Nábytek, nátěry, podlahy a další předměty ze dřeva

FSC skříň, kreslil R. PospíšilZařízení místností, ve kterých trávíme v průměru 80–90 % dne, má velký vliv na naše fyzické i duševní zdraví. Výběrem vhodných materiálů můžeme vytvořit prostředí přátelské jak k nám, tak i k životnímu prostředí. Dobré prostředí může také snížit naši nemocnost. 

Dlouhodobá trvanlivost vybavení našich interiérů pomáhá snižovat energetické, ale i finanční náklady vynaložené na konečnou likvidaci.

Nábytek

Když si kupujeme nábytek, dáváme přednost dřevu před plasty či kovy. Dřevo je krásný přírodní materiál a obnovitelná surovina. Těžba nerostných surovin často způsobuje více škod než kácení. Při nákupu dřevěného nábytku hledáme výrobky s logem FSC. Certifikát FSC zaručuje, že dřevo pochází z lesů obhospo­da­řo­va­ných podle důsledných mezinárodních ekologických a sociálních pravidel Forest Stewardship Council (FSC). Dáváme přednost domácím dřevěným výrobkům. Čím blíže je země původu, tím lépe. S klesající přepravní vzdáleností se snižuje znečištění, které doprava způsobuje. Také tím podpoříme místní ekonomiku na našem venkově.

Logo FS: značka odpovědného lesnictvíPři nákupu nábytku dáme přednost domácím druhům dřevin (buk, borovice atp.) před stromy, které u nás nerostou (zejména tropickými). Vyhýbáme se koupi výrobků z tropických dřevin (týk, eukalyptus, mango, mahagon aj.) bez značky FSC. Často pocházejí z devastovaných či ilegálně těžených tropických lesů. Pozor na skrytě užívané tropické dřevo – zadní strany výrobků, dna zásuvek, přepážky mezi regály jsou někdy vyrobeny z tropického dřeva. Je třeba se ptát obsluhy či přímo vedení obchodu.

Pokud je materiálem dřevotříska, vybíráme ten s co nejnižším obsahem unikajících škodlivin, které mají negativní vliv nejen na životní prostředí, ale i na zdraví lidí. Nejčastější z nich je formaldehyd, a proto pokud možno zvolíme nábytek bez formaldehydu nebo s jeho velmi nízkou koncentrací. Jde o látku pravděpodobně karcinogenní, vystavení malým dávkám vyvolává bolesti hlavy a záněty sliznice. Nakupujeme výrobky v „lepší“ emisní třídě; garancí nízkého obsahu formaldehydu je nákup produktů se značkou EŠV (kategorie „aglomerované materiály na bázi dřeva a výrobky z nich“). Vhodný je i nábytek určený pro kojence a děti – značka CE. Jako povrchová úprava jsou doporučovány nátěry přírodní nebo s nízkým vlivem na životní prostředí a zdraví – přírodní oleje a včelí vosk, případně alespoň nátěry vodou ředitelné. Nábytek by měl mít co nejméně hliníkových a plastových dílů. Někdy vyjde překvapivě nejlevněji, když nám pěký dřevěný nábytek udělá místní truhlář.

Podlahové krytiny

Jako podlahovou krytinu volíme pokud možno přírodní, netoxický materiál – dřevo, korek, přírodní linoleum. Vhodné jsou i keramické dlaždice nejrůznějších tvarů a povrchů.

Kupujeme-li si například do kuchyně „lino", zvolíme vždy přírodní linoleum. Je omyvatelné, vydrží 30 let, je nestudené, netoxické, z přírodních látek a pěkně voní. Jak napovídá jeho název, je na bázi lněného oleje. Dále obsahuje kalafunu, dřevitou moučku, jutovou tkaninu. Jeho údržba je dnes bezproblémová, jelikož navrchu je mikroskopická vrstva plastu, která ho chrání. Velkou výhodou linolea je rozmanitost vzorů a intarzií, což zlepšuje vzhled interiérů. Jako lino si nekoupíme náhražku z PVC, která navíc obsahuje jako změkčovadlo problematické ftaláty. V obchodě se často musí říci „přírodní linoleum", pod slovem linoleum u nás bohužel zdomácnělo PVC, což je bohužel nejhorší volba. Linoleum se u nás prodává pod řadou různých obchodních jmen.

Koberce by měly být přírodního původu. Rizikem může být výskyt roztočů a možné zdravotní problémy spojené s alergií. Spodní vrstva špatných koberců může obsahovat ftaláty, podobně problematické může být lepidlo, kterým se lepí na podklad.

Nátěrové hmoty

Většina nátěrových hmot obsahuje značné množství pro životní prostředí i zdraví škodlivých látek. Hlavním zdrojem rizika jsou zejména těkavé organické látky jako rozpouštědla a ředidla, které tvoří často 40–60 % hmotnosti výrobku.

Rady při nákupu:

 • Dáváme přednost prostředkům ředitelným vodou, které obsahují méně škodlivin, zejména těkavých organických látek. Některá rozpouštědla a jiné těkavé látky mohou uvolňovat škodlivé látky do okolního vzduchu dokonce několik měsíců po aplikaci nátěru. Z tohoto důvodu musí být množství rozpouštědla v nátěru co nejnižší.
 • Z hlediska domácího prostředí jsou nejméně závadné výrobky s atestem, který zaručuje, že jsou vhodné pro použití na hračky a pro styk s potravinami.
 • Nakupujeme nátěrové hmoty se značkou Ekologicky šetrný výrobek; existuje přímo kategorie výrobků „nátěrové hmoty vodou ředitelné". Na trhu lze získat 25 produktů s touto ekoznačkou. Značka kromě základní vlastnosti - tou je v našem případě právě ředitelnost vodou - klade na výrobek další požadavky tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady jeho výroby i použití na životní prostředí. V případě barev jsou to například omezení při používání pigmentů (barviv) obsahujících těžké kovy.
 • V nátěrových hmotách by neměly být obsaženy sloučeniny, které obsahují olovo, kadmium, čtyřmocný chróm a jiné toxické kovy a prvky.
 • Aditiva by neměla obsahovat deriváty kyseliny ftalové (změkčovadla) a alkylfenol ethoxyláty.
 • Podrobné údaje o složení a vlivu jednotlivých složek na lidské zdraví se dají zjistit z bezpečnostního listu výrobku. Ten lze získat od prodejce. Solidní firmy mívají bezpečnostní listy ke stažení na svých internetových stránkách. 

Kromě používání vodou ředitelných nátěrových hmot doporučujeme na napouštění zejména savých materiálů (dřevo, cotto aj.) napouštědla na bázi rostlinných olejů, nebo přímo rostlinný olej. Dostupný je především lněný olej. Na otěrem namáhané povrchy je vhodné používat tzv. tvrdé oleje (směs olejů s vyšším obsahem pryskyřičných látek) a nebo vosky. V oleji mohou být rozpuštěny nejrůznější přírodní barevné pigmenty, např. horninového původu, čímž se dosáhne řady krásných odstínů.

K povrchové úpravě dřeva je možné použít také šelak. Tato pryskyřice živočišného původu je prodávána v tuhém stavu a je rozpustná v lihu, který může být též rostlinného původu. Šelak je možné zakoupit v potřebách pro restaurátory.

 Dřevo a nakupovací desatero

Upraveno dle původního textu FSC ČR a Hnutí DUHA.

Mapa obchodů v ČR, kde lze koupit výrobky z FSC dřeva (na webu FSC Česká republika)

 1. Dejte přednost dřevu před plasty či kovy. Dřevo je krásný přírodní materiál a obnovitelná surovina. Těžba nerostných surovin často způsobuje více škod než kácení.
 2. Logo FS: značka odpovědného lesnictvíUrčitě dejte přednost dřevu a dřevěným výrobkům označeným logem FSC. Certifikát FSC zaručuje, že dřevo pochází z lesů obhospodařovaných podle důsledných mezinárodních ekologických a sociálních pravidel Forest Stewardship Council (FSC). Ptejte se svého prodejce, zda nabízí dřevo s tímto certifikátem. Na stránkách FSC ČR najdete databázi u nás dostupných výrobků s tímto standardem.
 3. Dejte přednost domácím (českým) dřevěným výrobkům. Platí, že čím blíže je země původu, tím lépe. S klesající přepravní vzdáleností se snižuje znečištění, které doprava způsobuje. Také tím podpoříte místní ekonomiku na našem venkově.
 4. Při nákupu nábytku dejte určitě přednost domácím druhům dřevin (buk, borovice atp.), před stromy, které u nás nerostou (zejména tropickými).
 5. Kupujete-li nábytek z tropických druhů dřevin (týk, eukalyptus, mango, mahagon apod.), vybírejte rozhodně jen ze zboží označeného logem FSC.
 6. Vyhýbejte se koupi výrobků z tropických dřevin (týk, eukalyptus, mango, mahagon aj.) bez značky FSC. Často pocházejí z devastovaných či ilegálně těžených tropických lesů. Dejte pozor na skrytě užívané tropické dřevo – zadní strany výrobků, dna zásuvek, přepážky mezi regály jsou někdy vyrobeny z tropického dřeva. Ptejte se obsluhy nebo přímo vedení obchodu.
 7. Vybírejte zboží vyšší kvality. Vydrží déle, takže nebude potřeba nábytek brzy nahradit novým, což by znamenalo další těžbu.
 8. Dávejte přednost koupi výrobků z masivního dřeva před lepenými materiály, které mohou obsahovat vašemu zdraví nebezpečné chemické látky.
 9. Ze stejného důvodu dávejte přednost výrobkům ošetřeným pouze oleji a vosky před barvenými a lakovanými.
 10. Dávejte přednost výrobkům ošetřeným přírodními barvy a laky (nejlépe vodou ředitelnými) před barvami a laky syntetickými. Barvy a laky přednostně vybírejte s certifikátem Ekologicky šetrný výrobek.


Aktualizace webových stránek podpořena projektem: „Environmentální poradenství jako nástroj individuálního dalšího vzdělávání. Aktivně, profesionálně, místně zakotveně“, projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Logolink OPVK

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 14. 12. 2018  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube