Zelené úřadování - příklady dobré praxe

Přehledná mapa databáze příkladů dobré praxe zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrného provozu institucí v České republice.

Kancelář veřejného ochránce práv

Separace odpadu, sběr elektrozařízení včetně baterií, užití úsporných světelných zdrojů, ukládání a kompostování biologického odpadu, úsporná opatření technického charakteru pro ohřev TUV, užívání ekologického zimního posypu, podpora cyklodopravy pro cesty zaměstnanců do zaměstnání, užívání ekologických čistících prostředků, užívání recyklovaných tiskových náplní a recyklovaného kancelářského papíru.

Úvodní informace

Adresa:Údolní 39, Brno
Kraj:Jihomoravský kraj
Web:http://www.ochrance.cz
Telefon:
E-mail:

Informace o instituci a budovách

Popis: Cedule u vchodu informující návštěvníky o ekologickém provozu

Cedule u vchodu informující návštěvníky o ekologickém provozu

Typ organizace:organizační složka státu
Počet zaměstnanců:113
Charakteristika budov(y):1 administrativní budova o 6 NP, zastavěná plocha cca 2.250 m2, vyzděný betonový skelet opatřený vnějšími keramickými obklady
Kontaktní osoba:Ing. Josef Svoboda
Telefon kontakt.. osoby:542 542 444
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:Ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica a z podnětu jejich doporučení byla postupně, od data vzniku Kanceláře veřejného ochránce práv, realizována uvedená ekologická opatření a současně proběhla osvěta mezi zaměstnanci.
Období zavádění:2000 - doposud
Shrnutí opatření:Separace odpadu, sběr elektrozařízení včetně baterií, užití úsporných světelných zdrojů, ukládání a kompostování biologického odpadu, úsporná opatření technického charakteru pro ohřev TUV, užívání ekologického zimního posypu, podpora cyklodopravy pro cesty zaměstnanců do zaměstnání, užívání ekologických čistících prostředků, užívání recyklovaných tiskových náplní a recyklovaného kancelářského papíru.
Podrobný popis opatření:

Byla přijata opatření pro úsporu zemního plynu potřebného k ohřevu TUV instalací zařízení zajištující ohřev mimo topnou sezonu, probíhá postupná výměna světelných zdrojů za úspornější zdroje, při výběrových řízeních na nákup čistících prostředků, tiskových náplní, kancelářských potřeb, výpočetní techniky a nábytku je jedním z kritérií požadavek označení tuzemskou nebo mezinárodní značkou ekologicky šetrný výrobek, alespoň části dodávky, účast na školeních v oblasti „Zeleného nakupování“, využití ekologických posypových materiálů „Ekogrit“ v zimním období, kompostace biologického odpadu ze sběrných nádob v kuchyňkách a po sekání trávy a selekci travního plevele, využívání recyklovaných materiálů při tisku a recyklovaného papíru, podpora cyklodopravy zaměstnanců i příchozích instalací dostatečného množství technických prostředků pro odkládání jízdních kol, separace odpadů, organizační opatření a osvěta zaměstnanců omezujících spotřebu vody a energií a podporujících třídění odpadu, elektronický oběh písemností.

Dosažené úspěchy:

Od doby uvedení do provozu lokálního ohřívače TUV úspora cca 200 MWh ročně, výměnou světelných zdrojů se podařilo udržet spotřebu elektrické energie na původní úrovni i přesto, že se zvýšil počet elektrických spotřebičů, očekáváme však další snižování spotřeby elektrické energie instalací světelných zdrojů typu LED, zavedení ekologických opatření má příznivý dopad na jednání zaměstnanců v této oblasti.

Interní směrnice:Vnitřní předpisy v písemné podobě nejsou pro oblast ekologie definovány, problematika je projednávána na poradách zainteresovaných zaměstnanců.

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Veškerá ekologická opatření byla financována z rozpočtu Kanceláře veřejného ochránce práv, celkové výdaje na tyto opatření se pohybují v řádu maximálně desítek tisíc Kč ročně.
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Veškerá ekologická opatření napomáhají pozitivně ovlivňovat jednání jak zaměstnanců, tak i návštěvníků instituce a přes případné většinou mírně zvýšené jednorázové výdaje v konečném důsledku jsou úsporou, a to minimálně na poškozování životního prostředí.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):Negativa – přechodné zvýšení výdajů rozpočtu, což je v rozporu s úspornými opatřeními.
Ovlivnění dalších institucí: Nemáme informace o tom, že bychom někoho ovlivnili při zavádění ekologických opatření.

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Informační tabulka u vstupu do objektu – viz fotografie, účast a ocenění v „Soutěži o nejpříznivější ekologický provoz instituce/úřadu“ Jihomoravského kraje, její podpora a propagace a trvalá aktivita od roku 2006 a následná prezentace v regionálních médiích.

Fotogalerie

Popis: Cedule u vchodu informující návštěvníky o ekologickém provozu

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady zeleného úřadování, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected]. Tuto databázi příkladů dobré praxe vytvořil Ekologický institut Veronica za finanční podpory SFŽP, Ministerstva životního prostředí a za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Síť ekologických poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Logo SFŽP Logo MŽP

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 19. 11. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube