Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo, či MPSV) má zaveden environmentálně šetrný provoz nejenom samotného ministerstva i celého resortu práce a sociálních věcí. Uplatňuje environmentálně šetrné nákupy, včetně cirkulárního veřejného zadávaní, motivuje příjemce dotací k volbě ekologicky šetrných řešení a přijalo několik opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti a ke snížení environmentálních dopadu organizace (repase oken, výměna svítidel a redukce jejich počtu a jiné). Ministerstvo centrálně nakoupilo elektřinu, přičemž část elektrické energie, byla vyrobena z obnovitelných zdrojů.


AdresaNa Poříčním právu 376/1, Praha,
Hlavní město Praha
Kontaktní osobaMarie Janečková
Telefon+420 221 921 111
E-mailmarie.janeckova@mpsv.cz
WebInternetové stránky organizace


Informace o instituci a budovách

Typ organizace:Organizační složka státu
Počet zaměstnanců:21 000
Charakteristika budov(y):Budova ministerstva práce a sociálních věcí je rozsáhlým historicky cenným objektem (z období 20.–30. let 20. století) nacházejícím se na území památkové rezervace hl. m. Prahy, z čehož vyplývá omezená možnost zásahů do budovy, které by ovlivnily její vzhled. Ostatní budovy nejsou zahrnuty a opatření přijatá ve vztahu ke správě budov se týkají hlavně budovy na Poříčním právu 1.
Kontaktní osoba:Marie Janečková
Telefon kontakt.. osoby:+420 221 921 111
E-mail kontakt. osoby:marie.janeckova@mpsv.cz

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

Ekologicky šetrný provoz (nejenom) na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) se realizuje již delší dobu prostřednictvím odpovědného veřejného zadávaní, v němž jsou uplatňovány společenské (sociální), širší ekonomické a environmentální aspekty. MPSV se k tématu odpovědného veřejného zadávání hlásí od roku 2014. Jako orgán veřejné správy považuje za důležité, aby vynakládány prostředky byly v souladu s prioritami MPSV, a to jak v oblasti sociálních věcí, tak ochrany životního prostředí. Již v roce 2015 byla vypracovaná Studie ke snižování environmentálních dopadů, kterou si MPSV nechalo zpracovat na principu posuzování životního cyklu a která navrhla 15 opatření s environmentálním přínosem, z nichž některá z nich (repase oken a výměna svítidel a redukce jejich počtu) již byla realizována. V 2015 byla také vedením resortu přijata Strategie odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcí, která obsahuje mj. prioritu „Preference ekologicky šetrných řešení". Tato strategie na straně jedné definuje cíle a priority resortu práce a sociální věcí (dále jen „resortu PSV") v oblasti veřejného zadávání, a to včetně konkrétních opatření, na straně druhé bere v potaz roli MPSV v rozvoji odpovědného zadávání v České republice (tj. na celonárodní úrovni).
Environmentálně šetrné principy a opatření závazná pro celý resort jsou propsány do dalších vnitřních řídících dokumentů (příkaz ministryně Zásady pro ekologickou udržitelnost resortu práce a sociálních věci, či Vzdělávací materiál pro zaměstnance a zaměstnankyně MPSV – ekologizace úřadu). Ve vztahu k veřejným nákupům pak MPSV kontinuálně zohledňuje ve vhodných případech principy a příležitosti OVZ při zadávání veřejných zakázek. MPSV si pro pilotní ověření konceptu OVZ vybralo veřejnou zakázku s názvem „Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV". Do zadávacích podmínek byl zakotven požadavek na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob a ekologicky šetrné úklidové a čisticí prostředky. V červenci 2019 došlo k vyhodnocení plnění strategie odpovědného zadávání a k její aktualizaci. V roce 2022 proběhne opětovné vyhodnocení.
Celkově v období 2015–2019 byly zadány veřejné zakázky s prvky odpovědného veřejného zadávání v celkové předpokládané hodnotě převyšující částku jedné miliardy Kč. Vedle toho MPSV uplatňuje udržitelné aspekty rovněž v rámci dynamických nákupních systémů v celkovém objemu 350 milionů Kč.

Období zavádění:2014 - doposud
Shrnutí opatření:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo, či MPSV) má zaveden environmentálně šetrný provoz nejenom samotného ministerstva i celého resortu práce a sociálních věcí. Uplatňuje environmentálně šetrné nákupy, včetně cirkulárního veřejného zadávaní, motivuje příjemce dotací k volbě ekologicky šetrných řešení a přijalo několik opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti a ke snížení environmentálních dopadu organizace (repase oken, výměna svítidel a redukce jejich počtu a jiné). Ministerstvo centrálně nakoupilo elektřinu, přičemž část elektrické energie, byla vyrobena z obnovitelných zdrojů.

Podrobný popis opatření:

S ohledem na charakter veřejných zakázek se MPSV zaměřilo na aplikaci ekologicky šetrných řešení, nákupu environmentálně šetrných výrobků (včetně produktů s ekoznačkou):

Zajištení ekologického úklidu

Při nákupu úklidových služeb postupujeme dle Definice ekologického úklidu, která zavádí pojem prevence znečištění, doporučuje používat ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné úklidové prostředky (produkty s ekoznačkou), koncentrované prostředky, účelně využívat technologie, strojní techniku a pracovní postupy vedoucí k nižší spotřebě prostředků, elektřiny a vody (využití působení teploty, mechanického působení a doby působení), včetně správného dávkováni čistících prostředků a proškolení úklidového personálu k postupům ekologického úklidu.

Nákup kancelářského papíru pro resort PSV

Udržitelné nákupy papíru probíhají od roku 2015. Zprvu byl požadován papír založený na bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonného/ udržitelného zdroje a proces bělení bez použití elementárního chlóru (ECF). Od roku 2021 nakupuje papír přímo s ekoznačkou EU pro grafický papír (EU Ecollabel).

Nákup kancelářských potřeb pro resort PSV

Byl zaveden dynamický nakupní systém pro nákup kancelářských potřeb s ekologickými požadavky, které s týkaly vyloučení výrobků z PVC. Pro šanony, pořadače či desky byl dán požadavek na minimálně 50% podíl recyklovaného sběrového papíru, dále byly vyloučeny toxické látky u inkoustů a tuh, minimalizace obalů a také byla požadována snadná oddělitelnost vícesložkových výrobků, která usnadní recyklaci.

Catering (udržitelné akce a etické nakupování)

Pro technické zajištění akcí se nakupuje fairtrade káva, čaje, podávaná je voda z kohoutku, občerstvení připravováno z čerstvých a sezonních potravin/ z ekologického zemědělství. Potraviny typu cukr, mléko, med apod. nejsou podávány v individuálních baleních. Cílem je minimalizace vzniku odpadu. Po celou dobu trvání akcí je umožněno třídit odpady (papír/sklo/plasty).

Zajištení servisu a provozu tiskových a multifunkčních zařízení

Zde bylo připuštěno použití repasovaných tonerových kazet a cartridgí jako plnohodnotná alternativa nového zboží.

Nákup nábytku

V rámci dynamického nákupního systému je pořizován nábytek a židle s ekologickými požadavky. Ve spolupráci s CENIA je vytvořena sada standardních ekologických požadavků, které vychází z kritérii pro ekoznačku EU a které lze splnit například předložením certifikátu Ekologicky šetrný výrobek.

Nákup zelené elektřiny

V rámci centrálních nakupů část elektrické energie, kterou resort práce a sociálních věcí v roce 2020 spotřebovalo, byla vyrobena z obnovitelných zdrojů. V součastnosti MPSV nakupuje elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů.

Ekologizace v rámci vnitřního chodu MPSV (hlavní budovy):

Pro účely omezení úniku tepla byla instalována tepelná clona ve vchodu, dále proběhla výměna amerických oken a repase špaletových oken a výměna střešní krytiny. Byla omezena a vyměněna svítidla s ohledem na spotřebu elektřiny. V rámci autoprovozu (pro distribuci pošty) je využíván elektromobil zapůjčený od ČEZ. Pro služební cesty zaměstnanců je prferována veřejná doprava. Byl podpořen nákup skleněného nádobí, místo jednorázového plastového. V budově MPSV byl zvýšen počet odpadkových košů za účelem lepšího třídění odpadu.

Dosažené úspěchy:

MPSV nejen koncept odpovědného veřejného zadávání dlouhodobě v praxi aplikuje, ale prostřednictvím projektu OVZ a ve spolupráci s dalšími zadavateli v České republice i zahraničí dále rozvíjí a hledá nové možnosti jeho využití. K tomu slouží mimo jiné vzdělávací Institut OVZ, neformální sdružení zadavatelů Platforma OVZ a řada akcí, metodických materiálů a článků v odborných časopisech.

Interní směrnice:Studie ke snižování Environmentálních dopadů organizace ministerstvo práce a sociálních věcí ČR založená na principu posuzování životního cyklu (LCA – Life cycle assesment) Strategie odpovědného veřejného zadávaní resortu práce a sociálních věcí Příkaz ministryně č. 9/2020 Zásady pro ekologickou udržitelnosti resortu práce a sociálních věcí.

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Státní rozpočet, EU fondy
Podrobnosti:Náklady na projekt jsou financováni z externích zdrojů.

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:

 

Příležitosti a témata; Předměty plnění; Uplatnění společensky odpovědných aspektů;
Implementace OVZ v organizaci; Podpora komunikace zadavatel
ů s dodavateli; Příklady dobré praxe; AKCE

 

Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně): O odpovědném veřejném zadávání se traduje řada mýtů.
Ovlivnění dalších institucí:

O projektu | SOVZ. Poskytováním vzdělávaní na Institutu odpovědného zadávání, který je unikátní vzdělávací platformou v České republice. Sdílení zkušeností zadavatelů se strategickým přístupem k veřejným zakázkám na Platformě odpovědného veřejného zadávání, nebo poskytováním metodické či konzultační činnosti.

 

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Na MPSV se interní komunikace zaměřila na široké projednání návrhu strategie před jejím přijetím. O aspektech SOVZ MPSV informuje i dodavatele., prostřednictvím webu, ale i cíleně v rámci předběžných tržních konzultací..

Datum aktualizace údajů: říjen 2022.

Nejbližší příklady ekologicky šetrného provozu

 

Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí. Instituce mohou být i pro Vás zdrojem inspirace. Provozuje Ekologický institut Veronica.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na petr.ledvina@veronica.cz.

Podrobnosti o environmentálně šetrném provozu

Naše další programy

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 3. 2023