách, v kancelářích jsou navíc umístěny krabice na třídění papíru. V rámci úřadu se taktéž třídí bioodpad, speciální apel k jeho separaci je dáván také občanům.

stravování: Systémově zavedeno užívání džbánů na vodu, v rámci drobných porad a menších jednání je podáváno občerstvení ze zdravé výživy, fairtrade káva a částečně také biovýrobky.

doprava: Úřad disponuje směrnicí na používání jízdních kol, všechny budovy jsou opatřeny stojany na jízdní kola, přítomno je i kryté stání. V rámci přesunů ve městě je preferována cyklo a veřejná doprava, na větší vzdálenosti se pak využívají osobní automobily, které se úřad snaží co nejvíce vytěžovat.

energie: Nehistorické budovy úřadu jsou zatepleny, je snaha používat úsporné žárovky (cca polovina je úsporná), toalety jsou opatřeny duálním splachování a dávkovačem na mýdlo.

úklid: součástí úklidových prostředků jsou také prostředky ekologicky šetrné povahy

 Na úřadě jsou všudypřítomny živé něřezané květiny.

 

 

Dosažené úspěchy:

2007 - krajská cena za přínos k rozvoji ekologické výchovy

2009 - razítko dobré praxe - ocenění Národní sítě zdravých měst

Interní směrnice:akční plán, směrnice na využívání jízdních kol

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:dotační tituly - MŽP, Síť zdravých měst, rozpočet města
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Dát jednotlivá opatření (třídící boxy, džbány na vodu) zaměstnancům k dipozici, rádi a přirozeně toho využijí. Direktivnější apely nejsou tolik účinné.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):problém financí, kdyby jich bylo více, bylo by více i opatření
Ovlivnění dalších institucí: Přírodovědné centrum Trnka, Dům dětí a mládeže

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:O jednotlivých ekologických opatřeních se zaměstnanci úřadu mohou dozvědět prostřednictvím zpravodaje a brožury Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, Ekologizace úřadu a další příklady participativních postupů místní samosprávy, která je umístěna na webu úřadu a prostřednictvím veřejných akcí - Týden pro Zemi

Fotogalerie

Popis: třídící boxy na chodbách městského úřadu v Uherském Hradišti Popis: veřejná akce Týden pro Zemi spolurealizovaná úřadem

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady zeleného úřadování, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected]. Tuto databázi příkladů dobré praxe vytvořil Ekologický institut Veronica za finanční podpory SFŽP, Ministerstva životního prostředí a za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Síť ekologických poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Logo SFŽP Logo MŽP

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 19. 11. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube