Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Environmentálně šetrný provoz institucí

Stále více institucí, firem a dalších organizací se zajímá o to, jak by mohly nakupovat a provozovat své budovy šetrněji k životnímu prostředí, ptají se, kde hledat informace o vhodných produktech, kde najít inspiraci pro opatření, která by snížila zátěž životního prostředí. Environmentálně šetrně se mohou chovat nejen veřejné instituce, jako úřady, ale také firmy či školy, domy s pečovatelskou službou, knihovny, kulturní zařízení.

 

Co to je environmentálně šetrné chování?

Obrázek ekoprovozu institucí. Kreslil R. PospíšilEnvironmentálně šetrné chování institucí znamená, že instituce při provozu a při nakupování přihlíží k ochraně životního prostřední.

Ekologické nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Vybírají se produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli atd.

O ekologické nakupování se snaží mnohé země již řadu let. Vědí, že cesty k řešení ekologických problémů, jako je například klimatická změna či vyčerpávání přírodních zdrojů, se neobejdou bez adekvátních změn chování veřejné správy a dalších veřejných organizací i firem. Nákupy se u veřejných institucí realizuje prostřednictvím veřejných zakázek.

V době, kdy hlavní cílovou skupinou byly pouze úřady, se šetrnému přístupu organizací říkalo zelené úřadování. V literatuře a na internetu lze pro další čtení hledat i tento termín, kdy se „úřadem“ myslí jakýkoliv nevýrobní provoz, nevýrobní instituce, organizace. Místo environmentální se také používá pojem ekologický, nebo odpovědný či uvědomělý.

Proč usilovat o environmentálně příznivý provoz

 • Snížení zátěže životního prostředí díky pořizování environmentálně příznivého zboží a služeb
 • Poptávka zvyšuje dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu
 • Příklad pro ostatní občany, jiné úřady, firmy
 • Podpora uvádění na trh a další šíření ekologicky příznivých výrobků
 • Stimulaci ekologické inovace výrobků
 • Může také znamenat úspory nákladů
 • Zdravější prostředí pro pracovníky a návštěvníky

Kterých oblastí se environmentálně provoz dotýká

 • Kancelářské potřeby
 • Papír a výrobky z papíru
 • Nakládání s odpady
 • Spotřeba energie
  • Vytápění budov
  • Úsporně energetická opatření - izolace budov, zlepšení kvality oken
  • Používání elektrických přístrojů
  • Osvětlení
 • Čištění a úklid
 • Zařízení interiéru, podlahové krytiny a nátěrové hmoty
 • Hospodaření s vodou
 • Jídlo - občerstvení na poradách, kantýna, jídelna
 • Doprava
 • Ochrana biodiverzity, péče o zeleň okolí budov, zimní údržba venkovních ploch

Jak začít?

S ekologických provozem, tzv. ozeleňováním lze začít kdykoliv. Může se začít celým „balíkem opatření, ale má smysl ho zavádět i v postupných krocích. Jste-li samospráva, je dobré si nejprve nechat schválit tento záměr zastupitelstvem, jako instituce vedením organizace. K správnému fungování je nutné motivovat všechny zaměstnance, nejlépe formou školení. Zavedená opatření je dobré zabezpečit například formou závazné směrnice.

Nabízíme

Pro správné zavedení nabízíme:

 • konzultace podpory ve všech fázích procesu zavádění
 • provedení vstupního „auditu, zhodnocení současného stavu
 • přípravu návrhu opatření pro environmentálně šetrný provoz
 • přípravu s vypracováním tzv. akčního plánu ekologického provozu či dalšími interními materiály
 • pomoc se zaváděním ekoznačky „ekologicky šetrná služba“ (t. č. ministerstvo nepropůjčuje)
 • vytvoření vzdělávacích, osvětových materiálů pro zaměstnance, informačních nápisů na jednotlivých opatřeních po budově, informačních textů do interních časopisů, zpravodajů obcí apod.
 • školení a vzdělávání pracovníků
 • akreditované semináře pro úředníky: environmentálně šetrný provoz institucí a ochrana klimatu
 • prezentace opatření, spolupráce s médii
 • poradenství v oblasti lokálních projektů na ochranu klimatu, např. pakt starostů a primátorů
 • databázi příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Kde se mohu dozvědět více?

Téma environmentálně šetrného provozu organizací, institucí a firem rozvíjíme ve spolupráci se Sítí ekologických poraden (STEP).

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 18. 4. 2024