Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Praktický rádce Brňana – voda

Kvalita a dostatečné množství vody je klíčovým problémem součastnosti. V následujících letech lze očekávat postupný úbytek vody a nerovnoměrné rozložení srážek během roku v souvislosti s celkovou změnou klimatu. S vodou bychom se proto měli naučit správně hospodařit. Dobré hospodaření s vodou v urbanizované krajině je strategickým adaptačním opatřením na klimatické změny, které nám umožní žít a cítit se lépe v krajině ovlivněné klimatickou změnou.

Jednou z možností, jak správně nakládat s vodou, je snižovat její spotřebu, popřípadě používat vodu užitkovou místo vody pitné. Při výstavbě a rekonstrukci domu uvažujme nad možnostmi využívání šedé vody (voda z mytí) na splachování WC a srážkové vody na praní a zalévání zahrady. K čištění odpadní vody můžeme využít přírodě blízkých způsobů, jakými jsou např. kořenové čistírny odpadních vod, zejména v decentralizovaných oblastech, jako jsou chaty a chalupy, kde chybí napojení na kanalizaci.

Další aktuální otázkou současnosti je kvalita našich povrchových vod. V souvislosti s nárůstem koncentrace fosforu v minulých letech je třeba sledovat aktuální stav povrchových vod využívaných k rekreaci či jako zásobárna pitné vody. Kvalitu vody můžete ovlivnit vybíráním čisticích prostředků šetrnějších k životnímu prostředí (zárukou šetrnosti je např. značka Ekologicky šetrný výrobek), jejich přiměřeným dávkováním, příp. alternativními čisticími metodami, např. utěrky z mikrovlákna, ocet místo chemie.

Rozšířeným nešvarem je nákup balených vod namísto pití pitné vody z kohoutku. Brněnská pitná voda z kohoutku je velmi kvalitní, navíc vždy čerstvá a dostupná. Pitím vody z kohoutku navíc přitom neztrácíme čas s nošením těžké balené vody domů, nevytváříme zbytečný odpad, nepodílí-me se na emisích z přepravy balené vody. Voda z kohoutku je přibližně stokrát levnější než balená. Dobrým, ale mnohdy zapomínaným zvykem, je podávání kohoutkové vody k jídlu či vínu v restauracích. Nebojte se o vodu požádat.

Kde zjistím, v jakých brněnských restauracích jsou ochotni mi přinést vodu z kohoutku k objednanému jídlu?

Stali jste se svědky havárie (úniku ropných látek, chemikálií apod. do řeky, přehrady, potoka...)?

Volejte:

 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, tel. 150 nebo 950 630 190,
 • Policii ČR, tel. 158,
 • Povodí Moravy, s.p., vodohospodářský dispečink, Dřevařská 11, tel. 541 211 737 (stálá služba).

Případně ohlaste tuto skutečnost na:

 • Odbor vodního, lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, tel. 542 174 016 (sekretariát) nebo 542 174 032 (Ing. Jurnečková), e-mail: jurneckova.iveta@brno.cz, „první pomoc" v oblasti voda: tel. 543 212 110,
 • Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, tel. 545 545 202 (sekretariát), 545 545 201 (Jana Pokludová), 541 213 948 (pevná havarijní linka se záznamníkem), 731 405 100 (trvalá dosažitelnost), e-mail: jana.pokludova@cizp.cz, public_bn@cizp.cz, www.cizp.cz

Městskou policii, tel.č. 156.

Zjistili jste neobvyklé znečištění vody či jiné anomálie v řece, přehradě apod.?

 • Volejte Povodí Moravy, s.p., Vodohospodářský dispečink, Dřevařská 11, tel. 541 211 737 (stálá služba).

Ohlaste tuto skutečnost na:

 • Odbor vodního a lesního hospodářství Magistrátu města Brna, oddělení vodního hospodářství, Kounicova 67, JUDr. Marta Kolková, tel. 542 174 015, kolkova.marta@brno.cz nebo 542 174 032 (Ing. Jurnečková), e-mail: jurneckova.iveta@brno.cz, sekretariát 542 174 016, havarijní mobil: 602 715 453 (pro případ ohrožení vod), „první pomoc" v oblasti voda: tel. 543 212 110, e-mail: novakova.tatana@brno.cz,
 • Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67, tel. 542 174 552 (vedoucí oddělení Ing. Josef Černý), havarijní mobil: 602 715 453, e-mail: ozp@brno.cz, cerny.josef@brno.cz,
 • Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, tel. 545 545 202 (sekretariát), 545 545 201 (p. Pokludová), 541 213 948 (pevná havarijní linka se záznamníkem), 731 405 100 (trvalá dosažitelnost), e-mail: jana.pokludova@cizp.cz, public_bn@cizp.cz, www.cizp.cz
 • Městskou policii, tel. 156.

Znečišťuje někdo životní prostředí umýváním či rozebíráním svého automobilu?

Na veřejných prostranstvích je zakázáno umývat či opravovat zaolejované části automobilu (motor, převodovka), dále pak jakékoliv jiné umývání jiným způsobem než čistou vodou.

 • Volejte Policii ČR, tel.č. 158, Městskou policii, tel.č. 156.
 • V každém případě si zapište SPZ, barvu a typ vozidla, datum a hodinu!

Tuto skutečnost ohlaste na:

 • Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67, tel. 542 174 552, havarijní mobil: 602 715 453, e-mail: ozp@brno.cz,
 • Odbor vodního a lesního hospodářství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, tel. 542 174 015 vedoucí odboru, e-mail: kolkova.marta@brno.cz.

Chcete mýt své motorové vozidlo na vlastním pozemku?

Mytí vozidel na místě, z něhož není řádně zajištěn odtok odpadní vody (tj. přímo na půdě, trávníku apod.), je zakázáno podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, protože tato činnost může ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních nebo povrchových vod.

Co dělat, jestliže někdo vylévá do kanalizace škodlivé látky?

Volejte ihned:

 • Brněnské vodárny a kanalizace, a. s, vodohospodářský dispečink, Hybešova 16, tel.č. 543 212 537 (nepřetržitý provoz)
 • Policii ČR, tel.č. 158
 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, tel.č. 150

Uniká voda z prasklého potrubí?

 • Volejte Brněnské vodárny a kanalizace, a. s, vodohospodářský dispečink, Hybešova 16, tel.č. 543 212 537 (nepřetržitý provoz)

Chcete zjistit kvalitu vody?

Aktuální informace o kvalitě vody z vodovodu Vám poskytne:

 • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., úpravna Pisárky, tel. 543 433 111, zákaznická linka tel. 840 177 177 - provoz během úřednich hodin - po, st: 8-17 h., út, čt: 8-15 h., pá: 8-13 h., (vodoměry, poruchy, náhradní zásobování),
 • Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, tel. 545 113 034 (ředitelství - sekretariát), e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, www.khsbrno.cz.

Rozbory vody provádí:

 • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., úpravna Pisárky, tel.č. 543 433 573, 543 433 535, výdej vzorkovnic po-čt: 7-15 h., pá 7-13h., příjem vzorků po, út 7-15 h. st 7-12 h.,
 • Zdravotní ústav (laboratoř), Masná ulice 3c, po-čt 7-15 h., tel. 543 423 358 (vedoucí příjmu vzorků), 543 423 318 (vedoucí laboratoře), 543 423 305 (příjem vzorků), 604 944 320 (dotazy ohledně kontroly pitné vody), marie.weissova@zu.cz,

Rozbory na ropné látky a těžké kovy provádí:

 • ČOV Modřice, Chrlická 552, tel. 543 433 501, 543 433 531,
 • Zdravotní ústav (laboratoř), Masná ulice 3c, tel. 548 216 129.

Kdo Vám podá informace o kvalitě vody v brněnských veřejných zdrojích určených k individuálnímu zásobování (veřejné studny)?

Krajská hygienická stanice, odbor obecné a komunální hygieny, Jeřábkova 4, tel. 545 113 034 (ředitelství - sekretariát), e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, www.khsbrno.cz.

Kdo Vám podá informace o kvalitě vody ve studánkách v Brně a okolí?

Dům ochránců přírody, ZO ČSOP, Panská 9, Rudolf Pecháček, tel. 542 422 750 (každé pondělí 15-18 h.), mobil: 731 758 790, e-mail: veronica@veronica.cz.

Kdo Vám podá informace o pitné vodě z hlediska vhodnosti pro kojence?

 • Veškeré informace by Vám měl poskytnout Váš dětský lékař v místě bydliště.
 • Krajská hygienická stanice, odbor obecné a komunální hygieny, Jeřábkova 4, tel. 545 113 034 (ředitelství - sekretariát), e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, www.khsbrno.cz.

Kdo podá informace o kvalitě vody v Brněnské přehradě a dalších koupalištích?

o Aktuální informace naleznete na internetových stránkách Krajské hygienické stanice, www.khsbrno.cz.

Jak se zachovat při povodních?

Řiďte se pokyny povodňových orgánů příslušných městských částí a Povodňové komise statutárního města Brna, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Policie ČR. Telefonní čísla budou uveřejněna v případě havarijní situace.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024