Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

O vodě bez obalu

Vyšlo druhé vydání tohoto letáků. Zdarma k dispozici např. v Ekologické poradně Veronica v Brně; stáhněte si ho ve formátu pdf.

Kupujeme si balenou vodu? Ve většině případů tím jen zbytečně zatěžujeme životní prostředí dopravou a odpadem, obtěžujeme se s nošením těžkého nákupu a plýtváme penězi. Voda z obchodu totiž není zdravější ani bezpečnější než voda z kohoutku.Obrázek kreslil R. Pospíšil

Kvalita kohoutkové vody a kohoutků

Zástupci Státního zdravotního ústavu zdůrazňují, že u nás má pitná voda z kohoutků obecně velmi dobrou kvalitu a vyhovuje i v důležitých ukazatelích, jako jsou dusičnany, chlorované látky, těžké kovy nebo pesticidy. To potvrzuje i výzkum srovnávající bezpečnost pitných vod v mezinárodním měřítku, ve kterém získala česká voda nejvyšší možný počet bodů. To ale neplatí o mnoha soukromých nebo obecních studnách nevyhovujících z mikrobiologického hlediska. Podobně zaostává voda v řadě především rozvojových zemí.

Kvalitu vody z kohoutku může ovlivnit stav vodovodního potrubí. Podle Brněnských vodáren a kanalizací je vodovodní síť města Brna udržovaná a spolehlivá. Situace je podobná i v drtivé většině měst a obcí České republiky. Pokud je ale potrubí v některých starších domech zanedbané, může z kohoutku téct voda s příměsí olova a železa. Olovo a větší množství železa nepříznivě ovlivňuje zdraví dětí. V případě, že máme podezření na vyšší koncentraci olova, je dobré si nechat udělat rozbor a pak případně urgovat výměnu potrubí, na kterou je možné dostat i dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Větší výskyt olova ale není nutně u každé vody, která teče z olověných trubek. V některých trubkách se usazuje vodní kámen a úniku olova tak zabraňuje. Tyto problémy jsou však jen okrajovou záležitostí. Vodovodní síť je kontrolovaná, převážná část potrubí vyhovuje hygienickým standardům, a olova se proto nemusíme bát.

Častou námitkou proti vodě z kohoutku je chlor. Ve skutečnosti ho voda obsahuje jen zdraví neškodné množství. Pokud nám voda s chlorem nechutná, můžeme ji napustit a nechat odstát. Chlor se odpaří.

Pramenitá, kojenecká, minerální, pitná

S takovými označeními se můžeme setkat na etiketách balených vod. Jde o vyhláškou vymezené kategorie. Zatímco pitná balená voda může být stáčena do lahví i z vodovodu, pramenité, kojenecké a minerální balené vody musejí pocházet jen z chráněného stabilního podzemního zdroje. Kojenecká balená voda navíc může být upravována pouze UV zářením. Jak balená, tak kohoutková pitná voda smí mít maximálně 50 mg dusičnanů na 1 l vody. Brněnská voda obsahuje mezi 37 - 40 mg/l dusičnanů a je upravena chlorem.

Kojeneckou vodu již současná legislativa nezná a neexistuje tudíž ani speciální limit pro obsah dusičnanů. Vyhláška 275/2004 Sb. se zmiňuje pouze o balené kojenecké vodě, pro kterou je limit dusičnanů 10 mg/l. Podle informací z Krajské hygienické stanice by pro každé dítě měl udělat doporučení kvality pitné vody ošetřující lékař, který by měl znát kvalitu vody z vodovodu v místě, kde dítě žije. Pokud voda neobsahuje žádné bakterie a dítě je zdravé, tak by mělo kohoutkovou vodu s obsahem do 50 mg dusičnanů zvládnout bez jakýchkoliv zdravotních komplikací. V případě, že máme malé dítě a lékař doporučí kupovat vodu balenou, snažme se vybrat vodu z okolí našeho bydliště.

V Brně-Tuřanech vytéká Balbínův pramen splňující (staré, dnes už nepoužívané) limity kojenecké vody. Můžeme zde využít jak samotného pramene, který obsahuje železo, tak automatu na vodu z pramene očištěného od železa. Jeden litr kojenecké vody nás přijde na cca 1,50 Kč. Automat se nachází v blízkosti obchodního centra Makro. Stočená kvalitní voda vydrží v ledničce bez ztráty kvality i tři týdny.

Pokud opravdu musíme sáhnout po balené kojenecké vodě, pokusme se ji koupit ve vratných skleněných obalech a vyberme vodu pocházející z místa blízkého našemu bydlišti.

Z minerálních vod se k častějšímu pití doporučují jen slabě mineralizované (do 500 mg/l). Silnější minerálky by se měly naopak pít jen výjimečně, případně na lékařský předpis. Neplatí, že čím více minerálů, tím lépe. Naopak, jejich nadbytek nám může i uškodit. Minerály však obsahuje i voda z kohoutku a ty jsou v kombinaci se stravou dostačující. Pitná voda by také měla být oproti vodě na praní tvrdší. Tento požadavek voda z brněnského vodovodu rovněž splňuje.

Proč tedy balenou vodu vůbec pijeme? Mnozí se jen nechali zlákat reklamou. Jiní jako důvod uvádějí, že jim balená voda chutná lépe. To mnohdy ovlivňuje jen psychologický, tzv. placebo efekt. Zkuste poprosit někoho jiného, aby vám do sklenic nalil různé druhy vod, a pak je zkuste podle chuti rozlišit.

Pitná voda by měla být uchovávána v chladu a chráněna před sluncem. Balené vody často tyto požadavky nesplňují ani v prodejnách a rozhodně také ne při převozu. Taková voda se může kazit a podléhat množení mikrobiologických organismů, které se množí i v otevřené lahvi mimo lednici. Oproti tomu je voda z kohoutku vždy čerstvá, uchovávaná v temnu a chladu s vyhovující teplotou 9-10 °C.

Voda z kohoutku se vyplatí i finančně. Je totiž přibližně 125krát levnější než voda balená.

Doporučený obsah minerálů podle Státního zdravotního ústavu

Látka Ca Mg K Na Cl SO42- N03-
Hodnota > 40-80 mg/litr > 20 mg/litr > 1 mg/litr < 20 mg/litr < 25 mg/litr < 240 mg/litr < 10 mg/litr

Mnohé z balených vod (zejména minerální vody) těmto doporučením nevyhovují. Výrobci minerálních a pramenitých vod jsou povinni uvádět na etiketách lahví složení vody, které můžete

s tabulkou porovnat. Voda z kohoutku by měla uvedené limity splňovat.

Dopady balených vod na přírodu

Balené vody představují pro přírodu mnohem větší zátěž než voda z kohoutku. Je tomu tak hlavně proto, že je nutné je přepravit a zabalit. Doprava se uskutečňuje převážně nákladní automobilovou přepravou. Ta spotřebovává fosilní neobnovitelné zdroje a přispívá ke globálním klimatickým změnám produkcí CO2. K tomu také připočítejme hluk z dopravy a znečištění ovzduší, které snižuje kvalitu našeho života.

Plastové lahve zatěžují přírodu nejen jako odpad, ale škodí i jejich výroba náročná na spotřebu vody, elektrické energie a ropy. Pokud už PET lahve máme, je vhodné je vytřídit do plastu. Ne všichni se však tímto doporučením řídí. V České republice se vytřídí přibližně jen polovina PET lahví. Nejlepším řešením vzhledem k životnímu prostředí je plastové lahve nekupovat vůbec.

Čerpáním pramenitých a minerálních vod z útrob země vyčer páváme cenné zásoby, jež se zde tvořily po tisíciletí. Z tohoto pohledu je voda z hlubinných zdrojů rovněž neobnovitelným zdrojem, se kterým není radno plýtvat. Dříve byly minerální vody doporučovány jen k léčebným kúrám lázeňských hostů a i ti přijímali pouze vodu z pramenů vytékajících na povrch, ne z umělých hlubinných vrtů.

Na co si dávat při pití kohoutkové vody pozor:

 • na konzumaci a úpravu potravin ji používat jen studenou

 • zvážit a poradit se s lékařem nebo lékařkou, zda dávat vodu kojencům

 • v případě podezření na přítomnost olova si nechat udělat hygienický test a případně vyměnit vodovodní potrubí (toto je však problémem jen u některých starších domů)

Pitné rady

 • pokud s sebou nosíte lahev s vodou, můžete místo opětovného kupování balené vody lahev průběžně doplňovat vodou z kohoutku

 • žádejte v restauracích k jídlu nebo ke kávě vodu z kohoutku, je to běžný, leč trochu zapomenutý zvyk (na našich internetových stránkách se můžete dozvědět, které restaurace tuto možnost samy nabízejí)

 • pokud sami znáte restauraci, která Vám vodu z kohoutku nabídla, dejte nám o ní vědět

 • chcete podpořit myšlenku pití vody z kohoutku? Pošlete svým přátelům přes facebook či e-mailem odkaz na videospot „Natočte si kohoutkovou“ nebo nabídněte spot k odvysílání Vašemu kinu či oblíbenému festivalu, spot Vám rádi dodáme na DVD

Shrňme, proč pít vodu z kohoutku:

 • je kvalitní, čerstvá, lehce mineralizovaná, a proto ideální pro každodenní pití

 • nezatěžuje přírodu odpadem a dopravou

 • je přibližně 125krát levnější než voda balená

 • je jednou z nejkontrolovanějších potravin

 • je okamžitě dostupná v jakémkoliv množství

 • nemusíme se zatěžovat jejím nošením

 • nepodílíme se na zbytečném vyčerpávání hlubinných zdrojů vody

Kde se mohu dozvědět o pitné vodě více:

 • www.veronica.cz/voda

 • Brněnské vodárny a kanalizace - informace o kvalitě pitné vody v Brně

 • Státní zdravotní ústav

 • www.zvodovodu.cz - nové a nezávislé informace o vodě z kohoutku včetně seznamu restaurací, kde Vám poskytnou k jídlu vodu z vodovodu automaticky.

 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Studánková poradna ČSOP

 • informace o kvalitě vody z veřejných zdrojů a studánek na Jižní Moravě
 • základní chemické rozbory kvality vody
 • každé pondělí 15 - 17 h
 • Dům ochránců přírody, Panská 9, Brno
 • tel.: 542 422 750, www.veronica.cz/studanky

Internetová mapa studánek a pramenů - www.veronica.cz/ekomapa

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 11. 4. 2024