Seznam zdrojů a literatury

Komentovaný přehled internetových a tištěných zdrojů k tematu environmentálně šetrného provozu institucí.

Základní informační zdroj

Snímek obrazovky webu zeleneuradovani.cz www.zeleneuradovani.cz Nejlepší samostatné stránky věnované přímo zelenému úřadování s konkrétními radami, tipy ve všech tematických oblastech - ekoznačení, papír, úklid, osvětlení, kancelářská technika, nábytek, nátěrové hmoty, odpady, voda, veřejné zakázky, aktuální příklady od nás i ze zahraničí; řada studií ke stažení. V roce 2016 významně rozšířeno o jednotlivé metodiky veřejných zakázek, přehled ekoznačení a příklady ze zahraničí, v roce 2017 doplněno o téma údržby veřejných ploch a 2018/2019 o téma zimní údržby komunikací

Publikace

Základní publikace k tematu, většinou dostupné v elektronické podobě ve formátu pdf

Obrázek publikace Odpovědné veřejné zakázky 

Název: Odpovědné veřejné zakázky
Popis: Sada metodik, přehled příkladů dobré praxe ze zahraničí, přehled ekoznaček a souhrnný text k aplikaci environmentálních a sociálních kritérií ve veřejných zakázkách. 8 metodik na nákup v oblasti kancelářského papíru a zadávání tisku formou zakázek; kancelářské potřeby a archivační systémy; kancelářské a výpočetní techniky; nábytku a vybavení interiérů; občerstvení a cateringových služeb; zakládání a údržby veřejné zeleně, zahradnických potřeby a služeb; nákupu elektřiny; úklidových prostředků a služeb; nechemická údržba veřejných ploch; zimní údržba komunikací
Vydavatel: Síť ekologických poraden STEP ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica
Rok vydání: 2016 (doplněno 2017 a 2018/2019)
Celá sada medotik dostupná v elektronické podobě.


Obálka publikace Nakupujte zeleně

Název: Nakupujte zeleně - Příručka pro environmentálně šetrný provoz úřadů, firem, organizací
Autor: Petr Ledvina, Kamila Danihelková
Popis: Aktuální informace o environmentálně šetrném provozu úřadů, firem a organizací, definice, legislativa, vlivy na životní prostředí, výhody šetrného nakupování, jak ho zavést do praxe, desatero pro odpovědné nakupování a provoz, konkrétní rady a tipy v řadě oblastí, řada infoboxů.
Vydavatel: ZO ČSOP Veronica
Rok vydání: 2012
Zakupte si publikci v našem elektronickém obchodě

Název publikace: Zelené úřadování
Popis: Publikace popisuje základní zásady a dobré příklady ekologicky šetrného chování úřadů u nás i v zahraničí. Dozvíte se o základních kritériích a opatřeních, směrnicích a dalších legislativních rámcích, na základě kterých lze na úřadě environmentálně příznivé chování zavést či dokonce vyžadovat. Příklady  ze švédských, rakouských, dánských a kanadských měst. Z pozitivních příkladů z České republiky popisuje popisuje Ministerstvo životního prostředí, ekologicky šetrnější provoz kanceláře ombudsmana či ostravskou univerzitu. Starší publikace, ale stále spousta inspirativních příkladů.
Připravila a vydala:
Sít ekologických poraden STEP
Elektronická verze publikace ve formátu pdf na stránkách Sítě ekologických poraden(3,7 MB)

 

Název publikace: Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí
Popis: V evropské legislativě je udělování veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí upraveno zejména ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES. Brožurka popisuje praktické uplatnění těchto směrnic. Podrobně popisuje strategie zeleného nakupování, organizaci veřejné zakázky, požadavky zakázky, výběr dodavatelů a poskytovatelů služeb, přidělení zakázky a její realizaci.
Vydala: Evropská komise (Evropská společenství), Lucemburk
Počet stran: 75
Rok vydání: 2005, 2011, 2016
Třetí aktualizované vydání v češtině na stránce Evropské komise ve formátu pdf (2016)

Publikace Odpovědné veřejné zadávání

Odpovědné veřejné zadávání. Metodika
Popis: V publikaci jsou podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit: zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, důstojné pracovní podmínky, vzdělávání, praxe a rekvalifikace, sociální podniky, malé a střední podniky, etické nakupování a ekologicky šetrná řešení. Zpracováno dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Počet stran: 180
Vydalo:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok vydání: 2017, 2019 (druhé doplněné vydání)
Publikace zdarma ke stažení

Internetové odkazy a další materiály

České zdroje

Šetrná veřejná správa  Informace Ministerstva životního prostředí. Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. V roce 2018 vytvořeny metodiky na oblast: výpočetní technika, kancelářská technika, grafický  a hedvábný papír, provoz budov (hospodaření s vodou, energiemi a odpady), osvětlení nábytek, čisticí prostředky a úklidové služby, stravování a občerstvení, osobní vozidla a lehká užitková vozidla, výrobky z druhotných surovin.

www.portal-vz.cz/ - Portál pro veřejné zakázky spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj

ekoporadna.cz/wiki/ Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden (provozuje Síť ekologických poraden)

Zahraniční zdroje

Většina odkazů je v angličtině

www.procuraplus.org/ Manuál projektu Procura+, který úřadům a institucím umožňuje snadno zavést environmentálně šetrný provoz do praxe.

