Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Seznam zdrojů a literatury

Komentovaný přehled internetových a tištěných zdrojů k tématu environmentálně šetrného provozu institucí.

Základní informační zdroj

Snímek obrazovky webu zeleneuradovani.cz www.zeleneuradovani.cz Nejlepší samostatné stránky věnované environmentálně šetrného provozu institucí s konkrétními radami, tipy v řadě oblastí: ekoznačení, papír, úklid, osvětlení, kancelářská technika, nábytek, nátěrové hmoty, odpady, voda, veřejné zakázky, aktuální příklady od nás i ze zahraničí; řada studií ke stažení. V roce 2016 významně rozšířeno o jednotlivé metodiky veřejných zakázek, přehled ekoznačení a příklady ze zahraničí, v roce 2017 doplněno o téma údržby veřejných ploch a 2018/2019 o téma zimní údržby komunikací

Publikace

Základní publikace k tématu, většinou dostupné v elektronické podobě ve formátu pdf

Obrázek publikace Odpovědné veřejné zakázky 

Odpovědné veřejné zakázky
Popis: Sada metodik, přehled příkladů dobré praxe ze zahraničí, přehled ekoznaček a souhrnný text k aplikaci environmentálních a sociálních kritérií ve veřejných zakázkách. 8 metodik na nákup v oblasti kancelářského papíru a zadávání tisku formou zakázek; kancelářské potřeby a archivační systémy; kancelářské a výpočetní techniky; nábytku a vybavení interiérů; občerstvení a cateringových služeb; zakládání a údržby veřejné zeleně, zahradnických potřeby a služeb; nákupu elektřiny; úklidových prostředků a služeb; nechemická údržba veřejných ploch; zimní údržba komunikací
Vydavatel: Síť ekologických poraden STEP ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica
Rok vydání: 2016 (doplněno 2017 a 2018/2019)
Všechny metodiky zdarma ke stažení


Obálka publikace Nakupujte zeleně

Nakupujte zeleně. Příručka pro environmentálně šetrný provoz úřadů, firem, organizací
Autoři: Petr Ledvina, Kamila Danihelková
Popis: Aktuální informace o environmentálně šetrném provozu úřadů, firem a organizací, definice, legislativa, vlivy na životní prostředí, výhody šetrného nakupování, jak ho zavést do praxe, desatero pro odpovědné nakupování a provoz, konkrétní rady a tipy v řadě oblastí, řada infoboxů.
Vydavatel: ZO ČSOP Veronica
Rok vydání: 2012
Zakupte si publikaci v našem elektronickém obchodě

Zelené úřadování
Popis: Publikace popisuje základní zásady a dobré příklady ekologicky šetrného chování úřadů u nás i v zahraničí. Dozvíte se o základních kritériích a opatřeních, směrnicích a dalších legislativních rámcích, na základě kterých lze na úřadě environmentálně příznivé chování zavést či dokonce vyžadovat. Příklady  ze švédských, rakouských, dánských a kanadských měst. Z pozitivních příkladů z České republiky popisuje popisuje Ministerstvo životního prostředí, ekologicky šetrnější provoz kanceláře ombudsmana či ostravskou univerzitu. Starší publikace, ale stále spousta inspirativních příkladů.
Připravila a vydala:
Sít ekologických poraden STEP
Elektronická verze publikace zdarma ke stažení

 

Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí
Popis: V evropské legislativě je udělování veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí upraveno zejména dvěma směrnicemi o zadávání veřejných zakázek. Brožurka popisuje praktické uplatnění těchto směrnic. Podrobně popisuje strategie ekologického nakupování, organizaci veřejné zakázky, požadavky zakázky, výběr dodavatelů a poskytovatelů služeb, přidělení zakázky a její realizaci.
Vydala: Evropská komise (Evropská společenství), Lucemburk
Počet stran: 75
Rok vydání: 2005, 2011, 2016
Třetí aktualizované vydání v češtině na stránce Evropské komise (2016)

Publikace Odpovědné veřejné zadávání

Odpovědné veřejné zadávání. Metodika
Popis: V publikaci jsou podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit: zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, důstojné pracovní podmínky, vzdělávání, praxe a rekvalifikace, sociální podniky, malé a střední podniky, etické nakupování a ekologicky šetrná řešení. Zpracováno dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Počet stran: 242
Vydalo:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok vydání: 2017, 2019 (druhé doplněné vydání)
Publikace zdarma ke stažení

Internetové odkazy a další materiály

České zdroje

https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava informace Ministerstva životního prostředí o šetrné veřejné správě. Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Nově vytvořené metodiky na oblast: výpočetní technika, kancelářská technika, grafický  a hedvábný papír, provoz budov (hospodaření s vodou, energiemi a odpady), osvětlení nábytek, čisticí prostředky a úklidové služby, stravování a občerstvení, osobní vozidla a lehká užitková vozidla, výrobky z druhotných surovin.

www.portal-vz.cz/  portál pro veřejné zakázky spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj

ekoporadna.cz/wiki/ spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden provozované Sítí ekologických poraden STEP

