Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Zhodnocování a recyklace odpadů

Domovní odpad je z větší části možno využít. Jednotlivé druhy odpadů je nejvýhodnější oddělovat přímo v místě jejich vzniku. Je nutné dbát na to, aby zhodnocování odpadů nezpůsobovalo žádné další škody na životním prostředí a aby pro vytříděné druhotné suroviny existovaly odbytové možnosti.

Doporučujeme
- zamyslete se, co vše z domácího odpadu lze znovu použít, případně recyklovat
- nabídněte věci, které už nepotřebujete (staré oblečení, hračky apod.) k dalšímu využití (např. známým, prodejnám second-hand, charitám ap.)
- informujte se na obecním (městském) úřadě o možnostech třídění odpadů
- shromažďujte využitelné složky odděleně (sklo, papír, kov, organický odpad aj.) a odnášejte je do kontejnerů na separovaný sběr, sběren druhotných surovin, sběrných středisek, organický odpad na kompost
- nechejte věci opravit a dále je používejte.

Domovní odpad obsahuje tyto druhy, jež lze opětovně zhodnotit. Největší množství (20-30%) je biologického odpadu, 15% papíru a lepenky, kolem 10% skla, 7% kovů, 6% plastů, zhruba 2% textilu. Složení může být ovšem velmi proměnlivé (je závislé na typu bydlení, vytápění ap.)

Organické součásti odpadu, které lze kompostovat, se označují jako biologický odpad. Jsou rostlinného či živočišného původu a pocházejí z domácností a zahrad. Složení biologického odpadu a jeho druhově čistý sběr je rozhodující pro kvalitu kompostu. Velká část organického odpadu z kuchyně i ze zahrady je vhodná ke kompostování. Je však nutné se důsledně vyvarovat vnášení škodlivých látek. Do kompostu nepatří tuky, omáčky a kosti vzhledem k jejich špatné rozložitelnosti. Zbytky vařených jídel mohou přilákat hlodavce

Kompostování se v domácnostech postupně rozšiřuje jako přirozený proces zhodnocování odpadu. Při zvažování jeho negativních vlivů na člověka a jeho životní prostředí je třeba brát ohled na hygienické aspekty, obzvláště na vliv původců infekcí na zdraví lidí a zvířat.

Houby a jiné drobné a mikroskopické organismy se v přírodě starají o to, aby byl mrtvý biogenní materiál rozložen na své části a tak mohl být znovu zapojen do cyklu látkové přeměny. Při silném napadení kompostovatelné hmoty plísněmi může již do týdne dojít ke zvýšené koncentraci spor v okolním vzduchu. Do rizikových skupin patří lidé, kteří trpí chronickými chorobami plic, jater či ledvin, diabetici, astmatici, alergici a lidé, jejichž imunitní systém je oslaben.

Podstatně efektivněji než v domácnostech se zpracuje organický odpad na kompost v kompostárnách.

Doporučujeme
- věnujte pozornost tomu, které odpady lze kompostovat a které kompost znehodnocují.
- vyprázdnit nádoby na organický odpad, které máme v bytě, minimálně jednou týdně
- alergici a astmatici by se měli vyhýbat výtrusům plísní, vznikajícím v kompostu
- dávat pozor na používání kompostu k pěstování zeleniny.

Plastové materiály musí splňovat různé funkce. Pro různé oblasti užití byly vyrobeny plasty s rozdílnými vlastnostmi. Existují přibližně dva tucty důležitých plastů a nejméně 5 000 komerčních označení. Obchodní jména byla většinou vytvořena na základě fantazie (např. "teflon", "hostalen", "makrolon"). Proto podle nich není možné rozpoznat chemické složení látky. Výskyt velkého množství různých umělých látek ztěžuje druhově čistý sběr odpadu. Mnohé postupy pro jejich recyklaci zatěžují životní prostředí nebo jsou dosud neefektivní či příliš drahé. Výrobky z recyklovaných umělých hmot nalézají dosud odbyt jen ztěží. Z netříděných umělohmotných odpadů lze jen těžko zhotovit kvalitní výrobky. Vzhledem k rozdílným bodům tání jednotlivých umělých hmot bývá výsledný materiál podřadné kvality.

Rozsah a kapacita zpracovatelských zařízení v ČR zatím není velká (zpracování PET lahví v Silonu Planá nad Lužnicí, směsné plasty v podniku Transform Bohdaneč). Plasty tak většinou končí na skládkách nebo ve spalovnách.

