Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Počítače a další technika

Náš běžný domácí či kancelářský provoz si bez elektrických přístrojů již nedovedeme představit. I valná část tě nejskromnějších, žijících na ve svých domech s velkým podílem samozásobitelství používají výdobytky moderní elektronické společnosti, určitě minimálně počítače a možná mobilního telefonu. Oba prostředky fungují jako skvělé spojení navzájem. Přestože za elektroniku můžeme považovat celou řadu přístroje, pro naše účely a pro jejich rozšíření se podržíme právě počítačových sestav a jejich příslušenství a mobilních telefonů.

Výroba a spotřeba

Obrázek kreslil R. Pospíšil Doprovodným jevem rozvoje používání je však nárůst množství elektronického odpadu, který stále akceleruje, protože se doba používání elektronických přístrojů stále zkracuje. Fyzická životnost komponenty se pohybuje v řádu desítek let, v praxi jsou komponenty zastaralé a často vyřazené již po několika letech používání. Například průměrná doba používání počítačového monitoru pohybuje v rozmezí 4 - 7 let, tiskárny a skeneru 3 - 5 let a samotného počítače pouze 3 roky u mobilních telefonů je ještě výrazně nižší. Důvodem jsou relativně nízké pořizovací náklady na hardware a rychle se vyvíjející software. Počítače starší 4 let obvykle nesplňují požadavky na využití nového software, zejména pokud jde o zpracování videa, hudby či internetové telefonování, nebo dokonce online přenos obrazu.

Gartner, výzkumná organizace na poli informačních technologií ze Spojených států amerických, nedávno odhadla, že informační a komunikační technologie, jako počítače či mobilní telefony, jejich provoz a infrastruktura, přispívají ke klimatickým změnám 2 procenty, což je stejně jako například letecká doprava. Podle EPA, vládní agentury USA, tvoří podíl výpočetní a kancelářské techniky na celkové spotřebě elektřiny již téměř 20 %. I my můžeme nakoupit přístroje s nižší spotřebou elektřiny. Je přitom zřejmé, že internetové telefonní spojení přes oceán je výrazně environmentálně příznivější než let letadlem.

Základním kritériem přijatelnosti nákupu produktu proto má být dopad na životní prostředí po celou dobu života výrobku (od „kolébky až do hrobu"), tedy od výroby (včetně těžby nebytných surovin), přes používání elektrického přístroje (spojené se spotřebou energie, zátěží domácnosti či pracoviště emisemi škodlivých látek a záření), až po dobu, kdy doslouží a stávají se nebezpečným odpadem. Například počítače obsahují přes 30 různých chemických prvků, včetně např. olova, niklu, rtuti, stříbra či zlata.Podle organizace Asekol, organizací zabývající se celostátním odběrem vysloužilých elektrozařízení, pouhých 29 mobilních telefonů obsahuje dohromady 1 gram zlata. Pokud se stejné množství zlata musí vytěžit, vznikne kvůli tomu 2900 kilogramů odpadu.

Podle platného zákona o odpadech mají všichni prodejci a prodejkyně povinnost odebírat vyřazenou techniku zpět, popř. určit jiné, stejně dostupní místo zpětného odběru. Jako spotřebitelé platíme nakládání s vyřazeným počítačem již v nákupní ceně. Surovinové zužitkování tohoto odpadu tak může šetřit vzácné suroviny.

Nákup nové techniky - životní prostředí

Logo Energy Star Spotřeba energie přístrojů představuje významné kritérium, podle kterého se řídíme při nákupu kancelářské techniky. Nejvýznamnější mezinárodní certifikační program pro techniku a spotřební elektroniku je program Energy Star. Jeho smyslem je propůjčovat značku produktům, které vyhovují stanoveným kritériím ohledně své spotřeby elektřiny, a tím ulehčit orientaci spotřebitelům. S touto značkou lze pořídit počítače, monitory, laptopy, tiskárny, faxy, skenery, multifunkční přístroje. Na zmíněných webových stránkách najdete i seznamy přístrojů, které byly značkou oceněny, např. k květnu 2009 je v kategorii osobní počítače v databázi 749 výrobků, v kategorii notebooky 1 159 modelů či 1 880 monitorů: tj. nejde o žádnou popelku.

Logo certifikace TCO
nové logo TCO používané postupně od roku 2009

Kromě spotřeby elektřiny je důležitý i vliv elektromagnetického záření (tzv. elektrosmog) na lidské zdraví. Běžně se můžeme setkat s certifikáty švédské organizace TCO Development, jejíž kritéria zahrnují (kromě životního cyklu výrobku, spotřeby energie a kvality obrazu) i intenzitu elektromagnetického záření. Výrobky s takovým označením lze považovat za zdravotně nezávadné. Např. „TCO‘03 Displays" je standard určený pro počítačové monitory a ploché LCD displeje. Výrobek s tímto označením garantuje výbornou kvalitu obrazu a barev. Odpovídá přísným požadavkům na vliv na životní prostředí, týkajících se emisí látek poškozujících životní prostředí během výroby a recyklace. Má nízkou spotřebu elektřiny a jeho používání je bezpečné.

Logo TCO
staré logo TCO určené na monitory

Kromě těchto kritérií lze při nákupu zohlednit i další hlediska. Například velmi úsporné je při nákupu nové tiskárny či kopírky pořídit přístroj s duplexním modulem umožňujícím oboustranný tisk a tisk více stran na jeden list papíru.Šetrný nákup - nejde jen o energiiPři nákupu techniky nesmí jít jen o spotřebu, ale i o další dopady na životní prostředí. Mezinárodní nevládní organizace Greenpeace sestavuje pravidelně žebříček výrobců a výrobkyň počítačů a mobilů. Jejich cílem je donutit je přestat v přístrojích používat nebezpečné chemické látky a „očistit" tak své výrobky, zpětně odebírat a bezpečně recyklovat staré výrobky a snížit energetickou náročnost výroby a spotřebu elektřiny u svých výrobků s cílem snížit emise CO2. V aktuálním, již jedenáctém vydání (březen 2009), najdeme seřazeno 17 největších světových firem. Na prvním místě figuruje Nokia (např. všechny přístroje jsou bez PVC) s 7,5 body z možných 10 na posledních třech místech figuruje Microsoft, HP (obě 2,7 bodů) a Nintendo (0,8 bodů). Žebříček nehodnotí jednotlivé modely, ale chování firem jako takové, přesto v podrobném hodnocení lze najít zmínku, zda-li u firmy existuje alespoň nějaký výrobek bez ftalátů, berylium, či bromovaných zpomalovačů hoření. Pro konkrétní informaci nezbývá než kontaktovat zastoupení firmy u nás.

Sociální podmínky

Drtivá část výroby techniky se odehrává v jihovýchodní Asii. Tušíme za jakých podmínek? V prosinci 2008 na semináři na Fakultě sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity vystupovali pracovník a pracovnice hongkongské organice SACOM, kteří představili studii „Odvrácená stránka kyberprostoru - čínské hardwarové robotárny“ (The Dark Side of Cyberspace). Studie čerpá z rozhovorů vedených zaměstnanci dvou čínských dodavatelů známých počítačových firem - Compeq Technology (dodavatel pro Dell, Lenovo a další) a Excelsior Electronics (dodavatel pro Fujitsu Siemens Computers a další), dohromady zaměstnávající přes 10 000 pracovníků. V obou případech dochází k obrovskému porušování místního zákoníku práce, dohod Mezinárodní organizace práce i vlastních pravidel značek.

„Pracují ve velkém stresu, 370 hodin měsíčně, bez žádného dne odpočinku, plat je směšně nízký. Díky tolika hodin přesčasů jsme viděli dělnice usínající u pracovních stolů. V Compequ dokonce existuje nařízení pro správnou úpravu vlasů. Jeden dělník nám řekl: ‚továrna je jako vězení‘. Jiný: ‚Pracuji jako stroj a můj mozek zrezivěl‘. Neexistuje zdravotní pojištění, není přístup k pracovním smlouvám. Díky nesmyslným nařízením a pokutám všude vládne atmosféra strachu.", říká Charles Ho ze zmíněného SACOM. Zmíněné firmy, pro které se v robotárnách ze studie, komponenty vyrábí se k výsledkům odmítli vyjádřit a zatím odmítají chtít dodržovat od svých dodavatelů nějaké alespoň minimální sociální standardy. A na notebooku řady Amilo od Fujitsu Siemens zůstává nápis „vyrobeno v Německu".

Jenom v Čině pracuje v elektronickém průmyslu minimálně 6 miliónu lidí.Naštěstí několik evropských organizací se nově spojilo v kampaň „ProcureITfair“ (česky bychom mohli říci „nakupování férové elektroniky), která má zvýšit tlak na velké značky. Jejím cílem je prosadit sociální kritéria ve veřejných institucích pracujících s IT. „Veřejné instituce jsou hlavní zákazníci počítačových firem. K povinný součástem veřejných nákupů by mělo přibýt dodržování sociálních kritérií. Bohužel tyto kritéria ještě nejsou konkretizována, takže je zatím pravděpodobně velmi obtížné ve veřejných zakázkách či individuálních nákupech je specifikovat a dodržovat - minimum by měl být odkaz na místní zákoník práce a standardy Mezinárodní organizace práce. Naše pravidelné vyptávání se dovozců a prodejců musí být jedním z tlaků na firmy. Na stránkách kampaně procureitfair.org lze také stáhnout zmíněnou studii, s celou řadou bohužel otřesných čísel a fotografií.

Správný provoz techniky

Většina elektřiny počítačů se spotřebuje během jejího provozu. Proto je důležitý její co nejšetrnější provoz, navíc se prodlužuje i její životnost. Zároveň v této oblasti panuje řada mýtů - že se počítače nemají vypínat, že když vypneme počítač pomocí kliknutí myší (tzv. režim „stand-by", tak spotřebovává zanedbatelné množství elektřiny a jiné. Síť ekologických poraden si u VUT Brno si nechala na téma správného provozu počítačů vypracovat studii. Jednak z ní plyne, že pravidelní vypínaní - např. 2x denně - počítačů a příslušenství nevadí, jsou na konstruovány. Dále z ní plyne několik jednoduchých opatření, jak dosáhnout úspory energie.

Na počítači je dobré aktivovaný po 5 minutách černý spořič obrazovky, tj. nastavené vypnutí monitorů, nikoliv je aktivovaný tzv. „spořič", např. různé hýbající tvary, který ale nic nešetří. Vypnutí monitoru prodlužuje jeho životnost. Při přerušení práce na půl hodiny a déle (přestávka na oběd, večeři) přepnout sestavu do úsporného režimu. V operačních systémech bývá volba „přepnout do úsporného režimu", v tomto režimu má sestava malou spotřebu energie a rychle se vrátí do pracovního režimu. Stejný režim úsporný režim přijde nastavit ve vlastnostech počítače - aby se počítač sám při nečinnosti, kdybychom ho zapomněli uspat sami, převedl např. po 30 minutách sám. Na konci práce s počítačem ho a veškeré příslušenství, včetně tiskáren samozřejmě vypneme.

Vždy je důležité mít možnost vypnout přívod elektřiny, alespoň využitím zásuvkové lišty s červeným vypínačem (hlavně na noc a přes víkend), jelikož i v režimu „stand-by" technika spotřebovává energii. Pokud uvažujeme běžnou počítačovou sestavu puštěnou např. na 3 hodiny denně, 5 dní v týdnu, tak spotřeba elektřiny ve „stand-by" režimu je dokonce i o malinko větší než její spotřeba během těch pár hodin provozu. Tj. více než 50 % spotřeby, nikoliv zanedbatelné množství.

Z výše uvedeného plyne, že správný nákup a provoz techniky významně šetří životní prostředí, snižuje spotřebu elektřiny. Ještě důležitější je umět techniku neprovozovat, a vydržet např. s jedním počítačem. Proto je vždy výhodnější kupovat klasický počítač ne notebook. Když odejde nějaký součástka v počítači, dá se mnohem snáze a jednodušeji vyměnit. Rozbitý monitor znamená jen jeho výměnu, nikoliv celého notebooku. Podobně jako vylitá káva do klávesnice znamená výměnu jen klávesnice, u notebooku to může někdy znamenat nevratné poškození celého stroje.
Lze jen doufat, že tak jako uživatelé začínají kupovat úsporné certifikované přístroje, tak budou časem chtít taky jen ty „sociálně přiměřené".

Aktualizace webových stránek podpořena projektem: „Environmentální poradenství jako nástroj individuálního dalšího vzdělávání. Aktivně, profesionálně, místně zakotveně“, projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Logolink OPVK


 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 8. 12. 2022