Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Neživá příroda: voda a horniny

Ráječkem protéká Černovický potok, jehož koryto bylo také narovnáno a rozděleno do několika odvodňovacích struh. Jedna z nich odvodňuje zemní těleso železnice a obkružuje tak Černovický hájek po jeho východní hranici.

Voda se nachází také pod povrchem. Tvoří zde artézskou zvodeň, ze které vychází podzemní voda na povrch. V hloubce 30–60 metrů se nachází granodiority (vyvřelé horniny podobné žule) brněnského masivu, které tvoří nepropustné dno. Na něm leží propustné písky a štěrky nasáklé vodou. Pokličku tomuto útvaru pak tvoří vápnité jíly s vysokým obsahem sedimentů mořského původu (kalcit, dolomit). Voda je v tomto horninovém „hrnci“ natlakovaná, takže nad povrch terénu stoupá i bez čerpání. Nedaleko cesty procházející hájkem může návštěvník vidět starý monitorovací vrt.

Směrem k povrchu leží další vrstvy sedimentů. Ve čtvrtohorách (tj. před 1–3 miliony let) zde řeka ukládala nánosy štěrků, písků a povodňových hlín. Ty jsou taktéž plné vody, které tvoří její mělké podpovrchové zásoby. V Černovickém hájku se vody z hlubokých a mělkých zásob mísí a v severovýchodní části rezervace vystupují na povrch v podobě lesních tůní.

Nedaleko hájku se nachází dva přístupné prameny, které po většinu roku nabízí kvalitní pitnou vodu. Směrem po toku Černovického potoka najdete studánku U dálnice a dále v ulici Kaštanová vytéká Balbínův pramen, který je opatřen i úpravnou vody.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 
 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 4. 10. 2021