Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Právní výhrada

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.veronica.cz, tzn. na doméně veronica.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.

Bezplatně využít můžete data a informace z našich internetových stránek www.veronica.cz pouze a jen pro osobní účely. Úplatné šíření těchto dat a informací je bez písemného souhlasu provozovatele (ZO ČSOP Veronica) webových stránek zakázáno. Zakázáno je také publikování dat a informaci v jakékoliv formě bez souhlasu autorů a provozovatelů webových stránek www.veronica.cz., výjimkou jsou zákonem povolené dílčí citace.

Prosíme, nekopírujte souvislé kusy textu z našich stránek, nevystavujte na vaše webové stránky naše pdf dokumenty. Budeme rádi, budete-li na naše soubory či texty odkazovat.

Provozovatel nenese zodpovědnost za trvalost obsahu těchto stránek. Veškeré zde uvedené informace mohou být kdykoliv změněny či odstraněny. Autoři nenesou odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na libovolné informace nabízené a prezentované na těchto stránkách.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 9. 2021