Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Městský úřad Boskovice

Městský úřad Boskovice používá obálky a složky z recyklovaných materiálů, preferuje elektronickou verzi dokumentů a oboustranný tisk. Čistící prostředky nakupuje koncentrované a ve velkých balení, jedna budova úřadu je opatřena tepelnou izolací a druhá fotovoltaickou elektrárnou, třídí PET lahve a papír a WC jsou opatřena duálním splachováním.

Úvodní informace

Adresa:Masarykovo nám. 4/2, Boskovice
Kraj:Jihomoravský kraj
Web:http://www.boskovice.cz
Telefon:516 488 600,
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis:

Typ organizace:městský úřad
Počet zaměstnanců:
Charakteristika budov(y):Městský úřad Boskovice sídlí ve dvou budovách, jedna budova MěÚ se nachází na Masarykově náměstí, druhá na Náměstí 9. května, k. ú. Boskovice
Kontaktní osoba:Mgr. Rozkošná
Telefon kontakt.. osoby:
E-mail kontakt. osoby:

Realizovaná opatření

Proces zavádění:Městský úřad Boskovice používá obálky a složky z recyklovaných materiálů, preferuje elektronickou verzi dokumentů a oboustranný tisk. Čistící prostředky nakupuje koncentrované a ve velkých balení, jedna budova úřadu je opatřena tepelnou izolací a druhá fotovoltaickou elektrárnou, třídí PET lahve a papír a WC jsou opatřena duálním splachováním.
Období zavádění:2006-dosud
Shrnutí opatření:Městský úřad Boskovice používá obálky a složky z recyklovaných materiálů, preferuje elektronickou verzi dokumentů a oboustranný tisk. Čistící prostředky nakupuje koncentrované a ve velkých balení, jedna budova úřadu je opatřena tepelnou izolací a druhá fotovoltaickou elektrárnou, třídí PET lahve a papír a WC jsou opatřena duálním splachováním.
Podrobný popis opatření:

1. Kancelářské potřeby:

používáme obálky a složky z recyklovaných materiálů, upřednostňujeme výrobky s ekoznačkou, kde je možné materiály netiskneme, využíváme elektronickou verzi dokumentů, kde je to efektivní používáme oboustranný tisk, nepotřebné jednostranně potištěné papíry nevyhazujeme, využíváme je k další kancelářské činnosti, např. pro pomocné výpočty, návrhy konceptů apod.

 

2. Úklid a úklidové prostředky:

nakupujeme koncentrované prostředky ve velkých baleních a při úklidu používáme dávkovače, prostředky na mytí rukou aplikujeme se zásobníků s dávkovačem, upřednostňujeme prostředky s označením "Ekologicky šetrný výrobek", vyhýbáme se prostředkům na bázi chlóru, zápachu na WC předcházíme pravidelným denním úklidem, větráním a přírodními vonnými esencemi, na frekventovaná místa pokládáme mechanické čistící zóny - koberce

 

3. Spotřeba el. energie:

V roce 2010 jsme budovu MěÚ na Masarykově náměstí přepojili na centrální kotelnu, která zásobuje teplem i komerční prostory - byty a obchody na náměstí, v různě využívaných místnostech dodržujeme optimální teploty: kanceláře- 20-22 stupňů, chodby 17-19 stupňů, na topných tělesech instalujeme regulační ventily a pravidelně kontrolujeme topný systém, fukčnost ventilů a jejich odvzdušnění a dostatečný tlak, používáme kompaktní úsporné zářivky, v roce 2009-2010 jsme zajistili tepelnou izolaci budovy MěÚ na Masarykově náměstí, postupnou výměnu oken a radiátorů, na budově Nám. 9. května máme nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu, která pokrývá část spotřeby el. energie v této budeově, zbylou prodáváme do sítě, 

 

4. výpočetní a kancelářská technika

používáme výpočetní techniku, kterou lze snadno opravit výměnou komponentů, při nákupu výpočetní techniky sledujeme spotřebu energie při plném provozui v pohotovostním režimu a upřednostňujeme vyšší energetickou třídu nebo označení Energy star, nebo veškerou kancelářskou techniku vypínáme síťovým vypínačem

 

5. Hospodaření s vodou:

šetříme spotřebu vody používáním úsporných vypouštěcích ventilů na WC se dvěma stupni splachování (3 a 6 litrů), pravidelně kontroljume a seřizujeme splachovací zařízení a těsnost vodovodních baterií opatřených sítkem

 

6. Odpady a nakládání s nimi:

na obou budovách třídíme PET lahve a papír do plastových kontejnerů na plast a papír, které jsou vyváženy 1x týdně a jsou stejně dostupné jako nádoby na směsný odpad, minimalizujeme objem tříděného odpadu - u PET lahví sešlápnutím, u papíru skládáním, rovněž třídíme drobné baterie, které jsou ukládány do speciálních kontejnerů, v každé kanceláři je odpadkový koš, který je dnně vyvážen, tonery tiskáren jsou repasovány, funkční předměty, které jsou pro úřad již nepotřebné, nabízíme k dalšímu použití, např. jiné organizaci města, opravitelné věci nevyhazujeme a necháváme spravovat a dále využíváme

 

7. Doprava, vozidle:

Město Boskovice vlastní 6 služebních osobních vozidel, dvě kola a skútr, pro přepravu osob na menší vzdálenosti dáváme přednost chůzi, jezdíme na kole, nebo používáme maloobjemový skútr, pro přepravu na větší vzdálenosti používáme osobní vozidla maximálně vytížená, využíváme hromadné veřejné přepravy, pravidelně pečujeme o vozidla

 

8. exteriéry:

na nádvoří máme vysázeny stromy a keře kde hnízdí drobní ptáci, před budovou nám. 9 května je velká plocha upravená parkovým způsobem - stromy, keře a květinové záhony - těmito opatřeními ozdravujeme životní prostředí města

 

 

 

 

Dosažené úspěchy:

S nákupem recyklovaných složek jsme v roce 2010 ušetřili oproti roku 2009 cca 5000 Kč.

V roce 2010 odbor TOŽP vytřídil cca 50 kg PET lahví a cca 1200 kg papíru, které by jinak skončily na skládce a 3 kg baterií. tímto opatřením město ušetřilo cca 2500 Kč za uložení odpadu na skládce.

Opatřeními v dopravě se v roce 2010 najezdilo o 9% méně než v roce 2009 a průměrná spotřeba vozidel byla v roce 2010 o proti roku 2009 snížena o 25%.

Město Boskovice získalo 1. místo v kategorii ÚŘAD v roce 2006, 2009 a 2010.


Interní směrnice:

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Město Boskovice získalo 1. místo v kategorii ÚŘAD v roce 2006, 2009 a 2010

Datum aktualizace údajů: neznámé.

Fotogalerie

Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube