Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Právě děláme

V současnosti realizujeme následující projekty. Jejich seznam průběžně doplňujeme a upravujeme.

Ochrana přírody a krajiny

  • Svět (okolo) doupného stromu. Podpořeno MŽP.
  • Zeleň jako adaptační opatření (2018). Projekt podpořený Statutárním městem Brno. Cílem je

    zvýšení zájmu a aktivní zapojení obyvatel města Brna do problematiky ochrany zeleně ve městě

Ochrana klimatu

  • Od zranitelnosti k resilienci (2017-2018). Cílem projektu je zvýšení kompetence cílových skupin, kterými jsou veřejná správa ve venkovských regionech i tamní školy a veřejnost, v plánování a prioritizaci adaptačních a mitigačních opatření a posílení resilience. Využívá se přitom inovativní metodika participativního hodnocení zranitelnosti vůči hrozbám plynoucím z klimatické změny. K naplnění cílů napomůže motivační kampaň a konkrétní interaktivní vzdělávání cílových skupin.

Ekologické poradenství a vzdělávání

  • Ekomapa pro Brno (2018). Podpořeno Statutárním městem Brnem. Cílem projektu je během roku rozšířit a aktualizovat internetovou Ekomapu Brna.
  • Pro Statutární město Brno zajišťujeme službu Zelený telefon, informační linka o životním prostředí (2015-2019).

Časopis Veronica

  • Veronica – časopis pro ochranu přírody a krajiny (2018) Projekt podpořený Statutárním městem Brno zaměřený na vydávání časopisu Veronica.

Aktuální projekty realizované v Centru Veronica Hostětín

Archiv projektů

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 7. 2021