Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Městský úřad Hlučín

Městský úřad v Hlučíně ve svém provozu využívá oboustranného kopírování a tisku elektronické dokumentace a korespondenci, třídí odpad (papír, plasty, PET, kovy a nebezpečný odpad), hospodaří s vodou pomocí pákových baterií a duálního splachování WC, používá ekologických čisticích prostředků, zajišťuje recyklaci tonerů všech tiskáren a kopírek, využívá speciální formu kompostování, tzv. vermikompostování, omezení PET láhví, separace kovů.

Úvodní informace

Adresa:Mírové náměstí 23/24, Hlučín
Kraj:Moravskoslezský kraj
Web:http://www.hlucin.cz
Telefon:595 020 211, 595 020 221
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: Žížalový kompostér na bioodpad (vlevo)

Žížalový kompostér na bioodpad (vlevo)

Typ organizace:městský úřad
Počet zaměstnanců:138
Charakteristika budov(y):3 sousedící budovy (2 stáří cca 100 let, třetí je nová cca 15 let)
Kontaktní osoba:RNDr. Soňa Prášková
Telefon kontakt.. osoby:595 020 233
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

ekologická opatření se zavádí postupně

Období zavádění:
Shrnutí opatření:Městský úřad v Hlučíně ve svém provozu využívá oboustranného kopírování a tisku elektronické dokumentace a korespondenci, třídí odpad (papír, plasty, PET, kovy a nebezpečný odpad), hospodaří s vodou pomocí pákových baterií a duálního splachování WC, používá ekologických čisticích prostředků, zajišťuje recyklaci tonerů všech tiskáren a kopírek, využívá speciální formu kompostování, tzv. vermikompostování, omezení PET láhví, separace kovů.
Podrobný popis opatření:

Městský úřad v Hlučíně ve svém provozu využívá oboustranného kopírování a tisku, elektronické dokumentace, korespondenci a archivace, třídí odpad (papír, plasty, PET, kovy a nebezpečný odpad), používá recyklovaného hygienického papíru a útěrek, pro likvidaci papíru s osobními údaji využíváme namísto spálení firmu, která má bezpečnostní certifikáty a papír recykluje, hospodaří s vodou pomocí pákových baterií (80%) a duálního splachování WC (30%), hlídá efektivně spotřebu tepla v objektech pomocí čidla, které je umístěno u kotelny a ve všech kancelářích jsou termostatické hlavice, používá ekologických čistících prostředků, zajišťuje recyklaci tonerů všech tiskáren a kopírek.

Úřad využívá speciální formu kompostování, tzv. vermikompostování, které využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo, omezuje PET láhve (jsou používány džbánky s vodou z vodovodu), třídí se zvlášť kovy, zaměstnanci (návštěvníci) úřadu mají možnost přímo v budově zpětně odevzdat vysloužilá elektrozařízení.

Zaměstnanci/návštěvníci úřadu mají možnost přímo v budově zpětně odevzdat vysloužilá elektrozařízení.

Dosažené úspěchy:
Interní směrnice:

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Proces je financován z vlastních finančních zdrojů
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Všichni zaměstnanci byli obeznámeni s ekologicky šetrným provozem Městského úřadu Hlučín. Průběžně se kontroluje spotřeba papíru, vody, tepelné energie.

Datum aktualizace údajů: prosinec 2019.

Fotogalerie

Popis: Žížalový kompostér na bioodpad (vlevo) Popis: Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube