Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Praktický rádce Brňana – živočichové

Vztah k přírodě si často vytváříme na základě osobního kontaktu s živými tvory. Správný vztah k nim znamená však kromě radosti také povinnosti a péči. A to nejen k těm našim vlastním.

Ochrana živočichů je legislativně ošetřena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Podmínky obchodu a dalšího nakládání s chráněnými druhy živočichů upravuje zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy (zákon CITES = Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Jste svědkem týrání zvířat?

Zvířata jsou chráněna samostatným zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 • Pokud je nutný okamžitý zásah, volejte Městskou policii, tel. 156.

V ostatních případech kontaktujte:

 • Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj (spadá pod Státní veterinární správu), inspektorát Brno, Palackého tř. 174, Brno, tel. 541 594 472, 547 212 451, e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz, www.svscr.cz (odborníci posoudí stav zvířete - na základě jejich návrhu lze ve správním řízení odebrat týrané zvíře).
 • Ústřední komisi na ochranu zvířat (při Ministerstvu zemědělství), Těšnov 17, 117 05, Praha 1, tel. 221 812 326, fax 221 812 967, e-mail: ukoz@mze.cz, eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/.
 • Nadaci na ochranu zvířat (domácí zvířata), Pujmanové 1219/8, Praha 4, tel. 222 135 460, e-mail: nadace@ochranazvirat.cz, www.ochranazvirat.cz.
 • příslušný úřad městské části (viz seznam).

Co se mj. považuje za týrání zvířat?

 • nucení zvířete k výkonům, které překračují jeho síly
 • omezování výživy a napájení zvířete z jiných než zdravotních důvodů
 • cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném zvířeti
 • provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu
 • chování zvířete v nevhodných podmínkách
 • zacházení se zvířetem nebo jeho přeprava způsobem, který mu způsobuje bolest
 • používání prostředků k uvázání zvířete, které mu způsobují utrpení

Co dělat s poraněným zvířetem?

Najděte si stanici pro handicapované živočichy či útulek na naší Ekomapě.

Nikdy se nedotýkejte mrtvých či neobvykle se chovajících zvířat. Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce (zejména srnče, zajíčka apod.), ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho! Rodiče svá mláďata často krátkodobě opouštějí např. při hledání potravy. Odchov takového mláděte v zajetí je velmi náročný, jeho návrat do přírody problematický a často nemožný. Výjimkou jsou mláďata veverek, která, pokud je naleznete samotná volně v přírodě, potřebují vždy lidskou pomoc.

psi a kočky - 724 706 366 (vnitřní choroby), 724 706 320 (chirurgie a ortopedie), 724 537 278 (reprodukce); koně - 725 375 122; ptáci, plazi, drobní savci - 731 878 484

domácí zvířata

 • zaběhnutá zvířata: Městská policie, tel. 156
 • Klinika chorob přežvýkavců a prasat, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), tel. 541 562 430, www.vfu.cz
 • Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců,VFU, Palackého tř. 1/3, Zdeněk Knotek, tel. 541 562 381, e-mail: knotekz@vfu.cz
 • Svaz chovatelů, Praha, tel.  284 683 437, 284 683 441, 284 683 454, e-mail: sekretariat@cschdz.cz, www.cschdz.eu
 • Útulek pro opuštěná zvířata při Městské policii Brno, Bystrcká 46, Brno-Komín, tel. 541 420 111, www.mpb.cz/utulek-pro-zvirata

lovná zvěř (srnci, zajíci...)

 • Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Brno, Všetičkova 5, tel. pro Brno­-město tel. 543 210 308, pro Brno-venkov tel. 542 216 486, e-mail: oms-brno@volny.cz, www.omsbrnomesto.wbs.cz

ptáci

Dále je možné se obracet na některou z těchto záchranných stanic

 • Záchranná stanice Zelené Vendolí - Tišnov, Blansko, Kuřim, Boskovice (tel. 732 408 030, 605 167 358, 604 830 851, www.zelenevendoli.cz

 • Záchranná stanice Němčice - Židlochovice, Pohořelice, Hustopeče, Šlapanice, Brno, Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov (tel. 602 587 638, e-mail: d.knourek@seznam.cz)

 • Záchranná stanice Pasíčka - Rosice, Ivančice, Moravský Krumlov (tel. 777 678 777, e-mail: stanice@pasicka.cz, www.pasicka.cz)

 • Záchranná stanice Buchlovice - Mikulov, Břeclav, Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou (tel. 732 250 240, e-mail: stanice.buchlovice@seznam.cz, www.stanicebuchlovice.ic.cz)

 • Záchranná stanice Pavlov - Znojmo (tel. 734 309 798, po 18. hodině v nutných případech krátká sms zpráva, e-mail: stanicepavlov@seznam.cz, www.stanicepavlov.eu)

dravci a sovy

kroužkovaní ptáci

Při potřebě krmení nabídněte ptákům vodu, ptačí zob, kukuřici, nevařenou rýži apod.

 • dělený kroužek, který lze roztáhnutím lehce sundat, s označením Národní muzeum (příp. cizojazyčně) předat kroužkovací stanici Národního muzea Praha, Hornoměcholupská 34, 109 00 Praha 10, tel. 271 961 256, e-mail: krouzkovaci_stanice@nm.cz, krouzkovaniptaku.cz
 • poštovní či chovatelský holub (s pevným kroužkem) - nechat ptáka odpočinout, napít, nakrmit (libovolné zrniny či luštěniny: pšenice, ječmen, kukuřice, hrách), případně veterinárně ošetřit.

Od konce dubna do konce září probíhají na celém území Evropy každoročně tréninky a závody poštovních holubů. Ne vždy se však takovém závodníkovi podaří dosáhnout svého cíle, domovského holubníku. Pokud najdete poštovního holuba s poraněním, znemožňujícím trvale let, předejte jej prosím některému chovateli ve Vašem okolí. Pokud najdete mrtvého poštovního holuba, bude Vám majitel vděčný za nahlášení čísla kroužku a místa nálezu. Nahlásit jej můžete přímo příslušné organizaci dle čísla spolku, nebo e-mailem správci  webové stránky Svazu chovatelů holubů

Při problémech s přemnožením holubů v půdních prostorách apod. se obracejte na úřad městské části nebo správce objektu.

netopýři

 • Přírodovědecká fakulta MU, Ústav botaniky a zoologie, katedra zoologie, Kotlářská 2, Tomáš Bartonička, tel.:č. 774 080 402, e-mail: bartonic@sci.muni.cz, Zdeněk Řehák tel. 532 146 297, e-mail: rehak@sci.muni.cz
 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Roman Zajíček, Kotlářská 51, tel. 547 427 641, 603 491 621, e-mail: roman.zajicek@nature.cz, www.ochranaprirody.cz

ježci

 • Záchranné stanice pro handicapované živočichy - viz. seznam výše

plazi

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Roman Zajíček, Kotlářská 51, tel. 547 427 641, 603 491 621, e-mail: roman.zajicek@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno), ambulance plazi 541 562 382
 • Zoo města Brna, záchranná stanice, nonstop tel. 702 137 837, e-mail: zsjinacovice@zoobrno.cz, www.zoobrno.cz/zvirata-a-expozice/zachranna-stanice, Jinačovice (Kuřimsko, Rosicko, Brno-Bystrc nebo Kníničky)

žáby a ostatní obojživelníci

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Roman Zajíček, Kotlářská 51, tel. 549 210 226, 603 491 621, e-mail: roman.zajicek@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno), Zdeněk Knotek, Palackého tř. 1/3, tel. 541 562 381, e-mail: knotekz@vfu.cz

tahy obojživelníků přes komunikace

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Stanislav Koukal, Kotlářská 51, tel. 547 427 647, e-mail: stanislav.koukal@nature.cz, www.ochranaprirody.cz

veverky

Záchranná stanice pro veverky Pinky, sídlo u Chvaletic, mezi Kolínem a Pardubicemi. V případě nálezu mláděte, zraněné či jinak potřebné veverky volejte tel. 606 070 632, pokud je obsazeno, tak 728 986 350.

Co s opuštěným psem nebo kočkou?

Chcete se ujmout opuštěného zvířete?

Kam můžete svěřit do péče Vašeho psa v době Vaší nepřítomnosti?

 • Psí hotel, Jana Tošnarová, Travní 1, tel. 602 827 837, www.hotelpropsyakocky.cz
 • Psí hotel, Křižíkova 9, tel. 602 744 535

Prodává někdo chráněné druhy živočichů?

 • Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Lieberzeitova 14, Brno, tel. 545 545 111, e-mail: public_bn@cizp.cz
 • Městská policie, tel. 156
 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Roman Zajíček, Kotlářská 51, tel. 549 210 226, 603 491 621, e-mail: roman.zajicek@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna, referát ochrany přírody a krajiny, Kounicova 67, tel. 542 174 556 (Ludmila Foltýnková - vedoucí referátu)

Kdo Vám poradí při problémech s chovem či zdravotním stavem Vašich domácích zvířat?

Zde podají informace o doporučených privátních veterinárních lékařích pro danou část města:

 • Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, inspektorát Brno, Palackého tř. 174, Brno, tel. 541 594 472, e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz (elektronická podatelna), www.svscr.cz
 • příslušný úřad městské části (viz seznam)
 • Dům dětí a mládeže Kamenačky, chovatelská stanice, tel. 776 049 454, 539 085 763

plazi

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Roman Zajíček, Kotlářská 51, tel. 549 210 226, 603 491 621, e-mail: roman.zajicek@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Zdeněk Knotek, Palackého tř. 1/3, tel. 541 592 381, e-mail: knotekz@vfu.cz

Máte obavy z roje či hnízda včel nebo vos?

 • Volejte Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, tel. 150
 • Sekretariát českého svazu včelařů, Křemencova 8, Praha 1, tel. 224 934 082, e-mail: info@vcelartsvi.cz, www.vcelarstvi.cz

Nevíte, co s uhynulým zvířetem ve městě či jinde?

Dle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. je chovatel povinen uhynulé zvíře zužitkovat. Pokud to není možné, musí ho neškodně odstranit. U zvířat do 30 kg hmotnosti může zdechlinu zakopat do hloubky 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Toto není povoleno v místech, kde je vysoká hladina spodní vody nebo v ochranném pásmu, odkud se odebírá pitná voda. Další možností je obrátit se na specializovanou asanační firmu.

 • Městská policie, tel. 156
 • V případě předchozího kontaktu uhynulého zvířete s člověkem, při podezření na nakažlivou chorobu nebo v případě nálezu více mrtvých živočichů pohromadě: Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj (spadá pod Státní veterinární správu), inspektorát Brno, Palackého tř. 174, Brno, tel.  541 594 472, e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz (elektronická podatelna), www.svscr.cz
 • Placený sběr, svoz a likvidace: fa Agris, s.r.o., Medlov 175, tel. 546 421 485, 546 443 248
 • Uhynulé volně žijící druhy: Moravské zemské muzeum, zoologické oddělení, Zelný trh 6, tel. 515 910 501, 533 435 234, e-mail: zoologie@mzm.cz
 • Kroužky uhynulých ptáků: viz otázku „Co dělat s poraněným zvířetem? - kroužkovaní ptáci"

Co s mrtvým živočichem, který je vhodný k preparaci?

 • Volejte Moravské zemské muzeum, zoologické oddělení, Tomáš Kučera, Miloslav Šlapanský, tel. 533 435 234, e-mail: zoologie@mzm.cz

Nelíbí se Vám, že majitel nezajišťuje úklid výkalů po svém psovi?

 • Obraťte se na nejbližšího příslušníka Městské policie
 • příslušný úřad městské části (viz seznam)

Podle vyhlášky města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství musí každá osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství neprodleně odstranit znečištění veřejného prostrantví způsobené zvířecími exkrementy a jinými nečistotami zapříčiněnými zvířetem. Za porušování této vyhlášky lze udělit i finanční pokutu.

Chcete oznámit výskyt chráněného či jinak zvláštního živočicha?

