Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Propagujte svou firmu

Nabízíme reklamní plochy pro prezentaci Vaší firmy, Vaší organizace na těchto místech:

  • web www.veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz, www.casopisveronica.cz nebo přímo na stránkách ekomapy www.veronica.cz/ekomapa/
  • propagace vašich akcí v elektronickém zpravodaji Rozverky rozesílaném každé tři týdny na více než 12000 e-mailových kontaktů
  • tištěná reklama v časopise Veronica a publikacích Ekologického institutu Veronica
  • reklamní plochy v Centru Veronica Hostětín

Více informací získáte na [email protected], tel. 542 422 750

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 4. 10. 2021