Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Může někdo legálně chovat dravé ptáky uvázané na řetízku?

22. 1. 2018

Jeden pán u nás ve vesnici chová dravé ptáky. Nahlídla jsem ze zvědavosti přes zídku a zjistila jsem, že každý pták má svou boudičku, před ní bidýlko a a je přivázaný asi na metrovém řetízku. Takže jediné, co může je, sedět na bidýlku, ale nějaký let mu řetízek vůbec neumožňuje. Je mi těch ptáků líto. Není tohle protizákonné? Aby se dravý pták nemohl ani proletět a seděl jen na bidýlku?

Doporučení Ekologické poradny Veronica

Mimo poštolky a káňata jsou  všichni naši denní draví ptáci zákonem chráněni jako zvláště chráněné druhy živočichů. Jejich chov (i prodej) je tedy upraven zákonem. Ten chov sice povoluje, stanovuje však jeho podmínky.

Je potřeba rozlišit, zda živočicha chová někdo, kdo se chovem dlouhodobě odborně zabývá. Zmíněný zákon ukládá chovateli za povinnost prokázat na výzvu pracovníka ochrany přírody ( tedy pracovníka České inspekce životního prostředí nebo Krajského úřadu) způsob nabytí takového živočicha. Každý takovýto živočich by tedy měl mít registrační list. Jde o jakési vlastní doklady, kde je uveden způsob nabytí. Doklady vydává pouze Krajský úřad v místě bydliště chovatele. Chce-li si kdokoli zvláště chráněného živočicha či živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv koupit, měl by  registrační list obdržet přímo v prodejně spolu s kupovaným živočichem.

Chov upravuje zákon č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a Nařízení  Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a jeho prováděcími nařízeními. 

Sokolnickým způsobem smějí  být chováni dravci pouze osobou, která složila sokolnickou zkoušku a vlastní platný sokolnický průkaz (to je zřejmě případ na který se ptáte). Také v zařízeních, které provozuje chov dravců, musí pracovat nejméně jedna osoba, které složila sokolnickou zkoušku. Chov dravců sokolnickým způsobem se rozumí cílený výcvik směřující k volnému letu dravců. V době výcviku se létání  doporučuje nejméně 3× v týdnu ve výjimečných případech vyžadujících  povaha a potřeba výcviku s pauzou volných letů 14 dní. V době pelichání dravci zpravidla nelétají. Z důvodů dlouhodobé nemožnosti výcviku z osobních důvodů chovatele je nutné zajisti pro dravce nutný pohyb, případně přemístění do voliéry.

Sokolničtí dravci, případně sovy  smějí být  chováni (drženi) historicky osvědčenými způsoby. Chov dravců sokolnickým způsobem se vyznačuje tím, že dravec je uvázán za oba stojáky . Ptáci si při pravidelném tréninku na takovýto způsob připoutání bezezbytku zvyknou. K uvázání ptáků slouží vhodné speciální řemínky. Dravec musí být uvázán vždy za obě nohy. Takto chovaný dravec je potom vypuštěn při lovu. Během létání na volno nesmí být řemínky spojeny a dravec musí být označen za účelem identifikace. Jako identifikační znak se nejčastěji používá čitelná jmenovka s adresou chovatele nebo chovatelský kroužek.

Autor: Mojmír Vlašín; Ekologický institut Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Živočichové Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024