Chemické látky v životním prostředí

Aniž si to možná uvědomujeme, stala se chemie v nejrůznějších podobách součástí dnešního životního stylu. Kromě toho, že mnohdy zvyšuje naše pohodlí, přináší i mnoho rizik pro životní prostředí i pro lidské zdraví. Člověk uvolňuje do životního prostředí látky, které byly dlouhodobě uloženy v zemi, kde neohrožovaly jeho zdraví (např. těžké kovy, jako olovo, rtuť či kadmium). Chemici vyrobili množství látek, které se v přírodě běžně nevyskytovaly (např. DDT, PVC, PCB, freony aj.). Tyto látky mají někdy velmi zajímavé vlastnosti pro speciální využití (např. hubí hmyz, odolávají vysokým teplotám atd.), ale zároveň mohou ohrozit nejen životní prostředí, ale i zdraví nebo životy lidí, ať už přímo (jsou jedovaté), nebo tím, že mají na prostředí člověkem nepředpokládaný účinek (např. vytvářejí tzv. ozonovou díru).

Ilustrační foto, kreslil R. Pospíšil

 V současnosti jsou známy miliony různých chemických látek a každý den jsou syntetizovány další a další. Chemizace nejrůznějších odvětví průmyslu je příčinou masové kontaminace prostředí cizorodými látkami.

Mezi nejzávažnější projevy vystavení člověka cizorodým látkám patří: výskyt nádorových onemocnění, množství vrozených vad, počet alergických onemocnění.

Abychom mohli mít z chemických látek kolem nás co největší přínos a co nejmenší škody, musíme co nejlépe znát jejich vlastnosti a měli bychom se snažit jejich využití regulovat svým rozumem a vhodnými zákony. Publikace si tedy neklade za cíl poskytnout detailní informace o jednotlivých chemických látkách nebo jejich segmentech, ale snaží se poskytnout alespoň základní přehled o tom, kde a v jakých podobách se kolem nás chemické látky vyskytují.

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, z předmluvy publikace Chemické látky v životním prostředí, kterou vydal Ekologický institut Veronica.

Objednejte si publikaci Chemické látky v životním prostředí v našem elektronickém obchodě.
Celá publikace ke stažení ve formátu pdf

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 14. 6. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube