Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Cena Ramsarského výboru

Tisková zpráva

Spolupráce ochránců přírody oceněna v celosvětovém měřítku
Cenu Ramsarského výboru na ochranu mokřadů získala také brněnská organizace Českého svazu ochránců přírody VERONICA

O udělení jedné ze tří světových cen roku 2002 konzorciu čtyř nevládních organizací (DAPHNE - Slovensko, Distelverein - Rakousko, Veronica - Česká republika, WWF-Dunajsko-karpatský program), které spolupracují na ochraně trilaterálního území nivy Moravy a Dyje, rozhodla Porota pro udělování Ceny Ramsarského výboru na ochranu mokřadů. Podle oficiálního listu cena byla udělená "na základě výjimečných výsledků dosažených v oblasti rozumného využívání mokřadů, obnovy mokřadů, vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti stejně jako mezinárodní spolupráce".
Cena Ramsarského výboru byla odevzdána zástupcům partnerských organizací na zahajovacím ceremoniálu 8. zasedání Konference smluvních stran Ramsarského výboru, který se uskutečnil ve Valencii ve Španělsku 18. listopadu 2002.
Řeky Morava a Dyje tvoří hranici mezi Českou republikou, Rakouskem a Slovenskem. Spolu s jejich záplavovými oblastmi představují neobyčejnou hodnotu nejen díky přírodní rozmanitosti, ale mají i významný vědecký, rekreační a vzdělávací potenciál. Toto území bylo zařazené mezi mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarským výborem a je na seznamu potenciálních území sítě Natura 2000 (soustava chráněných území evropského významu) ve všech třech zemích.
I přesto čelí toto území v současnosti plánům nepřiměřeného regionálního rozvoje, které navrhuje zařazení řeky Moravy do vodní cesty kanál Dunaj - Odra - Labe, výstavbu čtyř mostů spolu s cestní sítí mezi rakouskou a slovenskou stranou, či znovuotevření otázky vodního díla Wolfsthal. Ochránci přírody zdůrazňují, že navrhované investiční projekty povedou ke snížení přírodní hodnoty území, změně vodního režimu, ztrátě druhové rozmanitosti a k nevratným ekologickým změnám. Kromě toho plánované stavby zničí rekreační a poznávací možnosti pro místní obyvatele i návštěvníky.
Paradoxem je, že výstavba uváděných projektů předpokladá finanční pomoc z fondů Evropské unie, které spolu s dalšími mezinárodními dárci investovali od roku 1995 do revitalizace nivy Moravy a Dyje již okolo 8 milionů Euro ve všech třech státech. Z uvedeného je zřejmé, že nové plánované investice do území postrádají jakékoliv strategické plánování a zodpovědné orgány nedefinovaly jasně priority a zájmy ve vztahu k využívání předvstupní pomoci. Tyto aktivity jsou rozhodně v rozporu s Memorandem o porozumění, které podepsali představitelé Ministerstev životního prostředí Rakouska, Slovenska a České republiky minulý rok, kde kromě jiného deklarovali také záměr vytvořit trilaterální Ramsarskou lokalitu, jako i zabezpečení její ochrany a trvale udržitelné využívání.
Hraniční území nivy Moravy má velký význam z hlediska triilaterální spolupráce se Slovenskem a Rakouskem. Výstavba kanálu Dunaj - Odra - Labe a nepřiměřená cestní síť může definitivně vyloučit trilaterální území Moravy a Dyje z Ramsarského seznamu chráněných mokřadů a tím ukončit jeho světové ocenění, stejně jako 8 milionů Euro daňových poplatníků již věnovaných přírodě pohřbít pod beton.

Katrin Zwiebová, ZO ČSOP Veronica

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024