ec.europa.eu/environment/gpp/ - Stránky Evropské komise k zelenému nakupování ve veřejném sektoru

www.sustainable-procurement.org - Udržitelné nakupování na stránkách ICLEI (Mezinárodní rada pro lokální environmentální iniciativy)

www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/ - Eko-nakupování ve Vídni (německy). Projděte si určitě jednotlivá kritéria v sekci Ergebnisse und Kriterien

www.umweltverband.at/ - Společné „zelené“ nakupování v obcích Vorarlberska v Rakousku (německy)

Jednotlivé tematické oblasti

Ekoznačky, ekoznačení

www.ekoznacka.cz - oficiální stránky k ekologicky šetrným výrobkům (EŠV), databáze EŠV výrobků

www.ecolabel.eu - databáze výrobků s ekoznačkou EU, databáze kritérií (anglicky, kritéria a uživatelské letáky v češtině)

www.svanen.se/en/ - severská labuť - skandinávská ekoznačka (anglicky, švédsky)

www.blauer-engel.de - Modrý anděl - německá ekoznačka (německy, anglicky)

www.umweltzeichen.at/ - rakouská ekoznačka

ww.eu-energystar.org/ - Stránky programu Energy Star v EU (anglicky)

www.czechfsc.cz/ - Stránky o FSC, ekologicky šetrném lesnictví, seznam výrobků a výrobců s tímto certifikátem

Papír a kancelářské potřeby

arnika.org/papir - Stránky k šetrnému papírování spravované sdružením Arnika, vy­jádření vý­robců tiskáren a kopírek, jak jejich přístroje zvládají recyklovaný papír

Kancelářské potřeby. Tipy a doporučené pro nákup. Informační list popisující zásady environmentálně šetrného nakupování kancelářských potřeb provozování (Síť ekologických poraden)

Kancelářská technika

Kancelářská technika. Environmentálně šetrný nákup a provoz  - informační list popisující zásady správného nakupování kancelářské techniky a jejího provozování. (vydala: Síť ekologických poradení)

http://www.eu-energystar.org - Program EU ke snížení spotřeby energií, EnergyStar, databáze výrobků

tcocertified.com - Certifikace TCO (nízká spotřeba, ergonomie, sociální kritéria) - monitory, počítače, notebooky, tablety, projektory; databáze výrobků

www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/ Hodnocení Greenpeace jednotlivých výrobců počítačů a mobilů

Publikace Jak nakupovat počítače v souladu se sociálními a ekologickými kritérii, vydala Ekumentická akademie.

Úklid, čištění

Úklidové prostředky a služby Metodika pro zadávání veřejných zakázek Informace o zadávání zakázek na úklidové služby a nákup úklidových prostředků, definice ekologického úklidu. (Síť ekologických poraden, 2016;  24 stran)

Uklízíme ekologicky - informační list popisující zásady ekologického úklidu. Postupy a rady při nákupu výrobků. (Síť ekologických poraden)

www.cac-clean.cz Česká asociace úklidu a čištěn, standardy úklidu, výklad pojmů (normální, neenvironmentální úklid)

www.veronica.cz/uklid - Stránky Ekologického institutu Veronica věnované úklidu, eletronická podoba publikace Do čista

 Odpady

www.veronica.cz/?id=83 - Stránky Ekologického institutu Veronica zaměřené především na prevenci vzniku odpadu

www.ekodomov.cz - Vše o kompostování bioodpadu na stránkách sdružení Ekodomov

Nábytek, podlahoví krytiny

Zařízení interiéru - Environmentálně šetrný nákup nábytku, nátěrových hmot a podlahových krytin - informační list (Síť ekologických poraden)

Stravování, občerstvení

www.pro-bio.cz  - Stránky Svazu ekologických zemědělců, adresy výrobců, zpracovatelů, velkoobchodníků, bioprodejen

www.fairtrade.cz - Stránky občanského sdružení NaZemi, aktualizovaný adresář prodejen s výrobky spravedlivého obchodu (fair trade)

Sociální kritéria veřejných zakázek

www.sovz.cz/ Portál sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek (soci, provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Informace, články, metodika Odpovědné veřejné zadávání (rok 2017, 180 stran).

Bouda, P.: Fair Trade a veřejné zakázky, NaZemi 2015. Dostupné i online jako PDF dokument. Analýza možností přidávání fairtradových kritérií do vypisovaných veřejných zakázek (v souvislosti s novou evropskou směrnicí  č. 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek).

Dobrovolné nástroje, EMAS, dobrá praxe

EMAS jednoduše! Adaptace příručky Evropské komise na prostředí ČR; příprava, plánování, zavedení, provoz, kontrola, zlepšování. (CPC, Praha)

dobrapraxe.cz Databáze dobrých příkladů zpravovaná Národní sítí Zdravých měst, obcí a regionů, příklady i ekologizace provozu úřadů

Legislativa

portal.gov.cz (bohužel t. č. - rok 2019 stále mimo provoz) - Veškerá platná legislativa na oficiálním portálu veřejné správy ČR

mzp.cz/cz/legislativa - Environmentální legislativa na stránkách Ministerstva životního prostředí

Odkazy připravil Ekologický institut Veronica, za tipy děkujeme Kamile Danihelkové (STEP) a Romanovi Kamenickému (Vita).

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 2. 12. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube