Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Úřad městské části Praha-Libuš

Úřad městské části usiluje od roku 2011 o používání recyklovaného kancelářského papíru do tiskáren a kopírek, o oboustranný tisk, nakupuje papírové výrobky z recyklovaného papíru, podklady pro zastupitele jsou v elektronické formě, propagační materiály tištěny na recyklovaném papíře, doplnění čistících rohoží ke vstupům do budov, úsilí o zavedení principů ekologického úklidu, duální systém splachování, důsledné třídění odpadů včetně hliníku, používání úsporných žárovek a zářivek, monitory nastaveny na úsporný režim, podávání vody ve džbánu místo vod balených.

Úvodní informace

Adresa:Libušská 35, Praha
Kraj:Hlavní město Praha
Web:http://www.praha-libus.cz/
Telefon:261 711 380
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: Informační cedule o projektu na úřadě

Informační cedule o projektu na úřadě

Typ organizace:Úřad městské části
Počet zaměstnanců:24
Charakteristika budov(y):Charakter budovy : 3 budovy úřadu, dvě z budov jsou původní vesnická stavení, další je budova mateřské školky z osmdesátých let minulého století
Kontaktní osoba:Jana Martínková
Telefon kontakt.. osoby: 732 643 920
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

Na základě vyhodnocení výchozího stavu byl zpracován Akční plán environmentálně příznivého chování městské části Praha-Libuš. Tento plán byl schválen Radou MČ a jednotlivá opatření z něj se postupně zavádějí. Vzhledem k tomu, že navržená opatření jsou převážně bez nároků na finance spočívá zavádění opatření ve změně postojů zaměstnanců, prověření stávajících smluv a nastavení standardů při nákupech, úklidu a provozních záležitostech. V praxi to znamená, že pokynem tajemníka bylo rozhodnuto o používání recyklovaného papíru v tiskárnách, používání velkokapacitních tiskáren či oboustranném tisku. Začal se důsledně třídit odpad, změnily se pracovní smlouvy úklidových pracovníků a jejich plány úklidu.

Období zavádění:2011 - doposud
Shrnutí opatření:Úřad městské části usiluje od roku 2011 o používání recyklovaného kancelářského papíru do tiskáren a kopírek, o oboustranný tisk, nakupuje papírové výrobky z recyklovaného papíru, podklady pro zastupitele jsou v elektronické formě, propagační materiály tištěny na recyklovaném papíře, doplnění čistících rohoží ke vstupům do budov, úsilí o zavedení principů ekologického úklidu, duální systém splachování, důsledné třídění odpadů včetně hliníku, používání úsporných žárovek a zářivek, monitory nastaveny na úsporný režim, podávání vody ve džbánu místo vod balených.
Podrobný popis opatření:

používání recyklovaného kancelářského papíru do tiskáren a kopírek

oboustranný tisk

snaha o nákup papírových výrobků z recyklovaného papíru

podklady pro jednání zastupitelstva v elektronické formě

propagační materiály tištěny na recyklovaném papíře

doplnění čistících rohoží ke vstupům do budov

zavedení principů ekologického úklidu

prostředky na úklid používat se značkou Ekologicky šetrný výrobek

duální systém splachování

instalovat pákové baterie u vodovodů

důsledné třídění odpadů – papír, plast, sklo, nápojové kartony, hliník

prověření smluv na svoz odpadů

regulace vytápění místností

používání úsporných žárovek a zářivek

tisk dokumentů na velkokapacitních strojích

nastavení úsporného režimu monitoru

podávání vody ve džbánu místo vod balených v plastových nádobách

podpora výrobků fair trade

Dosažené úspěchy:
  • postupné zavedení těchto opatření
  • snížení nákladů na svoz odpadu
  • optimalizace úklidu v kancelářích
Interní směrnice:pokyny tajemníka úřadu

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Revolvingový fond MŽP
Podrobnosti:podpořený projekt ve 4. výzvě Revolvingového fondu MŽP, celková částka získaná na projekt: 1 168 tisíc korun

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:I přes počáteční odmítavý postoj zaměstnanců se postupně jejich názor mění a sami se zamýšlejí nad svým chováním, přicházejí sami s novými nápady.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):Ano, byla dlouhodobá snaha změnit zavedený způsob tištění materiálů pro zastupitele. Sami zastupitelé přišli s nápadem ušetřit papír i tonery.
Ovlivnění dalších institucí: Zavedená opatření provádíme i v dalších spravovaných organizacích – klubu seniorů a volnočasovém klubu pro mládež i dospělé.

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:V úřadě jsme komunikovali prostřednictvím porad a seminářů. Náš postup byl prezentován v místním časopise a také při setkání pražských městských částí.

Datum aktualizace údajů: před více než 2 roky.

Fotogalerie

Popis: Informační cedule o projektu na úřadě Popis: Třídění odpadů na úřadě Popis: Třídění odpadů Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube