Zelené úřadování - příklady dobré praxe

Přehledná mapa databáze příkladů dobré praxe zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrného provozu institucí v České republice.

Městský úřad Hlučín

Městský úřad v Hlučíně ve svém provozu využívá oboustranného kopírování a tisku, elektronické dokumentace a korespondenci, třídí odpad(papír, plasty, PET, kovy a nebezpečný odpad), hospodaří s vodou pomocí pákových baterií a duálního splachování WC, používá ekologických čistících prostředků, zajišťuje recyklaci tonerů všech tiskáren a kopírek.

Úvodní informace

Adresa:Mírové náměstí 23/24, Hlučín
Kraj:Moravskoslezský kraj
Web:http://www.hlucin.cz
Telefon:595 020 211, 595 020 221
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis:

Typ organizace:městský úřad
Počet zaměstnanců:125
Charakteristika budov(y):3 sousedící budovy (2 stáří cca 100 let, 3. je nová cca 10 let)
Kontaktní osoba:RNDr.Soňa Prášková
Telefon kontakt.. osoby:595020233
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:ekologická opatření se zavádí postupně
Období zavádění:
Shrnutí opatření:Městský úřad v Hlučíně ve svém provozu využívá oboustranného kopírování a tisku, elektronické dokumentace a korespondenci, třídí odpad(papír, plasty, PET, kovy a nebezpečný odpad), hospodaří s vodou pomocí pákových baterií a duálního splachování WC, používá ekologických čistících prostředků, zajišťuje recyklaci tonerů všech tiskáren a kopírek.
Podrobný popis opatření:

Městský úřad v Hlučíně ve svém provozu využívá oboustranného kopírování a tisku, elektronické dokumentace, korespondenci a archivace, třídí odpad (papír, plasty, PET, kovy a nebezpečný odpad), používá recyklovaného hygienického papíru a utěrek, hospodaří s vodou pomocí pákových baterií (80%)  a duálního splachování WC (30%), hlídá efektivně spotřebu tepla v objektech pomocí čidla, které je umístěno u kotelny a ve všech kancelářích jsou termostatické hlavice, používá ekologických čistících prostředků, zajišťuje recyklaci tonerů všech tiskáren a kopírek.

Úřad disponuje vnitřní směrnicí „Ekologicky šetrný provoz Městského úřadu Hlučín“ – dílčí opatření jsou začleněna v odpovídajících směrnicích (př. upřednostňování elektronické komunikace, úsporný tisk, systém odděleného sběru odpadů, postupná výměna LCD displejů, atd.)

Zaměstnanci/návštěvníci úřadu mají možnost přímo v budově zpětně odevzdat vysloužilá elektrozařízení.

Dosažené úspěchy:
Interní směrnice:Vydána pouze 1 směrnice: Ekologicky šetrný provoz Městského úřadu Hlučín (doporučení pro ekologizaci provozu)

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:z vlastních finančních zdrojů
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Všichni zaměstnanci byli proškoleni a seznámeni s vnitřní směrnicí Ekologicky šetrný provoz Městského úřadu Hlučín. Kontroluje se průběžně spotřeba papíru, vody, tepelné energie. Směrnice je umístěna na intranetu města.

Fotogalerie

Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady zeleného úřadování, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected]. Tuto databázi příkladů dobré praxe vytvořil Ekologický institut Veronica za finanční podpory SFŽP, Ministerstva životního prostředí a za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Síť ekologických poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Logo SFŽP Logo MŽP

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 11. 10. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube