CZ | EN

Publikace ke stažení

Ochrana klimatu a ovzduší

Znečištění ovzduší ve městech představuje vážný problém. Na nemoci způsobené zplodinami z výfuků automobilů umírají každoročně tisíce lidí. Publikaci přináší mnoho příkladů, jak v zahraničí úspěšně…
Stáhněte si publikaci
Velké ledové příkrovy tají zvýšeným tempem, mořský led v Arktidě mizí mnohem rychleji, než uváděly nedávné projekce, a budoucí stoupání hladiny moří se nyní čeká mnohem vyšší než dle dřívějších…
Stáhněte si publikaci
Originální příručka o ochraně klimatu. Komplexně a populárně uvádí do této všeobjímající a pro svět i EU zcela klíčové problematiky české čtenáře. Dobře může sloužit poslancům, zastupitelům,…
Stáhněte si publikaci
Dodatkový materiál vzdělávacího materiálu Ochrana klimatu - učební text, který lektorům a lektorkám umožní lepší práci. Velmi uvítáme náměty, jak jej rozšířit, zejména opřené o zkušenosti z praxe.…
Stáhněte si publikaci
Zneklidňují vás změny klimatu a máte chuť s tím něco dělat? Brožura vám nabízí jednoduché návrhy, co změnit v našem každodenním životě. Je to krok směrem k vaší zodpovědnosti, k tomu být vzorem a…
Stáhněte si publikaci
Výfukové plyny vozidel jsou vážným ekologickým a zdravotním problémem. Třetí, přepracované vydaní publikace. Popis jednotlivých škodlivých látek a jejich účinků na zdraví a životní prostředí,…
Stáhněte si publikaci

Další tituly k tématu

Nakupování a odpady

Nevíte co s množstvím odpadů, které se vám doma hromadí? Zajímalo by vás, jak množství odpadů snížit? Přečtěte si naši novou publikaci z cyklu Malé velké rady. Zjistíte, že nejdůležitější je…
Stáhněte si publikaci
Sada osobních vyzkoušených doporučení a námětů pro ostatní, jak se chovat ekologicky. Kapitoly: energie, voda, nakupování, ovzduší, odpady, doprava, zahrada, potrava a zdraví, příroda, globalizace a…
Stáhněte si publikaci
Praktické rady a tipy, jak doma uklízet a prát co nejšetrněji, uklízení bez chemie, moderní úklidové postupy, ochrana zdraví, čištění skvrn, správné dávkování, úklid ve velkém - v úřadech a…
Stáhněte si publikaci
Chemie je v nejrůznějších podobách součástí dnešního životního stylu. Kromě toho, že mnohdy zvyšuje naše pohodlí, přináší i mnoho rizik pro životní prostředí i pro lidské zdraví. Z obsahu: Negativní…
Stáhněte si publikaci
Uspořádat akci, která bude strhující a přitom maximálně šetrná k životnímu prostředí, je snadné. Kniha přináší témat a nápady, které se dají použít jako vodítko při organizování akcí. Rady míří pro…
Stáhněte si publikaci
Informace o environmentálně šetrném provozu úřadů, firem a organizací, definice, legislativa, vlivy na životní prostředí, výhody šetrného nakupování, jak ho zavést do praxe, desatero pro odpovědné…
Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Malý domácí žížalový kompostér je velice chytrá věc, která nám pomůže při domácím odpadovém…
Stáhněte si publikaci
Jak lépe a ekologicky nakupovat. Oblečení, úklid, kosmetika, potraviny, osvětlení, mobilní telefony, dětské pleny, hračky, květiny a nábytek. se návštěvníci a návštěvnice stránek dozví, jak v dané…
Stáhněte si publikaci
Rady a nápady, jak šetřit energie, peníze i přeneseně životní prostředí v domácnostech. Pro ty, kteří potřebují jednoduché a stručné rady - staří lidé, znevýhodnění a pod. Máte-li někoho takového ve…
Stáhněte si publikaci
Pro většinu z nás jsou Vánoce spojeny kromě jiných rituálů samozřejmě s vánočními dárky, kterými obdarováváme své blízké. Přitom zároveň tušíme, že přepych a plýtvání „není zadarmo“, ale že tyto…
Stáhněte si publikaci
Jaké alergeny nebo látky narušující hormonální systém může obsahovat kosmetika? Právě na tuto otázku se snaží odpovědět nová zpráva Ekologického institutu Veronica. Věnuje se problematickým chemickým…
Stáhněte si publikaci

Další tituly k tématu

Úspory energie, ekostavění

Vysvětlení, jak okna fungují, jak mohou fungovat lépe, utěsnění oken, lepší zasklení, výměna zasklení, clonění oken, střešní okna: to vše najdete v knize renomovaného autora, spousta zcela nových,…
Stáhněte si publikaci
Publikace komplexně popisuje Centrum Veronica Hostětín - architekturu, urbanismus a energetický koncept, plán domu a jeho konstrukční skladby, ekologicky šetrné vybavení a provoz. Názorné barevné…
Stáhněte si publikaci
Brožura o využívání obnovitelných zdrojů (nejen) v Hostětíně. Představení možností využívání biomasy a energie slunce. Popis obecní výtopny na biomasu a solárních a fotovoltaických instalací.
Stáhněte si publikaci
Publikace teoreticky popisuje výstavbu pasivního domu, propojení nejrůznějších technologií a zkušenosti z výstavby několika pasivních domů. V druhé části je podrobně uvedeno 14 realizacích, 10 z…
Stáhněte si publikaci
Vylepšený starý dům se může přiblížit nejlepšímu stavebnímu standardu, totiž pasivnímu, a může poskytnout to nejpříjemnější možné bydlení. Ještě k tomu může být zajímavý, inspirující, krásný. Knížka…
Stáhněte si publikaci
Kniha popisuje stav současného poznání v oblasti světelného znečištění. Shrnuje dopady přílišného nočního světla na přírodu i zdraví lidí. Doporučuje opatření, jak se světlem zacházet - jaké používat…
Stáhněte si publikaci
Popis obecných základních principů šetrného osvětlení. Proč světlo někdy neprospívá. Popis rekonstrukce osvětlení v Hostětíně včetně ekonomických a dalších souvislostí. Technické řešení, ekonomické…
Stáhněte si publikaci

Další tituly k tématu

Zahrady, sady zemědělství

Principy hospodaření v přírodní zahradě, opatření na podporu biodiverzity, průvodce ukázkovou přírodní zahradou a ovocným sadem Centra Veronica Hostětín. Nádherné a názorné kresby Pavla Procházky.
Stáhněte si publikaci
Publikace seznamuje se základními principy přírodního zahradničení. Přináší některé vybrané tipy pro vaši zahradu. Obsahuje návod, jak svoji zahradu přeměnit v zahradu přírodní. Věnuje se způsobům…
Stáhněte si publikaci
Podrobný manuál pro zakládání skupin komunitou podporovaného zemědělství. Přílohami manuálu jsou také návrhy dokumentů, jako například smlouvy o partnerství zemědělec-spotřebitel a manuálu pro…
Stáhněte si publikaci
Ovocnářství v Bílých Karpatech. Ovocnářství bez chemie. Zpracování ovoce - sušení moštování.
Stáhněte si publikaci
Chránit klima můžete i tím, že nakupujete místní a sezónní zeleninu. Přehledný kalendář na zavěšení o tom, kdy se sklízí mangold, polníček či kdy se skladuje například bílá ředkev.
Stáhněte si publikaci

Další tituly k tématu

Příroda a krajina

Černovický hájek je posledním fragmentem lužního lesa Dyjsko-Svratecké nivy v Brně. Odkazuje na původní podobu této krajiny před příchodem člověka. Je cenným útočištěm přírody, řady druhů rostlin a…
Stáhněte si publikaci
V této publikaci najdete biologii ježka, radu odborníka, kdy potřebuje ježek naší pomoc. V případě nutném je zde popsána péče o ježka, jak ježka zbavit parazitů, jak ježka ubytovat a čím ho krmit.
Stáhněte si publikaci
Publikace určená všem milovníkům přírody, kteří mají rádi plazy do té míry, že netouží je chovat v zajetí a stačí jim fakt, že se s nimi dosud mohou setkávat v přírodě. A nevadí jim, že to může být…
Stáhněte si publikaci
Tato publikace navazuje na knížku Ochrana obojživelníků od stejných autorů a je jejim doplňkem. Budete-li chtít úplnější informace, je třeba seznámit se s tímto zdrojem, kde ostatně najdete také …
Stáhněte si publikaci
Tato publikace si klade za cíl vzbudit zájem o netopýry mezi širokou veřejností a zároveň poskytnou praktické náměty pro jejich aktivní ochranu. Najdete v ní biologický popis, příčiny ohrožení…
Stáhněte si publikaci
Nejen v dalekých exotických zemích, ale i v Evropě a přímo u nás v České Republice dochází k ohrožení celých populací nejrůznějších živočichů - od bezobratlých až po ptáky a savce. Významně ohroženou…
Stáhněte si publikaci
Sborník přednášek a seminárních prací vznikl v rámci pilotního vzdělávacího programu, který proběhl v Hostětíně. Věnuje se tématům starých a krajových odrůd ovocných dřevin, extenzivní výsadbě,…
Stáhněte si publikaci
Praktická kuchařka, jak u vás zorganizovat prodej živých vánočních stromků v k květináči. Rady a fígle z našich, skoro dvacetiletých zkušeností. Jak předvánočním prodejem a jarní výsadbou jedliček…
Stáhněte si publikaci

Další tituly k tématu

Regionální rozvoj

Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně. Podrobná analýza svépomocných solárních systémů, moštárny, výtopny na biomasu, seminárního centra Veronica Hostětín (pasivní dům),…
Stáhněte si publikaci
Publikace nabízí základní informace o čištění odpadních vod jednotlivých či menších skupin domů. Porovnány jsou domovní strojní (balené) a domovní kořenové čistírny odpadních vod. Čtenáři se dozví o…
Stáhněte si publikaci
Zkrácená verze analýzy Co přinesly projekty v Hostětíně? Na šestnácti stránách hutný přehled ekonomických, sociálních a environmentálních prvků udržitelnosti hostětínských modelových ekologických…
Stáhněte si publikaci
Brožura nabízí stručný přehled všech realizovaných modelových projektů. V Průvodci se dočtete základní informace a stavbě, technologii, principech a významu všech jednotlivých hostětínských…
Stáhněte si publikaci
Publikace nabízí základní informace o přírodním čištění povrchových a odpadních vod a představuje modelový příklad – obecní kořenovou čistírnu odpadních vod v Hostětíně. Vymezeny jsou základní pojmy…
Stáhněte si publikaci

Další tituly k tématu

Aktivní občan

V této publikaci se můžete seznámit s názory skupiny odborníků, která vznikla kolem Domu ochránců přírody v Brně. Přírodní rámec Brna považují tito odborníci za důležitý a hodný ochrany a rozvoje.…
Stáhněte si publikaci
Soubor tří přednášek, které tvoří základní manuál, jak přistupovat k dřevinám v obcích a ve městech. Na samotném začátku péče o zeleň stojí její výsadba - jaký je význam zeleně v krajině? Na co si…
Stáhněte si publikaci
Proč se zabývat místní ekonomikou? Jak ji můžeme posilovat? Co to vlastně místní ekonomika je a na jakých principech funguje? Jak souvisí s našimi nákupy, zaměstnaností, cenami, rozvojem obce,…
Stáhněte si publikaci
Publikace vznikla ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně v rámci projektu EnTraCoP. Příručka je určena zejména studentům, starostům a projektantům a obsahuje závěry…
Stáhněte si publikaci
Příručka shrnuje otázky, které dostáváme v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší,…
Stáhněte si publikaci

Další tituly k tématu

šedá čára

Přehled publikací, které vydal nebo spoluvydal Ekologický institut Veronica. Skoro všechny jsou zdarma ke stažení, upozorňujeme na právní výhradu. Publikace, které jsou dostupné tiskem, si můžete osobně prohlédnout a zakoupit na našich pobočkách v Brně a v Hostětíně.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 22. 6. 2020