Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Praktický rádce Brňana – zeleň

Brno jako většinu dnešních měst trápí nedostatek zeleně v jeho zastavěné části. Jedná se o parky, uliční aleje i sídlištní zeleň. Naopak příměstských lesů má více než jiná srovnatelná města, avšak jejich stav není příliš utěšený.

Zeleň je chráněna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a městskou vyhláškou o ochraně zeleně v městě Brně č. 15/2007 (a dále vyhláškou č. 10/2014, kterou se tato vyhláška mění a doplňuje). Mimo jiné je v prostorách veřejné zeleně zakázáno:

Výsadbu i údržbu zeleně zajišťuje příslušný úřad městské části, Veřejná zeleň města Brna (VzmB) a další správci. Uliční stromořadí, park Lužánky, park Špilberk, Tyršův sad, Denisovy sady, park Koliště, Wilsonův les, Studánku a Kapucínské zahrady má ve správě VZmB (Kounicova 16, 602 00 Brno, tel. 542 422 641, e-mail: [email protected], web: www.vzmb.cz). Zeleň kolem komunikací ošetřují Brněnské komunikace (tel. 532 144 111, e-mail:[email protected], [email protected], web: www.bkom.cz).

Ničí někdo veřejnou zeleň v parku či u silnic?

  • Je-li nutný okamžitý zásah, tj. jedná-li se o vandalismus, volejte Městskou policii, tel.č. 156.
  • V ostatních případech, např. při výkopech a jiných pracích ničících zeleň, se obraťte na příslušný úřad městské části (viz seznam úřadů městských částí).

Chystá se někdo pokácet živý strom nebo ho už pokácel?

O povolení ke kácení může požádat jenom vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Kompetentní k povolování kácení zeleně na území města Brna je příslušný úřad městské části. Rozhodnutí ve věci povolení kácení je vydáno až po vyjádření komise pro povolování zásahů do zeleně, která je složena z odborných pracovníků a příslušného úřadu městské části. Přehled všech probíhajících řízení o úpravách městské zeleně je umístěn na našich webových stránkách.

Bez povolení lze kácet (zpravidla mimo vegetační dobu, tj. přibližně od 1. 11. do 31. 3.) stromy za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem, jen se souhlasem vlastníka a pouze stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a keřový porost do rozlohy 40 m2 - bez ohledu na právní formu vlastníka pozemku (tj. i fyzické i právnické osoby).

  • V konkrétním případě volejte příslušný úřad městské části (viz seznam).
  • Pokud kácení není povoleno a je potřeba okamžitý zásah, volejte Městskou policii, tel.č. 156.

Myslíte, že je nutné pokácet strom ohrožující život nebo majetek?

  • Oznamte to příslušnému úřadu městské části (viz seznam).

Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu stromu?

  • soudní znalci (seznam na Krajském soudu, Rooseveltova 16. tel. 546 511 111 nebo www.justice.cz - hledat pod oborem ochrana přírody).

Informace Vám může podat též:

Kdo vyčíslí finanční hodnotu stromů?

  • soudní znalci (jejich seznam je k dispozici na Krajském soudu, Rooseveltova 16, tel. 546 511 111 nebo www.justice.cz).

Kdo se zabývá odborným ošetřením stromů?

Nelíbí se Vám stromy po nevhodné úpravě?

Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství?

Tip: Při výběru druhové skladby upřednostňujte místní odrůdy ovocných stromů, původní druhy dřevin a původní uspořádání. Jako domácí strom byla sázena lípa, dub, ořešák nebo jírovec (kaštan); pro aleje byly voleny spíše lípy, javory a ovocné stromy. Vyhýbejte se výsadbě topolů a olší v blízkosti zpevněných ploch - kořeny těchto rychle rostoucích dřevin je zvedají.

Trápí Vás zanedbaná veřejná prostranství, která vypadají nepěkně a navíc ztěžují život alergikům?

  • Obraťte se na příslušný úřad městské části (viz seznam).

Vypaluje někdo trávu, hoří stromy?

  • Volejte Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, tel.č. 150.
  • Volejte Městskou policii, tel.č. 156.

Pálí někdo na zahradě listí, trávu, případně jiný odpad?

Pálení je v městských částech upraveno vyhrazením některých dnů, ve kterých je tato činnost povolena, informaci Vám podá příslušný úřad městské části (více  v kapitole Ovzduší).

Dochází k poškozování chráněných území?

Volejte:

Nelíbí se Vám stav břehových porostů?

Kdo se stará o brněnské lesy?

Hospodaří v nich:

Nejste si jisti, zda je Vámi nalezená houba jedlá?

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 1. 10. 2022