Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Označování obalů

Novelizovaná podoba zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, odstranila dosud povinné materiálové značení obalů výrobků. Materiálové zna­čení obalů je upraveno na dobrovolné s tím, že pokud je na obalu označen materiál, z něhož je obal vyroben, musí být značení provedeno v souladu s rozhodnutím Evropské komise 97/129/ES (PDF dokument ke stažení). Zároveň se novelou zákona o obalech upouští od povinnosti značení způsobu nakládání s použitým obalem.

Označování obalů upravuje zmínění rozhodnutí Evropské komise, spotřebitel se z tohoto značení (pokud je tedy obal označen) dozví, o jaký druh materiálu se jedná.

Označení plastů:

1 PET polyetylentereftalát
2 PE-HD vysokohustotní polyetylen
3 PVC polyvinylchlorid
4 PE-LD nízkohustotní polyetylen
5 PP polypropylen
6 PS polystyren

Co se týče druhů plastů, které lze u vás dávat do kontejnerů na plastový odpad: to určuje firma, která se o svoz a likvidaci separovaného odpadu v obci stará. Na kontejnerech zpravidla bývá kontakt na tuto firmu. Ne ve všech obcích platí stejná pravidla, co lze odevzdávat do těchto kontejnerů, je třeba se orientovat nápisy na těchto kontejnerech a popř. se informovat na úřadě.

Další obalové materiály a jejich značení:

20 PAP vlnitá lepenka - papír
21 PAP hladká lepenka - papír
22 PAP papír
     
40 FE ocel
41 ALU hliník
50 FOR dřevo
51 FOR korek
     
60 TEX bavlna
61 TEX juta
     
70 GL bílé sklo
71 GL zelené sklo
72 GL hnědé sklo
81 - 99   kombinované obalové materiály.

Kombinované materiály mohou být značeny také jako C, popřípadě C/převažující materiál (C/PAP znamená, že obalový materiál je kombinovaný z více materiálů, převažujícím je papír). Tyto materiály jsou recyklovatelné jen teoreticky a končí zpravidla na skládce či ve spalovně. Pokusy o recyklaci kartonů z např. tetrapaku (hliník, papír, PE folie) nejsou zatím příliš úspěšné.

Aktualizace červen 2015: Ke značení obalů existovala Možné způsoby značení materiálu PET technická norma ČSN 770052-2, která však byla ke 30. 9. 2014 zrušena. Je možné i nadále používat ony symboly ze tří šipek, na které byl spotřebitel zvyklí. Obal jde tak značit buď písemným identifikačním číslem (např. PET) a nebo grafickou značkou doplněnou buď číslem nebo písemným kódem. Pokud se zvolí varianta s kódem, tak všechny tři možnosti, tak jako je to na obrázku vpravo jsou povoleny a jsou významově totožné (závaznost byla stanovena onou již zrušenou normou).

Podívejte se podrobné informace o povinnosti značit obaly a jakým způsobem tak učinit.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 1. 10. 2022