Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN
Příroda a klima, kreslil R. Pospíšil

Ochrana přírody a krajiny

Ochrana přírody a krajiny je pestrý pojem, zahrnující nejen práci v terénu, ale také šetrné hospodaření v krajině a minimalizaci dopadů vzorců spotřeby na ekosystémy. Ekologický institut Veronica v spolupráci s partnery vzdělává v oblasti ochrany přírody a krajiny, poskytuje poradenství a pořádá množství akcí pro veřejnost.  

ZO ČSOP Veronica se v ochraně přírody a krajiny věnuje těmto prioritním směrům

Koncepce, studie, biologické hodnocení, posuzování vlivů na životní prostředí

ZO ČSOP Veronica se ujala vypracování tzv. stínového seznamu soustavy Natura 2000. Seznamy obsahují dle směrnice EU o ptácích a směrnice o stanovištích návrhy nejcennějších lokalit těchto zemí.

Praktická ochrana přírody

Obrázek roháče Rostislava Pospíšila To je ochrana přírody ve smyslu zákona 114/92 Sb. a dalších národních ,EU a mezinárodních dokumentů. Praktická opatření sloužící bezprostředně k ochraně přírody Spolu s dalšími organizacemi zajišťuje Veronica náhradní hnízdní podložky pro čápa bílého a další akce na ochranu ptáků, budky pro netopýry a péči o handicapované živočichy. Kromě jiného každoročně pořádá Evropskou noc pro netopýry, prodej vánočních jedlí bělokorých v květináčích a jejich jarní výsadbu v lesích v okolí Brna. Zabýváme se také ochranou obojživelníků při tahu, ochranou plazů a ochranou netopýrů na letních koloniích a na zimovištích. V posledních letech se staráme také o lokality užovky stromové NP Podyjí.

Přečtěte si Sledování plazů v oblasti Vlárského průsmyku.

Územní systémy ekologické stability v Brně

Zabýváme se podrobným mapováním situace kolem územních systémů ekologické stability (ÚSES) a vůbec veřejné zeleně v Brně. Přispíváme do diskuze o městské biodiverzitě na konferencích, panelových diskuzích či seminářích s pracovníky městských částí a magistrátu, ale také formou článků nebo exkurzí pro veřejnost.

Ekosystémové služby

Ve spolupráci s mezinárodní organizací CEEWEB jsme se zapojili do projektu propagace služeb ekosystémů. Ekosystémové služby je možno rozdělit mj. na služby podpůrné, zásobovací, regulační a kulturní. Někteří lidé usuzují, že ochrana přírody je luxus, který nám nic praktického nepřináší, Vydali jsme proto publikaci Služby přírody, které zároveň vychází v osmi dalších jazykových mutacích. Brožura srozumitelným způsobem na praktických příkladech vysvětluje, jaké služby nám příroda přináší . Na těchto příkladech je také jasně ukázáno, že příroda vyjma vlastní hodnoty a hodnoty estetické má pro člověk zcela zásadní praktický význam.

Účast ve správních řízeních

Obrázek sysla Rostislava Pospíšila Jako zástupci veřejnosti se angažujeme v tvorbě územních plánů, v řízeních vedených Českou inspekcí životního prostředí, soudy, ombudsmanem. Veronica se podílí na připomínkování Plánu hlavních povodí a Plánů oblastí povodí jako implementačních dokumentů Rámcové směrnice o vodách EU.

Medializace

Zveřejňování různých kauz a prezentace návrhů na jejich řešení. Popularizace našich témat pomocí divadelních představení, seminářů, komponovaných večerů, kulatých stolů a pod.

Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi s tematikou ochrany přírody a krajiny.
Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi s tematikou živočichů.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 3. 6. 2024