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Kotlářská 51, tel. 547 427 640, e-mail: jizni.morava@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • Zoologické oddělení Moravské zemské muzeum, tel. 515 910 501, e-mail: zoologie@mzm.cz

Omezují Vás významně v nějaké činnosti volně žijící zvířata?

Např. chcete rekonstruovat komín, a je na něm hnízdo čápa? Chcete sekat obilí, ve kterém hnízdí moták pochop? Chcete opravit sklep, v němž je zimní kolonie netopýrů? Chcete letnit rybník, ve kterém se vyskytují škeble či raci? Chcete postavit dům, a na místě stavby se nachází mraveniště?

Popřípadě loví­li Vám jestřáb pravidelně slepice, vydra ryby apod., je třeba se obrátit na odborníky, kteří mohou provádět záchranné transfery těchto (mnohdy chráněných) zvířat či jinak řešit situaci.

Pokud se jedná o zvláště chráněné druhy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., je potřeba udělit výjimku ze základních ochranných podmínek.

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Kotlářská 51, tel. 547 427 640, e-mail: jizni.morava@nature.cz, www.ochranaprirody.cz

Je možné žádat o náhradu škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů (vydra, rys, kormorán...)?

Ze zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, stát přebírá odpovědnost za některé zvláště chráněné druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod. V případě vydry lze poskytnout náhradu škody způsobené na rybách v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových chovech nebo pstružích farmách, pokud se vydra v době a na místě vzniku škody prokazatelně vyskytuje. U rybochovných zařízení (kromě rybníků) je náhrada ztrát na rybách možná, pokud byly v době vzniku škody oploceny. Škodu je nutné hlásit do 48 hodin od jejího zjištění na:

 • příslušný úřad městské části (viz seznam).

Zde se provede záznam o škodě a sdělí další postup. Spis se potom předává na krajský úřad, který řeší úhradu vzniklé škody. Pro radu se můžete také obrátit na:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Kotlářská 51, tel. 547 427 640, e-mail: jizni.morava@nature.cz, www.ochranaprirody.cz

Kteří živočichové jsou v seznamu CITES?

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Kotlářská 51, tel. 547 427 640, e-mail: jizni.morava@nature.cz, www.ochranaprirody.cz

Co dělat, uteče-li zvíře ze zoo?

 • Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel. 156, a zoo, tel. 721 235 232

Chcete oznámit hromadný úhyn ryb?

 • Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, tel. 548 526 336, 545 223 838, e-mail: mrsbrno@mrsbrno.cz, www.mrsbrno.cz
 • Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny, Lieberzeitova 14, Brno, tel. 545 545 111, e-mail: public_bn@cizp.cz, www.cizp.cz

Co dělat, když jsem svědkem střílení „škodné"?

Odstřel a jiný lov zvláště chráněných druhů či druhů hájených mysliveckými předpisy je zakázán.

 • Policie ČR, tel. 158, šetří podezření na trestné činy, např. pytláctví.

Co dělat, když jsem svědkem odchytu ptáků?

Je zakázáno používat jestřábích košů, želez, sítí, lepu a živých návnad. Odchyt ptáků za účelem výzkumu je možný jen na základě povolení. Jinak volejte:

 • Policii ČR, tel. 158, šetří podezření na trestné činy, např. pytláctví (tím je i nepovolené pronásledování některých dravců),
 • Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Lieberzeitova 14, Brno, tel. 545 545 111, e-mail: public_bn@cizp.cz, www.cizp.cz
 • Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého tř. 174, tel. 541 594 472, e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz (elektronická podatelna), www.svscr.cz.

Co dělat, když jsem svědkem trávení ptáků?

Státní veterinární správa mimo jiné dohlíží na dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání: je zakázáno úmyslné kladení jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách včetně plynování.

 • Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého tř. 174, tel. 541 594 472, e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz (elektronická podatelna), www.svscr.cz.
 • Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Lieberzeitova 14, tel. 545 545 111, e-mail: podatelna@bn.cizp.cz, www.cizp.cz
 • Českomoravská myslivecká jednota, pro Brno­-město tel. 543 210 308, pro Brno-venkov tel. 542 216 486, www.cmmj.cz.

Organizace zabývající se právy zvířat

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024