Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Označování obalů

Označování materiálů, z kterých se skládají obaly, umožňuje spotřebitelům s nimi vhodně zacházet, tedy především je dobře třídit, když s nimi nakládají jako s odpadem. Zna­čení obalů od výrobků, které si kupujeme, je však pouze dobrovolné. Týká se to všech obalů, i jeho součástí, všech různých skupin obalů, i přepravních obalů (viz paragraf 6 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech). Platí ale povinnost, že pokud je na obalu označen materiál, z něhož je obal vyroben, musí být značení provedeno v souladu s rozhodnutím Evropské komise 97/129/ES (ke stažení v češtině). Nelze tedy spotřebitele klamat. Podle zákona o odpadech již ani není povinnost značit způsob nakládání s použitým obalem.

Označování obalů upravuje výše zmíněné rozhodnutí Evropské komise, spotřebitel se z tohoto značení (pokud je tedy obal dobrovolně označen) dozví, o jaký druh materiálu se jedná.

Označení plastů

Číslo Zkratka Materiál
1 PET polyetylentereftalát
2 PE-HD vysokohustotní polyetylen
3 PVC polyvinylchlorid
4 PE-LD nízkohustotní polyetylen
5 PP polypropylen
6 PS polystyren

Co se týče druhů plastů, které lze u vás dávat do kontejnerů na plastový odpad: to určuje firma, která se o svoz a likvidaci separovaného odpadu v obci stará. Na kontejnerech zpravidla bývá kontakt na tuto firmu. Ne ve všech obcích platí stejná pravidla, co lze odevzdávat do těchto kontejnerů, je třeba se orientovat nápisy na těchto kontejnerech a popř. se informovat na úřadě.

Další obalové materiály a jejich značení

20 PAP vlnitá lepenka - papír
21 PAP hladká lepenka - papír
22 PAP papír
     
40 FE ocel
41 ALU hliník
50 FOR dřevo
51 FOR korek
     
60 TEX bavlna
61 TEX juta
     
70 GL bílé sklo
71 GL zelené sklo
72 GL hnědé sklo
81 - 99   kombinované obalové materiály

Kombinované materiály mohou být značeny také jako C, popřípadě C/převažující materiál (C/PAP znamená, že obalový materiál je kombinovaný z více materiálů, převažujícím je papír). Tyto materiály jsou recyklovatelné jen teoreticky a končí zpravidla na skládce či ve spalovně. Recyklace nápojových kartonů z např. tetrapacku (hliník, papír, PE folie) je náročná.

Stará norma

Možné způsoby značení materiálu PETKe značení obalů existovala příslušná technická norma, která však byla již v roce 2014 zrušena bez náhrady. I nadále se běžně obaly značí pomocí symbolu ze tří šipek, na což byli spotřebitelé zvyklí. Obal se značí buď písemným identifikačním číslem (např. PET) a nebo grafickou značkou doplněnou buď číslem (např. 1) nebo písemným kódem. Značení se používá ve třech různých podobách (viz obr.), všechny jsou významově totožné.

Podívejte se podrobné informace o povinnosti značit obaly a jakým způsobem tak učinit.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024