Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Kdo povoluje kácení dřevin v Brně?

Revidováno: 10. 5. 2017 (původní text: 1. 11. 2005)

V blízkosti našeho domu vykáceli dva pěkné stromy a několik keřů, především šeříku. Už je to asi měsíc a já si na to pořád nemůžu zvyknout. Ty stromy mně prostě chybí. Kdo určuje, který strom a z jakého důvodu se má na sídlišti vykácet ?

Doporučení Ekologické poradny Veronica

V žádném případě by se o osudu stromů ve městě nemělo rozhodovat tak, že se někdo podívá z okna a řekne si "tenhle strom se mně nelíbí, ten nechám pokácet". Než k samotnému kácení zeleně dojde, musí být ve správním řízení vydáno povolení k asanaci - tedy musí být povoleno rozhodnutím ke kácení. To vydává příslušný úřad městské části zpravidla na základě rozhodnutí komise, která sestává z odborníka z úřadu dané městské části a z pracovníka oddělení zeleně z Magistrátu města Brna. Kácet bez povolení lze pouze ve výjimečných případech (jedná se zejména o dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí; zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených porostů dřevin nepřesáhla 40 m2; ovocné dřeviny - musí přitom jít o zastavěné území a pozemek musí být v katastru evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha - zeleň). V případech, kdy stromy bezprostředně ohrožují život nebo zdraví lidí, není nutné povolení, vyžaduje se však následné oznámení (do 15 dnů). V případech, kdy dřeviny ohrožují zařízení pro přenos a distribuci elektřiny, při úpravě břehových porostů nebo při pěstebních zásazích, se vyžaduje povolení předchozí - tedy 15 dnů před kácením.

Rozhodování o povolení kácení se může účastnit i občanské sdružení (dnes již dle nového občanského zákoníku spolky), které o účast s předstihem požádá (sdružení jsou informována na základě podané žádosti, kterou je nutné každý rok obnovovat, a svou účast v řízení musí písemně oznámit do osmi dnů). Může to být tedy například někdo z Českého svazu ochránců přírody, z Hnutí DUHA, nebo jakéhokoliv jiného sdružení, jehož hlavním posláním (které mají uvedeno ve stanovách) je ochrana přírody a krajiny. Sdružení má pak právo např. nahlížet do spisů, vyjádřit se ke kácení, případné navržené náhradní výsadbě atd. Může být nařízeno jednání na místě samém, kde komise celou záležitost posoudí. Sdružení mají právo se tohoto ústní vydání účastnit. Pak je vydáno zmíněné rozhodnutí. Proti výslednému rozhodnutí podat odvolání, a to do 15 dnů od jeho doručení.

Vlastní kácení je doporučeno provést v době vegetačního klidu, což je období od začátku listopadu do posledního dne měsíce března. Firma provádějící asanaci by měla mít rozhodnutí se souhlasem k asanaci u sebe. Pokud se pracovník zdráhá povolení ukázat, je potřeba ihned kontaktovat městskou policii a zároveň odpovědného pracovníka příslušného úřadu městské části (jejich seznam naleznete zde).

Ve Vašem případě je tedy nutné v úředních hodinách navštívit příslušný úřad městské části a žádat informaci o vydání povolení. Pokud je vše v pořádku a povolení bylo řádně vydáno, můžete se pokusit iniciovat náhradní výsadbu, třeba i na jiném místě. Jiná situace nastane, když zjistíte, že Vám žádanou informaci nechtějí zpřístupnit (podle zákona na ni máte právo - zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí). Pokud zjistíte, že povolení nebylo vůbec vydáno, je možné docílit uložení sankce - pokuty, nebo přiměřeného náhradního opatření k sjednání nápravy. Je třeba podat podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo České inspekci životního prostředí.

Vzory podání, které můžete využít k ochraně stromů, naleznete například zde na stránkach spolku Arnika.

Kdokoliv má zájem si zjistit, zda-li jeho úřad oznamuje naší organizaci informace o kácení dřevin a zda právě v jeho městské části nějaké povolování kácení probíhá, může aktuální stav nalézt na našich internetových stránkách nebo telefonicky na čísle Zelený telefon města Brna 542 422 750. Přijít může i osobně do naší poradny na ulici Panská 9 – Dům ochránců přírody. Na stejné kontakty se může přihlásit každý, kdo má zájem zapojit se do skupiny dobrovolníků pro zeleň, která kácení dřevin v Brně sleduje. Pro skupinu i úřady organizujeme dendrologické a právní přednášky.

Autor: Hana Chalupská; Ekologická poradna Veronica

Další dotazy z kategorie: Rostliny, zeleň Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 20. 5. 2024