Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Environmentálně šetrný provoz institucí

Stále více úřadů, firem a dalších organizací se zajímá o to, jak by mohly nakupovat a provozovat své budovy šetrněji k životnímu prostředí, ptají se, kde hledat informace o vhodných produktech, kde najít inspiraci pro opatření, která by snížila zátěž životního prostředí. Environmentálně šetrně se mohou chovat nejen veřejné instituce, ale také firmy či jiný typ organizací. Příkladem dalších veřejných institucí s potenciálem změny jsou například školy, školky, domy s pečovatelskou službou, knihovny, kulturní zařízení.

 

Co to je environmentálně šetrné chování?

Obrázek zeleného nakupováníProjděte si a inspirujte se příklady dobré praxe v ČR

Environmentálně šetrné chování institucí znamená, že instituce při provozu a při nakupování přihlíží k ochraně životního prostřední.

Ekologické nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Vybírají se produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli atd.

O ekologické nakupování se snaží mnohé země již řadu let. Vědí, že cesty k řešení ekologických problémů, jako je například klimatická změna či vyčerpávání přírodních zdrojů, se neobejdou bez adekvátních změn chování veřejné správy a dalších veřejných organizací i firem. Nákupy se u veřejných institucí realizuje prostřednictvím veřejných zakázek.

V době, kdy hlavní cílovou skupinou byly pouze úřady, se šetrnému přístupu organizací říkalo zelené úřadování. V literatuře a na internetu lze pro další čtení hledat i tento termín, který slovem „úřad“ myslí jakýkoliv nevýrobní provoz, nevýrobní instituci, organizaci. Místo environmentální se také používá pojem ekologický.

Proč usilovat o environmentálně příznivý provoz

 • Snížení zátěže životního prostředí díky pořizování environmentálně příznivého zboží a služeb
 • Poptávka zvyšuje dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu
 • Příklad pro ostatní občany, jiné úřady, firmy
 • Podpora uvádění na trh a další šíření ekologicky příznivých výrobků
 • Stimulaci ekologické inovace výrobků
 • Může také znamenat úspory nákladů
 • Zdravější prostředí pro pracovníky a návštěvníky

Kterých oblastí se environmentálně provoz dotýká

 • Kancelářské potřeby
 • Papír a výrobky z papíru
 • Nakládání s odpady
 • Spotřeba energie
  • Vytápění budov
  • Úsporně energetická opatření - izolace budov, zlepšení kvality oken
  • Používání elektrických přístrojů
  • Osvětlení
 • Čištění a úklid
 • Zařízení interiéru, podlahové krytiny a nátěrové hmoty
 • Hospodaření s vodou
 • Jídlo - občerstvení na poradách, kantýna, jídelna
 • Doprava
 • Ochrana biodiverzity

Kde se mohu dozvědět více?

 • Pro lepší motivaci a povzbuzení si pusťte  5 krátkých reklamních videí, ve zkratce shrnující některé ze zásad ekologického provozu. Videa připravila Síť ekologických poraden ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica
 • Pořiďte publikaci Nakupujte zeleně, kterou vydal Ekologický institut Veronica (k zakoupení přes elektronický obchod)
 • Pro získání konkrétních detailních informací, včetně metodik k veřejných zakázkám navštivte samostatné stránky věnované tématu www.zeleneuradovani.cz (provozuje Síť ekologických poraden STEP)
 • Projděte si podrobný a komentovaný seznam odkazů a literatury
 • Podívejte se, jaká opatření má zavedena a jaká se snaží dodržovat Ekologickém institutu  Veronica

Jak začít?

S ekologických provozem, tzv. ozeleňováním lze začít kdykoliv. Může se začít celým „balíkem opatření, ale má smysl ho zavádět i v postupných krocích. Jste-li samospráva, je dobré si nejprve nechat schválit tento záměr zastupitelstvem, jako instituce vedením organizace. K správnému fungování je nutné motivovat všechny zaměstnance, nejlépe formou školení. Zavedená opatření je dobré zabezpečit například formou závazné směrnice.

Nabízíme

Pro správné zavedení nabízíme:

 • konzultace podpory ve všech fázích procesu zavádění
 • provedení vstupního „auditu, zhodnocení současného stavu
 • přípravu návrhu opatření pro environmentálně šetrný provoz
 • přípravu s vypracováním tzv. akčního plánu ekologického provozu či dalšími interními materiály
 • pomoc se zaváděním ekoznačky „ekologicky šetrná služba“ (t.č. ministerstvo nepropůjčuje)
 • vytvoření vzdělávacích, osvětových materiálů pro zaměstnance, informačních nápisů na jednotlivých opatřeních po budově, informačních textů do interních časopisů, zpravodajů obcí apod.
 • školení a vzdělávání pracovníků
 • akreditované semináře pro úředníky: environmentálně šetrný provoz institucí a ochrana klimatu
 • prezentace opatření, spolupráce s médii
 • poradenství v oblasti lokálních projektů na ochranu klimatu, např. pakt starostů a primátorů
 • databázi příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Naše významnější reference

Seznam významnějších referencí Ekologického institutu Veronica

Téma environmentálně šetrného provozu organizací, institucí a firem rozvíjíme ve spolupráci se Sítí ekologických poraden (STEP).

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 6. 4. 2021