Doporučujeme
- vyhýbat se plastovým obalům a předmětům na jedno použití
- pokud vzniká plastový odpad, pokusit se najít pro něj další využiti (kelímek od jogurtu jako květináč, apod.)
- využívat kontejnery na tříděný sběr plastů (doporučujeme si předem ověřit, jaké plasty jsou v dané lokalitě sbírány).

Sklo je z mnoha ohledů ideální materiál. Je snadno recyklovatelný a recyklací se jeho kvalita nesnižuje. Ve výrobě lze použít až 90% střepů. Při třídění skla je třeba dát velký pozor na čistotu. Do sběru nepatří zejména porcelán, keramika, plasty a kovy. Důležité je také sklo třídit na barevné a bílé. Výrobky sklářského průmyslu mohou sestávat z tabulového a dutého skla. Pro opětovné zhodnocení je třeba oddělovat sklo barvené od skla bílého. Vzhledem k tomu, že většina tabulového skla obsahuje barvící kovy, není možné jej přidávat do kontejnerů určených pouze pro duté bílé sklo, ale jen k barevným střepům. Technologie výroby bílé a barevné skloviny je odlišná. Čím větší množství bílých střepů je obsaženo v barevných, tím menší množství střepů je možno přidávat do skloviny.

Výhodou recyklace skla je úspora primárních zdrojů surovin a energie. Kvalita skla se recyklací nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat až 90% střepů. Každých 10% střepů ve směsi ušetří kolem 2% energie. Recyklace skleněných obalů pro jednorázové použití představuje až druhé nejlepší řešení, neboť sklo se stává odpadem teprve tehdy, když je poškozené nebo rozbité. Životnost skla přitom umožňuje 30 a více oběhů lahve. Je tedy třeba podporovat používání vratných skleněných lahví

Doporučujeme
- třiďte sklo v domácnosti na bílé a barevné
- nevhazujte do kontejnerů na sklo jiné typy odpadů.

Využití sběrového papíru šetří čistotu vod, energii a dřevo. Současné technologie umožňují výrobu široké škály zboží z recyklovaného papíru. Recyklaci papíru tedy můžeme podporovat jak vlastním tříděním a odevzdáním papíru do sběru, tak nákupem výrobků z recyklovaného papíru. Průměrná roční spotřeba papíru a lepenky je u nás okolo 90 kg na osobu. Podíl starého papíru a lepenky z celkové hmotnosti domovního odpadu činí cca 20%, ve městech pak až 25%. Papír sbíraný v oblasti průmyslu a obchodu je v porovnání se starým papírem odkládaným v domácnostech relativně více druhově čistý. Kupováním výrobků z recyklovaného papíru podporuje rozšiřování odbytového trhu. Zpracování starého papíru by mělo narůstat též u výrobků se střední a lepší kvalitou papíru.

Při recyklaci papíru se ušetří především samotné stromy (použitím 1 tuny sběrového papíru ušetříme asi 17 stromů v lese) a uspoří se až 50% energie a 40% vody. Sníží se také znečištění vzduchu (o 75%) a vody (o 35%).

V ČR je v současnosti znovu využíváno asi 30-40% sběrového papíru.

Doporučujeme
- používat papír na psaní z obou stran
- nekupovat výrobky na jedno použití (kapesníky, tácky apod.)
- kupovat výrobky z recyklovaného papíru (toaletní papír, sešity, obálky a jiné kancelářské potřeby)
- třídit papír podle jednotlivých typů podle požadavků odběratele (většinou na novinový papír, časopisy, smíšený papír, lepenku)
- umístit si na poštovní schránku nálepku zamezující vhazování reklamy

Transport a recyklace kovového odpadu způsobují velké emise. Recyklace hliníku významně šetří energii a primární suroviny a recyklace již vzniklého hliníku je tedy velmi žádoucí. Nemůžeme ji však považovat za ekologicky příznivé chování, zejména u hliníkových obalů.

Hliník je kov, k jehož výrobě je třeba vynaložit velké množství energie (na 1kg asi 20 kWh). Zároveň se vyprodukuje velké množství toxického odpadu (na 1 tunu hliníku kolem 0.5 tun odpadu). Emise fluoru, které při výrobě vznikají způsobují dýchací potíže a alergie.

Doporučujeme
- vyhýbat se nákupu hliníkových plechovek a obalů
- třídit fóliový hliník.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 20. 5. 2024