Zahraniční zdroje

Většina odkazů je v angličtině

www.procuraplus.org/ manuál projektu Procura+, který úřadům a institucím umožňuje snadno zavést environmentálně šetrný provoz do praxe

ec.europa.eu/environment/gpp/  stránky Evropské komise k ekologickému nakupování ve veřejném sektoru, kritéria pro ekologický nákup v cca 20 produktových oblastech (skoro všechna kritéria jsou dostupná i v češtině)

www.sustainable-procurement.org  udržitelné nakupování na stránkách ICLEI (Mezinárodní rady pro lokální environmentální iniciativy)

www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/  eko-nakupování ve Vídni (německy). Projděte si určitě jednotlivá kritéria v sekci Ergebnisse und Kriterien

www.umweltverband.at/  společné ekologické nakupování v obcích Vorarlberska v Rakousku (německy)

Jednotlivé tematické oblasti

Ekoznačky, ekoznačení

www.ekoznacka.cz  oficiální stránky k ekologicky šetrným výrobkům (EŠV), databáze výrobků

www.ecolabel.eu  databáze výrobků s ekoznačkou EU, databáze kritérií (anglicky, kritéria a uživatelské letáky v češtině)

www.svanen.se/en severská labuť, skandinávská ekoznačka (anglicky, švédsky)

www.blauer-engel.de  modrý anděl, německá ekoznačka (německy, anglicky)

www.umweltzeichen.at rakouská ekoznačka (německy, anglicky)

ww.eu-energystar.org stránky programu Energy Star v EU (anglicky)

www.czechfsc.cz stránky o FSC, ekologicky šetrném lesnictví, seznam výrobků a výrobců s tímto certifikátem

Papír a kancelářské potřeby

arnika.org/papir  stránky k šetrnému papírování spravované sdružením Arnika, vy­jádření vý­robců tiskáren a kopírek, jak jejich přístroje zvládají recyklovaný papír

Kancelářské potřeby. Tipy a doporučené pro nákup informační list popisující zásady environmentálně šetrného nakupování kancelářských potřeb provozování (Síť ekologických poraden STEP)

Kancelářská technika

Kancelářská technika. Environmentálně šetrný nákup a provoz  informační list popisující zásady správného nakupování kancelářské techniky a jejího provozování. (Síť ekologických poraden STEP)

http://www.eu-energystar.org  program EU ke snížení spotřeby energií, EnergyStar, databáze výrobků

tcocertified.com  certifikace TCO Certified (nízká spotřeba, ergonomie, ale i sociální kritéria):  monitory, počítače, notebooky, tablety, projektory; databáze výrobků

www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017 hodnocení Greenpeace jednotlivých výrobců počítačů a mobilů (bohužel nejnovější je 2017, od té doby není)

Publikace Jak nakupovat počítače v souladu se sociálními a ekologickými kritérii, vydala Ekumenická akademie.

Úklid, čištění

Úklidové prostředky a služby. Metodika pro zadávání veřejných zakázek informace o zadávání zakázek na úklidové služby a nákup úklidových prostředků, definice ekologického úklidu. (Síť ekologických poraden STEP, 2016;  24 stran)

Uklízíme ekologicky  informační list popisující zásady ekologického úklidu. Postupy a rady při nákupu výrobků. (Síť ekologických poraden STEP)

www.cac-clean.cz Česká asociace úklidu a čištění, standardy úklidu, výklad pojmů (normální, neenvironmentální úklid)

www.veronica.cz/uklid  stránky Ekologického institutu Veronica věnované úklidu, elektronická podoba publikace Do čista

 Odpady

www.veronica.cz/odpady  stránky Ekologického institutu Veronica zaměřené především na prevenci vzniku odpadu

www.kompostuj.cz  vše o kompostování bioodpadu na stránkách sdružení Ekodomov

Nábytek, podlahoví krytiny

Zařízení interiéru  environmentálně šetrný nákup nábytku, nátěrových hmot a podlahových krytin. stručný informační list (Síť ekologických poraden STEP)

www.zeleneuradovani.cz/jak-nakupovat/naterove-hmoty informace o nákupu a provozování nábytku, nátěrových hmot a podlahových krytin. (Síť ekologických poraden STEP)

Stravování, občerstvení

www.pro-bio.cz   stránky Svazu ekologických zemědělců, adresy výrobců, zpracovatelů, velkoobchodníků, bioprodejen

www.fairtrade.cz  stránky občanského sdružení NaZemi, aktualizovaný adresář prodejen s výrobky spravedlivého obchodu (fair trade)

Sociální kritéria veřejných zakázek

www.sovz.cz informacemi nabytý portál sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Informace, články, metodika Odpovědné veřejné zadávání (rok 2019, 242 stran).

Dobrovolné nástroje, EMAS, dobrá praxe

EMAS jednoduše!  adaptace příručky Evropské komise na prostředí ČR; příprava, plánování, zavedení, provoz, kontrola, zlepšování. Lehce zastaralé (CPC, Praha)

dobrapraxe.cz databáze dobrých příkladů zpravovaná Národní sítí zdravých měst, obcí a regionů, příklady i ekologizace provozu úřadů

Legislativa

portal.gov.cz (bohužel t. č. stále mimo provoz)  veškerá platná legislativa na oficiálním portálu veřejné správy ČR

mzp.cz/cz/legislativa  environmentální legislativa na stránkách Ministerstva životního prostředí

Literaturu a odkazy připravil Ekologický institut Veronica ve spolupráci se Sítí Ekologických poraden STEP.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024