Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Praktický rádce Brňana – seznam ekologických organizací

Najděte si ekologickou organizaci na naší Ekomapě.

Brno na kole, Údolní 33, 602 00 Brno, www.brnonakole.cz, Michal Šindelář (mluvčí) tel. 733 286 101, e-mail: sindelar.mich@gmail.com, facebook stránka

 • propagace environmentálně šetrných způsobů dopravy, zaměření na cyklistiku v Brně a okolí; rozvoj cyklistické, hromadné a pěší dopravy
 • zastupování a prosazování zájmů občanů ve vztahu k veřejné správě

Centrum pasivního domu, Údolní 33, Brno, info@pasivnidomy.cz, tel. 511 111 810, www.pasivnidomy.cz, tel. poradenství: 773 071 444

 • poradenství o pasivních domech, konzultační hodiny po domluvě, tel.: 773 071 444.
 • osvětové akce, vzdělávací kurzy, studovna

Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení v Brně, Panská 9, Brno, tel. 542 422 753, e­-mail: rscsop.brno@veronica.cz, www.csopbrno.cz

 • ochrana přírody
 • práce s veřejností a osvěta v oblasti ochrany přírody

Děti Země Brno, Körnerova 219/2, Brno, tel. 603 574 289,

e-mail: dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz/brno

 • programy: doprava, příroda - ochrana biodiverzity, ochrana dravců, věc veřejná - anketa „Ropák roku", „Zelená perla roku", "Stan pro život"
 • publikační činnost, zapojování do rozhodování o dopravních stavbách

Ekologický institut Veronica, profesionální pracoviště ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, tel. t. 777 323 792, www.veronica.cz

 • publikační činnost (časopis Veronica aj.)
 • Centrum Veronica Hostětín - modelové ekologické projekty
 • Ekologická poradna Veronica
 • zelená domácnost, zelené úřadování - zelený úřad, zelená firma
 • ochrana klimatu, energetické programy, ekologické stavitelství, úspory energií v domácnosti

EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno, tel. 515 548 465, e-mail: ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

 • půjčovna ekologické literatury a videokazet, prodej a distribuce ekologické literatury
 • ekoporadna, akce pro veřejnost, Stezka zdraví

Frank Bold, Údolní 33, Brno, tel. 545 213 975, e-mail: info@frankbold.org, www.frankbold.org

 • právní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
 • programy: GARDE (společenská odpovědnost korporací), Právní program (ochrana veřejných zájmů a lidských práv), Legislativa (upozorňování na nedemokratická, diskriminační či protikorupční ustanovení právních norem), Právo životního prostředí (znečišťování ovzduší, hluk z dopravy...)

Fairwood z.s. (národní kancelář FSC ČR), Kounicova 42, Brno, info@czechfsc.cz, tel. 542 211 383, 737 406 093, www.czechfsc.cz

 • podpora ekologicky šetrného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného obhospodařování lesů
 • poradenství pro podniky a veřejnost o certifikaci FSC

Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno, tel. 774 976 407, 734 392 735, e-mail: hnuti@brontosaurus, www.brontosaurus.cz

 • práce s dětmi a mládeží v ochraně přírody
 • dobrovolnické centrum
 • potravinová banka

Hnutí DUHA, Údolní 33, Brno, tel. 545 214 431, e-mail: info@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz

 • publikační činnost (studie, časopis Sedmá generace aj.)
 • osvěta a vzdělávání v ekologické oblasti, kampaně (např. Velká výzva)
 • programy: energetika, biopotraviny, odpady, zemědělství, globální změny klimatu, nerostné suroviny, ochrana přírody, lesy, doprava, občanská společnost, ekonomika, ekologická legislativa

Kolektiv pro zvířata, Nové Sady 988/2, Brno, tel.: 737 681 108,  info@kolektivprozvirata.cz, www.kolektivprozvirata.cz

 • boj proti zneužívaní zvířat pro lidské rozmary, ochrana zvířat, ochrana hospodářský zvířat, propagace veganství
 • veřejná promítání, petiční stánky, festival VeganFest, tematické demonstrace a happeningy

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Lipová 20, Brno, tel. 543 330 838, e-mail: lipka@lipka.cz, www.lipka.cz

 • ekologické výukové programy pro školy a volnočasové aktivity pro děti a mládež, vzdělávání učitelů, ekopedagogický a studentských klub

Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno, tel. 515 903 111, e-mail: partnerstvi@nap.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

 • nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech ČR

Nadace Veronica, Panská 9, Brno, tel. 542 422 775, e-mail: nadace@veronica.cz, www.nadace.veronica.cz

 • podpora kulturně ekologických projektů
 • provoz charitativních obchodů

NaZemi, Kounicova 42, Brno, tel. 530 345 498, e-mail: info@nazemi.cz, www.nazemi.cz

 • Podpora fairtradového obchodu, globální rozvojové vzdělávání, důstojné pracovní podmínky, odpovědnost veřejných institucí, ..

NESEHNUTÍ, Křížova 15 18, Brno, tel. 605 239 579, e-mail: brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz

 • ochrana životního prostředí a lidská práva
 • kampaně (jídlo místo zbraní, lidská práva, práva zvířat, gender aj.)

Rezekvítek, Štolcova 465/14, Brno, tel. 543 216 483, e-mail: rezekvitek@rezekvitek.cz, www.rezekvitek.cz

 • semináře, letní školy a kurzy pro ekopedagogy
 • tvorba a prodej pomůcek a výukových programů pro ekovýchovu
 • provozování střediska ekologické výchovy

Najděte si ekologickou organizaci na naší Ekomapě.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024