Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Městský úřad Hustopeče

Městský úřad Hustopeče třídí odpad (papír, plast , nápojové kartony, sklo, hliník, elektroodpad). Zaměstnanci úřadu byli proškoleni v pravidlech šetrného úřadování, šetření energie a hospodaření s vodou. Používají se pákové baterie, duální splachování na WC, lineární a kompaktní žárovky, pro úklid je preferováno větší balení úklidových prostředků a mikrovláknové utěrky. Počítač každého zaměstnance je nastaven na přepnutí do úsporného režimu po několika minutách nečinnosti.

Úvodní informace

Adresa:Dukelské nám. 2/2, Hustopeče
Kraj:Jihomoravský kraj
Web:http://www.hustopece-city.cz
Telefon:519 441 011
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: systém třídění odpadů na městském úřadě v Hustopečích

systém třídění odpadů na městském úřadě v Hustopečích

Typ organizace:městský úřad
Počet zaměstnanců:cca 80
Charakteristika budov(y):Obě budovy úřadu jsou z plných pálených cihel a jsou staré cca 100 let
Kontaktní osoba:Ondřej Němeček
Telefon kontakt.. osoby:519 441 084
E-mail kontakt. osoby: [email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

V roce 2007 bylo zakoupeno víc než 30 barevně odlišených nádob na tříděný odpad, v první řadě papír, plast a nápojové kartony. V roce 2008 proběhlo školení zaměstnanců v problematice šetření s papírem se týkalo školení zaměstnanců, ti jsou průběžně vzděláváni také v dalších oblasti šetrného úřadování. To probíhá prostřednictví interních informačních e-mailů na různá témata šetrného, úsporného úřadování a hospodaření s vodou. Informační e-mail bývá kvůli zpětné vazbě někdy zpestřen žertovným testíkem nebo dotazníkem. Zaměstnanci byli také poučeni o správném svícení v kancelářích, šetření s elektrickou energií a správném způsobu větrání kanceláří.

Období zavádění:2007 - doposud
Shrnutí opatření:Městský úřad Hustopeče třídí odpad (papír, plast , nápojové kartony, sklo, hliník, elektroodpad). Zaměstnanci úřadu byli proškoleni v pravidlech šetrného úřadování, šetření energie a hospodaření s vodou. Používají se pákové baterie, duální splachování na WC, lineární a kompaktní žárovky, pro úklid je preferováno větší balení úklidových prostředků a mikrovláknové utěrky. Počítač každého zaměstnance je nastaven na přepnutí do úsporného režimu po několika minutách nečinnosti.
Podrobný popis opatření:

Odpad je separován ve více než 30 barevně odlišených nádob na tříděný odpad, v první řadě papír, plast a nápojové kartony. Nádoby jsou umístěny v zázemích odborů úřadu a na chodbách a v čekárnách úřadu a slouží také veřejnosti. Bylo zavedeno třídění skla (zvlášť bílé a barevné) a hliníku.V obou budovách úřadu je možné odevzdat vysloužilé elektrozařízení, úsporné a kompaktní zářivky, monočlánky a tonery.

Papír: Obálky A6, A4 z recyklovaného papíru, desky, složky, rychlovazače, pořadače jsou z recyklovaného papíru, pořadač pákový nese značku ekologicky šetrný výrobek (EŠV), složky také, dále balicí papír, toaletní papír, archivní box (EŠV).

Vyškolení zaměstnanců a zavedení šetření papírem.

Nejzákladnější šetření s vodou je na úřadě zajištěno hospodárnými pákovými bateriemi a duálními splachovadly na WC. Tam, kde si to zaměstnanci přejí, mají k utírání rukou textilní ručníky.

K osvětlení místností úřadu je využíváno převážně lineárních a kompaktních zářivek. Počítač každého zaměstnance je nastaven na přepnutí do úsporného režimu po několika minutách nečinnosti.

Mycí a úklidové prostředky nakupujeme ve větších ekonomických baleních.

Dosažené úspěchy:

Čestné uznání, 3. místo v soutěži O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu v JMK - 2008

Čestné uznání, 2. místo v soutěži O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu v JMK za podporu a propagaci principů ekologicky příznivého chování úřadu - 2009

Ocenění od TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.) za umístění mezi prvními 15 městy v celostátní soutěži Zelená informacím 2010 za nejlépe pojatou prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst

Čestné uznání JMK za úspěšnou osvětu a propagaci v oblasti separace odpadů v soutěži O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu – 2010

Čestné uznání JMK za sběr a propagaci zpětného odběru elektrozařízení a zodpovědného nakládání s odpadem - 2011 

Čestné uznání JMK a ASEKOL za sběr a propagaci zpětného odběru elektrozařízení a zodpovědného nakládání s odpadem - 2011
Čestné uznání JMK za aktivní účast v soutěži zelené úřadování (soutěž ekologických projektů úřadů)  - 2014

Interní směrnice:

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Nákup nádob v celkové odhadované ceně asi 50 000 Kč hradil z provozních prostředků městský úřad, nádoby na sklo a některé další nám sponzorsky zakoupil odběratel skleněných odpadů. Nádoby na zpětný od
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Environmentální výchovu provádíme prostřednictvím informačních e-mailů, což se osvědčilo více, než krátká školení zaměstnanců. (Informační e-mail bývá kvůli zpětné vazbě někdy zpestřen žertovným testíkem nebo dotazníkem.) Školení znamená přerušení v práci, někoho může otravovat.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí: Na barevně odlišené nádoby a s tím související problematiku jsme měli spoustu dobrých ohlasů od vedení příspěvkových organizací, obcí (obecní úřady, školy, centrum volného času), kterým se nádoby velmi líbili a tak si takové nebo podobné také pořídili. Což dokladuje, že pěkné a čisté nádoby, sběrná místa a prostředí motivují k třídění.

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Propagace zavedených opatření probíhala na webových stránkách úřadu: https://www.hustopece.cz/file/2955/elisty003.pdf https://www.hustopece.cz/file/2956/elisty004.pdf

Datum aktualizace údajů: prosinec 2019.

Fotogalerie

Popis: systém třídění odpadů na městském úřadě v Hustopečích Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube