Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královehradeckého kraje třídí odpad a školí všechny své zaměstnance v třídění odpadů, školí vedoucí zaměstnance v problematice zeleného úřadování. Nakupuje elektroniku se značkou TCO, Energy Star apod., preferuje elektronizaci dokumentů, centrální tisk a kopírování dokumentů, rovněž také oboustranné kopírování a tisk, používání tzv. šmíráků. Využívá centrálního řízení vytápění, používá úsporné zářivky a realizuje centrální nákup kancelářských potřeb. Hospodaření s vodou probíhá prostřednictvím duálního splachování WC a pákových baterií.

Úvodní informace

Adresa:Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Kraj:Královehradecký kraj
Web:http://www.kr-kralovehradecky.cz
Telefon:420 495 817 111
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: Školení zaměstnanců  krajského úřadu v Hradci Králové v třídění odpadů

Školení zaměstnanců krajského úřadu v Hradci Králové v třídění odpadů

Typ organizace:krajský úřad
Počet zaměstnanců:371
Charakteristika budov(y):rekonstruovaný historický pivovar
Kontaktní osoba:Mgr. Iva Svobodová
Telefon kontakt.. osoby:495 817 527
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:Problematikou zeleného úřadování se zabývá speciální pracovní skupina, která navrhuje, předkládá a projednává jednotlivá opatření s vedením kraje, radou a zastupitelstvem.
Období zavádění:2006-dosud
Shrnutí opatření:Krajský úřad Královehradeckého kraje třídí odpad a školí všechny své zaměstnance v třídění odpadů, školí vedoucí zaměstnance v problematice zeleného úřadování. Nakupuje elektroniku se značkou TCO, Energy Star apod., preferuje elektronizaci dokumentů, centrální tisk a kopírování dokumentů, rovněž také oboustranné kopírování a tisk, používání tzv. šmíráků. Využívá centrálního řízení vytápění, používá úsporné zářivky a realizuje centrální nákup kancelářských potřeb. Hospodaření s vodou probíhá prostřednictvím duálního splachování WC a pákových baterií.
Podrobný popis opatření:

Třídění odpadů (papír, plasty, sklo, elektroodpad, baterie), školení všech zaměstnanců na třídění odpadů – ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER, školení vedoucích zaměstnanců k problematice zeleného úřadování, nákup elektroniky se značkou TCO, Energy Star apod., používání starší elektroniky pro příspěvkové organizace, elektronizace dokumentů (dovolenky, cestovní příkazy, žádanky o auto apod.), centrální tisk a kopírování dokumentů na jednotlivých odborech, oboustranné kopírování a tisk, používání tzv. šmíráků, centrální řízení vytápění a klimatizace, používání úsporných zářivek, centrální nákup kancelářských potřeb – preference ekologicky šetrných výrobků, recyklovaného kartonu, hospodaření s vodou – instalace duálního splachování, pákových baterií, autoprovoz – plánování jízd – maximální vytíženost aut

Dosažené úspěchy:

Kvantifikaci údajů nelze dost dobře provést, úřad se stěhoval z několika pracovišť do jedné budovy, tím pádem není porovnání k předchozímu stavu

Interní směrnice:Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č.7/353/2006 ze dne 22.9.2005 schválilo koncept ekologicky šetrného provozu „Zelený úřad“, který respektuje zejména obecné principy týkající se preventivní ochrany životního prostředí, šetření zdrojů a předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů a omezení zátěže životního a pracovního prostředí nebezpečnými látkami. Koncept navazuje na již přijatá opatření a směřuje ke komplexnímu pojetí ekologicky šetrného provozu v sídle Královéhradeckého kraje. Ředitelkou krajského úřadu Královéhradeckého kraje byl ustanoven pracovní tým pro realizaci projektu.

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Aktivita nevyžadovala žádné speciální vynaložení finančních prostředků
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):Současným problémem je, že aktivita zeleného úřadování byla více podporována v minulém volebním období, nyní se tolik nedaří zavádět další nová opatření.
Ovlivnění dalších institucí: V roce 2008 se nám povedlo ovlivnit obce a příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje vyhlášením soutěže o ekologicky příznivý provoz úřadů a organizací. Nejlepší organizace získali finanční odměnu, kterou mohli použít na opatření vedoucí ke zlepšení zavedení zeleného úřadování.

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Informace jsou zveřejňovány na webu kraje, zaměstnanci jsou také informování po poradě velkého kolegia svými vedoucími.

Datum aktualizace údajů: neznámé.

Fotogalerie

Popis: Školení zaměstnanců  krajského úřadu v Hradci Králové v třídění odpadů

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube