Environmentálně šetrný provoz

Stále více úřadů, firem a dalších organizací se zajímá o to, jak by mohly nakupovat a provozovat své budovy šetrněji k životnímu prostředí, ptají se, kde hledat informace o vhodných produktech, kde najít inspiraci pro opatření, která by snížila zátěž životního prostředí. Téma se týká nejen veřejných institucí, ale také firem či nejrůznějších neziskových organizací. Příkladem dalších veřejných institucí s potenciálem změny jsou například školy, školky, domy s pečovatelskou službou, knihovny, kulturní zařízení. Z počátku se používal pojem zelené úřadování, nyní spíše environmentálně šetrný provoz (institucí).

 

Obrázek zeleného nakupováníCo to je ekologicky šetrné chování?

Projděte si a inspirujte se příklady dobré praxe v ČR

Ekologické neboli environmentálně šetrné chování znamená zjednodušeně řečeno zájem o životní prostřední při každodenním provozu a nakupování.

Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Vybírají se produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli atd.

O ekologické nakupování se snaží mnohé země již řadu let. Vědí, že cesty k řešení ekologických problémů, jako je například klimatická změna či vyčerpávání přírodních zdrojů, se neobejdou bez adekvátních změn chování veřejné správy a dalších veřejných organizací i firem.

V době, kdy hlavní cílovou skupinou byly pouze úřady, se šetrnému přístupu organizací říkalo zelené úřadování. V literatuře a na internetu lze pro další čtení hledat i tento termín, který slovem „úřad“ myslí jakýkoliv nevýrobní provoz, nevýrobní instituci, organizaci.

Proč usilovat o ekologicky příznivý provoz

 • Snížení zátěže životního prostředí díky pořizování environmentálně příznivého zboží a služeb
 • Poptávka zvyšuje dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu
 • Příklad pro ostatní občany, jiné úřady, firmy
 • Podpora uvádění na trh a další šíření ekologicky příznivých výrobků
 • Stimulaci ekologické inovace výrobků
 • Může také znamenat úspory nákladů
 • Zdravější prostředí pro pracovníky a návštěvníky

Kterých oblastí se ekologický provoz dotýká

 • Kancelářské potřeby
 • Papír a výrobky z papíru
 • Nakládání s odpady
 • Spotřeba energie
  • Vytápění budov
  • Úsporně energetická opatření - izolace budov, zlepšení kvality oken
  • Používání elektrických přístrojů
  • Osvětlení
 • Čištění a úklid
 • Zařízení interiéru, podlahové krytiny a nátěrové hmoty
 • Hospodaření s vodou
 • Jídlo - občerstvení na poradách, kantýna, jídelna
 • Doprava
 • Ochrana biodiverzity

Kde se mohu dozvědět více?

 • Pro lepší motivaci a povzbuzení si pusťte  5 krátkých reklamních videí, ve zkratce shrnující některé ze zásad ekologického provozu. Videa připravila Síť ekologických poraden ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica
 • Pořiďte publikaci Nakupujte zeleně, kterou vydal Ekologický institut Veronica (k zakoupení přes elektronický obchod)
 • Pro získání konkrétních detailních informací, včetně vzorů veřejných zakázek navštivte samostatné stránky věnované tématu www.zeleneuradovani.cz (provozuje partnerská Síť ekologických poraden)
 • Projděte si podrobný a komentovaný seznam odkazů a literatury
 • Podívejte se, jaká opatření má zavedena a jaká se snaží dodržovat Ekologickém institutu  Veronica

Jak začít?

S ekologických provozem, tzv. ozeleňováním lze začít kdykoliv. Může se začít celým „balíkem opatření, ale má smysl ho zavádět i v postupných krocích. Jste-li samospráva, je dobré si nejprve nechat schválit tento záměr zastupitelstvem, jako instituce vedením organizace. K správnému fungování je nutné motivovat všechny zaměstnance, nejlépe formou školení. Zavedená opatření je dobré zabezpečit například formou závazné směrnice.

Nabízíme

Pro správné zavedení nabízíme:

 • konzultace podpory ve všech fázích procesu zavádění
 • provedení vstupního „auditu, zhodnocení současného stavu
 • přípravu návrhu opatření pro environmentálně šetrný provoz
 • přípravu s vypracováním tzv. akčního plánu ekologického provozu či dalšími interními materiály
 • pomoc se zaváděním ekoznačky „ekologicky šetrná služba
 • vytvoření vzdělávacích, osvětových materiálů pro zaměstnance, informačních nápisů na jednotlivých opatřeních po budově, informačních textů do interních časopisů, zpravodajů obcí apod.
 • školení a vzdělávání pracovníků
 • akreditované semináře pro úředníky: environmentálně šetrný provoz institucí a ochrana klimatu
 • prezentace opatření, spolupráce s médii
 • poradenství v oblasti lokálních projektů na ochranu klimatu, např. pakt starostů a primátorů
 • databázi příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Naše významnější reference

Seznam významnějších referencí Ekologického institutu Veronica

Téma environmentálně šetrného provozu organizací, institucí a firem rozvíjíme ve spolupráci se Sítí ekologických poraden (STEP).

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 11. 10. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube