Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Praktický rádce Brňana – veřejný pořádek, hluk, znečištění

Každý z nás je součástí společnosti, která se řídí konkrétními pravidly. Ta jsou obecně platná a měla by být i obecně uznávaná. Struktura těchto pravidel je charakterizována „veřejným pořádkem", a každý z nás by měl svým chováním přispívat ke zlepšování životních podmínek ve svém bezprostředním okolí.

Udržování pořádku ve městě Brně je ošetřeno prostřednictvím řady vyhlášek. Jedná se například o vyhlášku č. 9/2017 Sb., o pravidlech pro pohyb psů, vyhlášku č. 12/2011 Sb., o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, a hernách nebo vyhlášku č. 12/2017 Sb., o regulaci provozu hazardních her.

Nad veřejným pořádkem města Brna dohlížejí a spravují ho dle oblasti působení různé instituce a orgány.

Kam hlásit havárie, závady a nedostatky v údržbě komunikace a městského majetku?

Brněnské komunikace a.s., konkrétně provozní úsek se sídlem na ulici Masná 7, se zabývá činnostmi souvisejícími s veškerou údržbou komunikací, dopravního značení a světelné signalizace.

Telefon dispečinku havarijní a zimní posypové služby: 548 213 747, nonstop dispečink 543 424 421

Telefon dispečinku světelných signalizačních zařízení: 548 213 745, nonstop dispečink 543 424 421

Míjí Vás auto, jemuž z korby padá špatně zajištěný materiál?

Volejte Městskou policii: 156

Zapište si SPZ, barvu, druh vozidla, datum, čas, a je-li to možné, upozorněte dopravce!

Nesvítí veřejné osvětlení, jak by mělo? Svítí ve dne či do oken Vašeho bytu?

Silniční světla jsou dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, starostí majitele komunikace, tedy většinou státu, kraje nebo obce. Pouliční světla má vetšinou na starost daná obec/město. Světla nesmí nadlimitně obtěžovat okolí.

Kontaktujte Technické sítě Brno, a.s., centrální dispečink, Barvířská 5, tel. 545 424 036, 800 100 132, 545 424 040, dispecink@tsb.cz.

V případě nečinnosti úřadů je možné se obrátit na Veřejného ochránce práv.

Nelíbí se Vám, když majitelé neuklízejí výkaly po svém psovi? Vadí Vám volně pobíhající psi?

Volejte Městskou policii: 156

Obraťte se na příslušný obecný/městský úřad, odbor životního prostředí.

Hluk a vibrace

Nadměrný hluk je škodlivina, na kterou se člověk nemůže adaptovat. Hluk, případně i vibrace mohou, i když si to často neuvědomujeme, silně ovlivnit naše zdraví, ale i celkovou duševní pohodu. Pokud se Vám zdá, že žijete či pracujete v nevyhovujícím prostředí, je dobré pokusit se zjednat nápravu. Základní hladina hluku je 50 dB. Pro jednotlivá prostředí a pro denní a noční dobu jsou pak stanoveny limity formou korekce (+/-) této základní hladiny. Pro obytné zóny je tato korekce + 5 dB, pro výrobní zóny + 20 dB. Zdroj znečištění může mít povolení o provozování nadlimitního zdroje hluku, který vydává krajská hygienická stanice, hlavní státní kontrolní orgán v této oblasti.

V případě nadměrného obtěžování hlukem se mohou občané obrátit na místní Orgán ochrany veřejného zdraví, tj. Krajskou hygienickou stanici. Ovšem místem, kde je možné hladinu hluku naměřit, je Zdravotní ústav se sídlem v Brně, na Gorkého ulici 6, tel. 541 421 211, sekretariat@zubrno.cz, obchod.br@zuova.cz. Hladinu hluku a vibrací může také za poplatek zjistit autorizovaná osoba. Jejich seznam je k dispozici u krajského hygienika nebo na adrese www.justice.cz.

Zdá se Vám, že hluk je rozsahu stavby? Staví se někde po 22. hodině?

K okamžitému zásahu volejte:

  • Městskou policii, tel. 156

Skutečnost ohlaste:

  • Stavební policii, Nováčkova 16, tel. 545 247 736
  • příslušnému úřadu městské části, stavební odbor
  • Krajské hygienické stanici, Jeřábkova 4, tel. 545 113 091, podatelna@khsbrno.cz, www.khsbrno.cz

Obtěžuje stavba nepořádkem své okolí?

Krajskou hygienickou stanici, Jeřábkova 4, tel. 545 113 091, podatelna@khsbrno.cz, www.khsbrno.cz

Vzniká nějaká stavba v nesouladu se schváleným projektem, popř. úplně bez povolení?

  • Volejte příslušný úřad městské části
  • Ohlaste své podezření Stavební policii, Nováčkova 16, tel. 545 247 736.

Myslíte si, že žijete či pracujete v nadměrně hlučném prostředí?

Kontaktujte Krajskou hygienickou stanici, Jeřábkova 4, tel. 545 113 091, podatelna@khsbrno.cz, www.khsbrno.cz

Obtěžuje Vás nadměrný a bezdůvodný hluk vozidel?

Obtěžování nadměrným hlukem vozidla je porušením § 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Uvědomte nejbližšího strážníka Městské policie či policistu Policie ČR, případně volejte Městskou policii, tel. 156.

Kde se dozvím o hluku a kdo mi více pomůže?

Veřejný ochránce práv (Ombudsman) má podrobný návod, jak se bránit obtěžování hlukem (z května 2018)

Informace od konsorcia Frank Bold věnované hluku (Manuál občana obtěžovaného hlukem, Jakou žalobu podat při obtěžování hlukem?, Stanovení hlukových limitů)

Integrovaný registr znečišťování

Co je Integrovaný registr znečišťování?

Jedná se o ucelený seznam znečišťovatelů životního prostředí, který je databází údajů o únicích jednotlivých znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy). Je zde zaznamenán výskyt znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a také množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny.

Co najdu v Integrovaném registru znečišťování?

V Integrovaném registru znečišťování je možné vyhledávat souhrnné statistické údaje týkající se jednotlivých druhů znečišťování, seznam ohlašovaných látek, informace týkající se ohlašování znečištění nebo metody konkrétních měření. Kontakt: www.irz.cz, kontaktní osoba Ing. Mgr. Hlavatý, e-mail: eduard.hlavaty@mzp.cz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024