Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Městský úřad Kopidlno

Městský úřad Kopidlno třídí odpad včetně bioodpadu, který končí v kompostéru na dvoře úřadu. Používá se recyklovaný papír, výrobky s certifikací Ekologicky šetrný výrobek, vyměnitelné tonery, úsporné zářivky a výrobky s energetickým štítkem. Úřad organizuje sbírku starého ošacení.

Úvodní informace

Adresa:Hilmarovo 13, Kopidlno
Kraj:Královehradecký kraj
Web:http://www.kopidlno.cz
Telefon:493 655 681, 725 817 937
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: Kompostér na dvoře úřadu

Kompostér na dvoře úřadu

Typ organizace:městský úřad
Počet zaměstnanců:17
Charakteristika budov(y):Budova městského úřadu je stará minimálně 80 let, v přízemí jsou dvě kanceláře a obřadní síň, v 1. patře je 5 kanceláří a sál, ve 2. patře jsou sklady a spisovna. Rekonstruována jsou pouze sociální zařízení (v posledních 10 letech), jinak byly prováděny jen drobné stavební úpravy. Ve velmi špatném stavu jsou okna. Další 2 kanceláře má úřad v přízemí sousední budovy čp. 12, stáří a stav budovy čp. 12 je obdobný jako úřadu. Městská knihovna je umístěna v čp. 16, stav budovy (staré více než 130 let) je velmi špatný; v současné době se rekonstruuje jiný objekt na „kulturní a vzdělávací centrum“, kam bude knihovna přemístěna.
Kontaktní osoba:Lenka Kropáčková
Telefon kontakt.. osoby:493 655 681, 725 817 937
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

Impulzem bylo vyhlášení soutěže Královéhradeckého kraje o ekologicky příznivý provoz úřadu v roce 2008. Abychom se mohli do soutěže zapojit, získali jsme informace k zelenému úřadování (internet, seminář). Provedli jsme průzkum názorů a chování zaměstnanců, jeho vyhodnocení bylo použito při zavádění opatření. S výsledky průzkumu a zavedením opatření byli seznámeni zaměstnanci.

Období zavádění:zavedení 2008 - 2009, doposud
Shrnutí opatření:Městský úřad Kopidlno třídí odpad včetně bioodpadu, který končí v kompostéru na dvoře úřadu. Používá se recyklovaný papír, výrobky s certifikací Ekologicky šetrný výrobek, vyměnitelné tonery, úsporné zářivky a výrobky s energetickým štítkem. Úřad organizuje sbírku starého ošacení.
Podrobný popis opatření:

- na úřadě a v knihovně třídíme odpad – papír, sklo, PET lahve, ostatní plasty, krabice od nápojů, biologický odpad (v kancelářích a kuchyňkách jsou nádoby na třídění, uklizečka ukládá odpad do příslušných popelnic nebo speciálních pytlů na tříděný odpad; na dvorku za úřadem je kompostér), na chodbě úřadu jsou sběrné nádoby na baterie, drobné elektrospotřebiče a prázdné tonery, kam může tyto odpady odkládat i veřejnost - při pořizování kancelářského i jiného materiálu (hlavně čisticích prostředků) upřednostňujeme recyklované a ekologicky šetrné výrobky - recyklovaný papír používáme také do tiskáren a kopírek a používáme opakovaně naplnitelné tonery - kupujeme takové tiskárny, které umožňují oboustranný tisk - na chodbách jsme nainstalovali pohybová čidla na ovládání světel - v sále, na chodbách a do některých kanceláří jsme vyměnili úsporné zářivky namísto obyčejných žárovek - velmi starou ledničku jsme vyměnili za novou s nízkou spotřebou energie - při rekonstrukci WC jsme nainstalovali splachovadla s dvojím splachováním - nainstalovali jsme pákové baterie, jednorázové papírové ručníky jsme vyměnili za elektrické sušiče rukou, vyměnili jsme okna, do oken v některých kancelářích jsme obnovili těsnění - k radiátorům byly nainstalovány regulační kohouty - město poskytuje prostor pro odkládání použitého textilu a a dvakrát ročně organizuje sbírku použitého oblečení, obuvi, potřeb do domácnosti, hraček apod.; věci odebírá Diakonie Broumov k dalšímu použití nebo recyklaci - městský úřad ležící v centru města poskytl svůj dvůr, aby zde občané mohli odkládat pytle s tříděným odpadem

Dosažené úspěchy:

Porovnání spotřeb nebylo prováděno, rozdíly by pravděpodobně byly zanedbatelné. Ekologicky šetrný přístup se snažíme prezentovat a využít hlavně k budování dobrého jména. Při personálním auditu prováděném na městském úřadu dodavatelsky v roce 2009 bylo zaměstnanci kladně hodnoceno zavedení zeleného úřadování.

Interní směrnice:není vydána

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Zavedení zeleného úřadování nepřineslo zvýšení nákladů. Nákladná opatření (např. výměna oken) nejsou prováděna, protože na ně nejsou prostředky.
Podrobnosti:Po získání dotace od Královéhradeckého kraje za umístění v krajské soutěži byly poskytnuté prostředky (50 tisíc Kč) použity na pořízení nádob na třídění odpadů, úsporných žárovek, chladničky, pohybových čidel, propagačních předmětů.

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Zavedení zeleného úřadování bychom doporučili všem úřadům a podobným institucím. Opatření je třeba průběžně připomínat a pokud možno rozšiřovat. Důležitá je viditelná podpora vedení obce. Snažíme se ovlivnit veřejnost. Máme další záměry – „seriál“ do místních novin, zlepšení informací na stránkách města, rozšíření možnosti třídění o textil (nevhodný do sbírky), zlepšení spolupráce se základní školou, vydání vnitřní směrnice.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):K zavedení zeleného úřadování a k získání informací o něm nás motivovala soutěž Královéhradeckého kraje o ekologicky příznivý provoz úřadu. V soutěži jsme se umístili na 1. místě.
Ovlivnění dalších institucí:

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Komunikace se zaměstnanci probíhá při pracovních poradách. Prezentace prostřednictvím informačního letáku a stránek města.

Datum aktualizace údajů: před více než 2 roky.

Fotogalerie

Popis: Kompostér na dvoře úřadu Popis: systém třídění odpadu v kuchyňce a lednička s energetickým štítkem Popis: úsporné zářivky v zasedací místnosti Popis: způsob třídění odpadů Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube