Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Kdo je Ekologický institut Veronica

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu“.

Seminář v našem sídle v Brně
Seminář v našem sídle v Brně

Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje.

Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky.

Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.

Naše dokumenty

Jako Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica jsme od roku 1991 registrovaní pod ČSOP. Máme samostatnou právní subjektivitu a právní formou je pobočný spolek zapsaný pod sp. zn. L 49133 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze od 1.1.2014 - zápis ve spolkovém rejstříku. Hlavním spolkem je Český svaz ochránců přírody, se kterým sdílíme stanovy.

Věnujeme se výzkumu a vzdělávání v tématech

Náše vzdělávací středisko Centrum Veronica Hostětín
Náše vzdělávací středisko Centrum Veronica Hostětín

Poskytujeme

 • ekologické poradenství a expertní analýzy

 • vzdělávání odborné a laické veřejnosti - přednášky, semináře, exkurze, konference, panelové diskuse, kulaté stoly, besedy

 • exkurze modelovými projekty v  Hostětíně: kořenová čistírna, obecní výtopna na biomasu, moštárna a sušírna ovoce, příklady ekologického stavitelství, pasivní dům, solární panely, šetrné veřejné osvětlení, příklady na úspory vody, ukázkový přírodní sad a zahrada, kompostovací toaleta

 • pobyty v pasivní budově Centra Veronica Hostětín

 • zprostředkování mezioborových setkání

Pořádáme

 • konference Venkovská krajina, Letní školu v Hostětíně, Jablečnou slavnost v Hostětíně, Dny Země, Biojarmark v Brně, oslavu Světového dne pasivních domů, Brněnský strom roku, Zahradní slavnost v Hostětíně aj.

 • setkání přátel přírodní zahrady, dny otevřených dveří v Centru Veronica Hostětín

 • výstavy obrazů, fotografií a dalších uměleckých předmětů, environmentálně-osvětová divadelní představení - divadelní soubor Verdis

Nabízíme

 • předplatné časopisu Veronica

 • ubytování v certifikovaném ekopenzionu - pasivní dům

 • knihovnu a videotéku s tematikou životního prostředí, studovnu s připojením na internet

 • prodej odborné literatury, i přes internet

 • vedení a konzultace diplomových prací

 • studijní pobyty a stáže, možnost dobrovolnické práce v Brně i v Hostětíně

 • členství v ZO ČSOP Veronica

Zakládali jsme tato občanská sdružení a podílíme se na jejich činnosti

Dále jsme členy

 Spřátelené organizace

Historie Veroniky

Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Po roce 1990 se činnost osobností kolem časopisu rozrostla a vydavatelská práce se postupem času stala doplňkem širokému spektru ekologických programů. Tyto programy zastřešuje ZO ČSOP Veronica, která je od roku 1991 registrovaná pod Českým svazem ochránců přírody (ČSOP).  Dnešní činnost ZO ČSOP Veronica zahrnuje jednak činnost profesionálních zaměstnanců, kteří působí pod hlavičkou Ekologického institutu Veronica, jednak činnost pro členy a se členy občanského sdružení. 

Ekologický institut Veronica (EIV) byl členy ZO ČSOP Veronica ustanoven v roce 1999. Jeho pracovníci řídí a realizují projekty v oblasti ochrany přírody a kulturní venkovské krajiny, podpory trvale udržitelného rozvoje venkovských a městských sídel a podpory občanské angažovanosti v problémech životního prostředí. Ekologický institut nemá vlastní právní subjektivitu a je přímo propojen se ZO ČSOP Veronica.

Jméno „Veronica“ používá důsledně i jeden z projektů EIV - ekologická poradna Veronica. V roce 1991 začínala jako první ekologická poradna v tehdejším Československu. Ta je naším nástrojem informování, vzdělávání a osvěty veřejnosti, domácností, obcí i malých podniků zejména v oblasti preventivní péče o životní prostředí.

Kdo navštívil kteroukoli akci výše zmíněných členů rodiny Veronik pořádanou pro veřejnost, vernisáž, biojarmark, ale i konferenci či seminář, nemohl minout v oblasti nevládních neziskových ekologických organizací zcela výjimečný fenomén - naši muziku Veronica, přesněji cimbálovou muziku Veronica.

Od devadesátých let 20. století rozvíjíme projekty i v Hostětíně v Bílých Karpatech, od roku 2006 tu fungujeme v seminárním centru - pasivním domě.

Jak nám můžete pomoci?

Podpořte naši činnost:

 • Předplaťte si časopis Veronica
 • Staňte se členy ZO ČSOP Veronica
  Roční členský příspěvek je stanoven ve výši 350 Kč, pro studenty a nevýdělečně činné 150 a důchodce nad 70 let jen 100 Kč, rodinné členství 400 Kč. Přihlášku možno vyplnit v v Ekologické poradně Veronica. Přineste s sebou také foto jako na občanský průkaz pro vystavení členské průkazky. Děkujeme!
 • Staňte se našimi dobrovolnými spolupracovníky
 • Podpořte nás finančně

Dále ke čtení

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 3. 6. 2024