Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Městský úřad Tábor

Městský úřad Tábor omezuje spotřebu papíru používáním materiálů na CD, používá papír s vnitřní recyklovanou vrstvou, zpravodaj tiskne na recyklovaný papír. Úřad pořizuje spotřebiče s energetickým štítkem třídy A a volí výrobky s ekoznačkou a nakupují úsporné zářivky. Úřad vypracoval publikaci "Děláme to dobře? Aneb náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování" a plán na zavedení dalších opatření.

Úvodní informace

Adresa:Žižkovo náměstí 2, Tábor
Kraj:Jihočeský kraj
Web:http://www.taborcz.eu
Telefon:381 486 111
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: služební automobil na CNG

služební automobil na CNG

Typ organizace:Městký úřad
Počet zaměstnanců:
Charakteristika budov(y):
Kontaktní osoba:Ing. Lubomír Šrámek
Telefon kontakt.. osoby:381 486 500
E-mail kontakt. osoby:lubomí[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:Zaváděcí proces začal vytipováním finančně nenáročných opatření a pokračoval přes výměnu nešetrných spotřebičů, které byli již staré a popř. i nefunkční. Snaha o kompletní obměnu jak spotřebičů tak žárovek. Dále pak zařazení ekovýrobků do běžných kancelářských potřeb a pomůcek.
Období zavádění:2011 a dále
Shrnutí opatření:Městský úřad Tábor omezuje spotřebu papíru používáním materiálů na CD, používá papír s vnitřní recyklovanou vrstvou, zpravodaj tiskne na recyklovaný papír. Úřad pořizuje spotřebiče s energetickým štítkem třídy A a volí výrobky s ekoznačkou a nakupují úsporné zářivky. Úřad vypracoval publikaci "Děláme to dobře? Aneb náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování" a plán na zavedení dalších opatření.
Podrobný popis opatření:

- Používáme kancelářského papíru s vnitřní recyklovanou vrstvou v tiskárnách, kopírovacích strojích a faxech - Rada města pro svá jednání pracuje s materiály na CD i v tištěné podobě - PET láhve a papír jsou separovány mimo jiný odpad a jsou odváženy na recyklaci - Pravidelný informační měsíčník Noviny táborské radnice jsou tištěny na recyklovaném papíře - Nakupujeme recyklovaný toaletní papír - Kupujeme spotřebiče s energetickým štítkem s označením „A“ - Upřednostňujeme při nákupu výrobky s označením „ekoznačkou“ - Nakupujeme úsporné žárovky do svítidel - V budovách MěÚ jsou umístěny kontejnery na elektrospotřebiče určené k likvidaci Do budoucna plánujeme: - Nákup kancelářských potřeb – po dohodě s dodavatelem: zvýrazňovače, fixy a lepidla na vodní bázi (bez organických rozpouštědel), nelakované tužky a pastelky, kompostovatelné propisky, výrobky z recyklovaného papíru – sešity, bloky, pro opravy používat korekční lak na vodní bázi, v případě opravného rolleru vybírat s vyměnitelnou náplní, Nákup elektrospotřebičů, spotřebiče s energetickým štítkem s označením „A“ nebo A++, nákup úsporných žárovek do více druhů svítidel - Nákup nápojů ve vratných obalech na jednání rady města a zastupitelstva města (z reprefondů vedení města, vedoucích odborů a komisí) Chování pracovníků MěÚ - důsledně vést pracovníky k využívání papíru při tisku, tak aby byl preferován oboustranný tisk - využívat ve větší míře kontrolní funkce softwaru (nástroje pravopisu, náhled před tiskem) - při drobných chybách netisknout celý dokument znovu, ale ručně opravit a potvrdit razítkem. Toto označení informuje příjemce o vědomém omezování zbytečné spotřeby papíru prostřednictvím ručních oprav malých chyb - obálky, které nejsou určeny ke korespondenci vně úřadu, využívat při vnitřním styku opakovaně dávat přednost (kde je to možné) elektronické verzi dokumentace a korespondence - k ekologickému chování patří rovněž spoření ve sp

Dosažené úspěchy:

Jelikož je aktivita zavedena pouze krátce nemáme zatím hodnotitelné výsledky. 

Interní směrnice:Pokyn tajemníka 10/2011 Ekologizace Městského úřadu Tábor Pokyn tajemníka 31/2007 Třídění a likvidace odpadů MěÚ Usnesení Rady města č. 591/22/03 ze dne 20.10.2003

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Jednotlivá opatření byla financována z rozpočtu města. Brožura byla financována z Revolvingového fondu MŽP v rámci projektu „Spolupráce s veřejností na rozvoji MA 21“
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí: Vydání "Děláme to dobře? Aneb náměty k ekologicky šetrnějšímu úřadování" a plán na zavedení dalších opatření. Publikace je dostupná z

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Vydání publikace bylo zveřejněno v pravidelném městském měsíčníku Noviny táborské radnice v měsíci únoru letošního roku, odkaz: http://www.taborcz.eu/noviny-taborske-radnice/ds-1252

Datum aktualizace údajů: neznámé.

Fotogalerie

Popis: služební automobil na CNG

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube