Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Ekoznačení výrobků

Aby se dalo o nějakém výrobku říci, že je ekologický, měl by mít nějakou sadu vlastností/parametrů, ve který je příznivější k životnímu prostředí, než většina ostatních, průměrných výrobků. Výjimečně tyto parametry stanovuje sám výrobce a sám se za ekologické prohlásí. Resp. je to bohužel časté, ale primárně nedůvěryhodné, a často taky nepravdivé. Abychom výrobci mohli důvěřovat, měl by mít nějaký atest od nezávislé strany. Rozšířený a velmi transparentní způsob prokázání ekologických parametrů je ekoznačkou.

Ekologické značení, ekoznačení bylo vyvinuto pro lepší orientaci zákazníka v množství výrobků a odlišení od klamavých reklam. Slouží k označení produktů, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Certifikovány mohou být ty pouze výrobky a služby, které splňují stanovená kritéria. Zaručující tak, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí v celém svém životním cyklu, tj. od výroby, přes jeho používání, až po likvidaci. Tato kritéria jsou obvykle garan­tovaná státem. Na světě existuje celá řada ekoznaček, některé garantují státy, jiné nevládní organizace či profesní cechy. Podstatou je vždy dobrovolnost - proto např. energetické štítky - viz níže, nejsou považovány za ekoznačky.

Ekologicky šetrný výrobek / Ekologicky šetrná služba

Logo Ekologicky šetrný výrobek V České republice existuje národní ekoznačka Ekologicky šetrný výro­bek, garantována Mi­nisterstvem životního prostředí ČR. O certifikaci žádá výrobce a udělení značky je zpoplatněno. V současnosti směrnice obsahují kritéria podmiňující udělení certifikátu např. pro výrobky z recyklovaného papíru přes nábytek po zimní posyp. Bohužel aktuálně je značka spíše popelkou a je v ní stále méně kategorií a stále méně zboží na výběr (k roku 2020 méně než 15 různých kategorií).

Logo Ekologicky šetrná služba Podobně funguje i ekoznačka Ekologicky šetrná služba, k roku 2020 už jen v katego­riích ubytovací zařízení. (Kategorie školy a vzdělávací zařízení a kancelářské a administrativní služby již bohužel zanikly). Žadatel musí splnit požadavky týkající se provozu a jeho dopadu na životní prostředí – např. v oblasti úspory energie a vody, třídění odpadu nebo třeba používání ekologických výrobků. Info o směrnicích, ka­tegoriích výrobků a jednotlivých výrobcích: www.ekoznacka.cz

Logo eurokytky V České republice se prodávají výrobky a lze i získat ekoznačku Evropské unie, tzv. „eurokvětinkou“. Udílí se v přibližně 25 kategoriích. Informace o kategoriích výrobků, kterým je udělována, a seznamy jednotlivých výrobků jsou na oficiálních stránkách programu ec.europa.eu/ecat/ (v angličtině).

Logo Modrý andělCelkem rozšířená je německá ekoznačka Modrý anděl (informace a produktová kritéria v angličtině a v němčině). Může se jí chlubit 12 000 výrobků v celkem 120 kategoriích. U nás se s touto ekoznačkou dají koupit např. barvy, laky, kancelářský papír, úklidové nebo prací prostředky.

Logo severské ekoznačkyLogo rakouské ekoznačkyV České republice se dá setkat se skandinávskou ekoznačkou Severská labuť (Svanen, Swan), udílí se ve více než 60 kategoriích, má ji propůjčeno 20 tisíc výrobků. Ekoznačku najdeme např. na kancelářském papíru, prostředích do myček, barvách či toaletním papíru.

Dále se dá u nás setkat i s celkem rozšířenou rakouskou ekoznačkou Umweltzeichen.

Biopotraviny, produkt ekologického zemědělství

Biopotraviny vyrobené v České republice poznáte podle národní bio­značky - tzv. zelené zebry. Kromě ní najdete na výrobku také kód příslušné certifikační organizace. Všechny biopotraviny vyprodukované v EU nesou také evropskou bioznačku - zelený list z hvězdiček. Čeští distributoři musí povinně na obalech umisťovat obě značky. Kromě toho musí být na obale balených potravin napsána země původu zemědělských surovin, ze kterých je výrobek vyroben.
Více informací k biopotravinám: www.veronica.cz/bio

      Národní logo biopotraviny   Logo evropské biopotraviny

Biotextil 

Pro textilní výrobky, na jejichž výrobu byly použity suroviny z ekologického zemědělství, se vžilo označení organický textil či biotextil. U biotextilu je kladen důraz na původ surovin. Chceme-li při výběru textilu zohlednit požadavky na původ, výrobu i kvalitu, potom je nutno sledovat více certifikátů. V ČR se můžeme setkat s certifikáty od holandské organizace Fair Wear Foundation či britské Soil Association. S certifikátem Soil Association si lze zakoupit např. klimaticky neutrální tričko. Informace o certifikátech v angličtině najdete na: www.fairwear.org a www.soilassociation.org

I u nás se prodává textil s certifikací Global Organic Textile Standard (GOTS). Je to certifikace pro textilie vyrobené z organických (bio) textilních vláken. GOTS kontroluje celý výrobní proces od statku až po továrnu: od sklizně, tkaní vláken, až po výrobu finálního produktu, včetně exportu oblečení. Značku lze považovat za důvěryhodnou.

Přečtěte si více o textilu, jeho výrobě a dopadech na životní prostředí a zdraví

Logo Fair wear           Logo Soil Association          

Přírodní kosmetika

Pro usnadnění orientace na trhu s kosmetikou existují nezávislé certifikáty, udělované jednotlivým výrobkům, které spotřebiteli zaručují, že ve výrobcích nejsou nevhodné látky. Některé certifikáty znamenají, že určitý podíl surovin pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství, samozřejmostí je netestování surovin ani výrobků na zvířatech. U nás lze zakoupit kosmetiku např. s certifikáty BDIH, NaTrue či Ecogarantie. Obě tyto značky garantují, že označené výrobky nejsou testovány na zvířatech. BDIH už v základním standardu znamená, že rostlinné složky pocházejí z ekologického zemědělství, popř. z volného sběru v přírodě.

Ecogarantie je soukromá ekoznačka původem z Belgie. Složky musí být pokud možno obnovitelné, rostlinné složky jen bio, ropné produkty se mohou použít jen v minimálním množství (konzervanty). Všechna barviva a vůně musí být přírodního původu. Hlavní oblasti této značky: kosmetika, dále třeba úklidové prostředky a osvěžovače vzduchu.

Pro ty, kteří silně vnímají práva zvířat, existuje značení  „Vegan“ či „Vegan certified“. Informace v angličtině: www.vegansociety.com.

Logo BDIHLogo NatrueLogo Vegan Society

Logo Certifikované přírodní kosmetiky

V ČR existuje národní značka Certifikovaná přírodní kosmetika (CPK) – výrobky z čistě pří­rodních produktů. Existuje i verze Certifikovaná přírodní kosmetika bio, která navíc požaduje mi­nimálně  20 procent surovin z ekologického zemědělství. Aktuální seznam výrobců s certifikátem: www.kez.cz/prirodni?a-bio?kosmetika

Netestováno na zvířatech

Logo Netestováno na zvířatechNekupuji kosmetiku, která mohla být testována na zvířatech. Jediné celosvětově uznávané kritérium pro kosmetiku a toaletní zboží bez pokusů na zvířatech je Humane Cosmetics Standard (HCS). V ČR jej uděluje organizace Svoboda zvířat. Firmy označené tímto certifikátem HCS nesmějí při testování konečných výrobků ani jejich složek provádět pokusy na zvířatech, zadávat pokusy jako zakázku jiným subjektům a podporovat výrobu stále nových kosmetických ingrediencí. Můžeme si zakoupit zboží od desítek takových výrobců, jeden držitel tohoto certifikátu je dokonce z ČR. Aktuální seznam výrobců je na www.netestovanonazviratech.cz. Za věrohodné lze považovat nositele certifikátu BDIH a NaTrue, viz výše.

 Zjistitěte více informací o kosmetice

Dřevo ze šetrně obhospodařovaných lesů

Logo FSC U výrobků ze dřeva je důležité zjistit, zda dřevo bylo vytěženo legálně, v souladu se zásadami šetrného, ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodářství. To zaručuje certifikát FSC. Certifikát vlastní i některé lesy v ČR, například Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Značku FSC lze nalézt na řadě výrobků včetně nábytku, papíru, kuchyňského ná­činí. Info v češtině, seznamy zpracovatelů a výrobků: www.czechfsc.cz.
Podívejte se, na co se soustředit při nákupu nábytku a dřeva:  Nakupovací desatero nábytku a dřeva

Spravedlivý obchod – Fair trade

Logo Fair Trade Některé produkty, asi nejznámějšími příklady jsou čaj a káva, není možné získat lokálně. Jsme nuceni je kupovat z dovozu, často z tzv. rozvojových zemí. Zde je důležité zajistit, aby se při jejich produkci dodržovaly určité sociální stan­dardy – vyloučila se práce dětí, producenti dostali přiměřenou odměnu za práci, omezilo se použití toxických látek atd. To garantuje značka Fair Trade. Mezi faitradové potravi­nové produkty můžeme zařadit zejména kakao, káva, čaj a čokoláda. Podrobné informace o fairtrade na našich stránkách o spravedlivém obchodě.

Energeticky úsporné spotřebiče

Při koupi elektrického spotřebiče a nově i celého domu je dobré věnovat pozornost tzv. energetickému štítku. Vypovídá o úspornosti provozu výrobku nebo domu. Písmenem A (do roku 2021 se používalo i  A+ , A++, A+++) jsou značeny ty nejúspornější spotřebiče a budovy, naopak ty nejméně úsporné písmenem G. Na rozdíl od ostatních ekoznaček je štítkování vybraných spotřebičů povinné – štítkují se např. chladničky, mrazničky, pračky, sušičky prádla, pračky, myčky na nádobí, elektrické trouby, elektrické ohřívače vody, světelné zdroje, klimatizační jednotky nebo budovy. Štítek musí být na spotřebiči umístěn na viditelném místě. Pokud chceme vidět ten energeticky nejméně úsporný přístroj, tedy s písmenem F či G, podívejme se na obal historické (a dnes už neprodávané) žá­rovky, které byla takto označena. Nebo se podívejte na inzerát s prodejen mimořádně energeticky nehospodárné budovy G.

Výpočetní technika

Logo programu TCO Kvalitní značkou je značka TCO Certified udělované ve Švédsku. Za­bývá se certifikací především elektronických druhů zboží – od počítačů a jejich příslušenství přes mobilní telefony až po projektory. Hodnotící kritéria zahrnují kromě šetrného přístupu k životnímu prostředí při vý­robě či možnosti ekologické likvidace výrobku i jejich spotřebu, in­tenzitu elektromagnetického záření, emise zdraví škodlivých látek ale i kvalitu obrazu. Relativní novinkou je zahrnutí požadavku na sociálně zodpovědnou výrobu v celém řetězci výroby, které by mělo pomoci zlepšit podmínky zaměstnanců v zemích nejčastěji jihovýchodní Asie. U nás se lze s těmito značkami setkat právě u monitorů a notebooků. Informace o této značce nalezete na jejich oficiálních stránkách: www.tcodevelopment.com 

Logo Energy star Výpočetní techniku – počítače, monitory, tiskárny, kopírky, faxy či skenery – můžeme vybírat se značkou Energy star, což je americký certifikační program. Jeho smyslem je propůjčovat značku produktům, které vyhovují stanoveným kritériím ohledně své spotřeby elektřiny. S touto značkou lze pořídit počítače, monitory (přes 1000 modelů), notebooky (1500 modelů), tiskárny, multifunkční přístroje. Řadu let se toto značení používalo i v Evropské unii (pro nákup, pro veřejné zakázky), před pár lety však byla příslušná smlouva vypovězena a nyní již bohužel nejde o oficiální program EU.

Přečtěte si rady na co se při koupi počítače zaměřit a jak s ním s ohledy k přírodě zacházet.

Úsporné budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) definuje vyhláška č. 264/2020, o energetické náročnosti budov. Energetický průkaz vyhodnocuje hospodárnost výroby a dis­tribuce energie s důrazem na zachování optimální účinnosti. Průkaz detailně popisuje tepelně­?technické parametry budovy, technické za­řízení budovy a měrné ukazatele energetické ná­ročnosti bu­dovy. Klasifikuje budovy do sedmi kategorií A G, od mimořádně úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Podkladem pro energetický průkaz budovy bývá zpravidla energetický audit, pokud je vypracován. Energetický průkaz budovy se povinně zpracovává pro všechny nové bu­dovy a nebo u budov rekonstruovaných. Povinně se předkládá i při prodeji nebo pronájmu budovy.

Vzor průkazu energetické náročnosti budov (2020)

Klamavé (eko)značky

Na druhou stranu se na výrobcích lze setkat s označeními, která si výrobce sám vymyslel. Samozřejmě můžou být pravdivá, ale protože nejsou garantována nezávislým subjektem, sama o sobě nemají žádnou vypovídací hodnotu. Většinou se jedná o různě vyvedené nápisy jako: „eko­logicky nezávadné“, „ekologii ku prospěchu“.  Podobně zavádějící je na plastové tašce či na papí­rovém obalu nápis „recyklovatelný obal“, poněvadž recyklovatelný je každý takovýto výrobek.

Ekoznačkou také nejsou označení na výrobku typu: „obal patří do koše“, zelený bod ani označení materiálu, ze kterého je vyroben obal , přečtěte si více o značení obalů.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 18. 4. 2024