Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Péče o handicapované živočichy

Kam se zraněným nebo dezorientovaným živočichem

Mapa stanic pro handicapované živočichy na webu ČSOP

Podstatnou část odborné pomoci živočichům, kteří ji potřebují, poskytuje Národní sítě záchranných stanic, pro zraněné a jinak handicapované živočichy. Pokud umístíte nalezené zraněné zvíře do stanice zapojené do národní sítě, máte jistotu, že o ně bude dobře postaráno. Národní síť vznikla díky iniciativě Českého svazu ochránců přírody.

Stanice, které jsou zařazeny do národní sítě, musí splňovat řadu přísných podmínek. Musí vlastnit příslušné výjimky pro držení volně žijících živočichů. Stanice i její pracovníci musí splňovat základní hygienické a veterinární předpisy i chovatelské zásady. Každá stanice má vyčleněnou územní působnost, kterou spravuje, a kde je k dispozici orgánům státní ochrany přírody. Podrobnosti o Národní síti a její historii a fungování.

Veronica a práce s handicapovanými živočichy

Veronica je aktivní v síti stanic pro handicapované živočichy, funguje jako pomocná stanice ve spolupráci se Zoo Brno, Ústavem botaniky a zoologie PF MU, AOPK ČR a Ptačím centrem. Především se stará o netopýry, obojživelníky a plazy.

Pomoc hendikepovaným netopýrům:

Cílem je návrat nalezených resp. zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody v nejkratším možném čase, co nejblíže místa nálezu. Péče o nalezené netopýry se děje spolu se záchrannými stanicemi, případně i s městskou policií Brno a veterinárními ordinacemi. Obvykle oznamovatel zavolá do Veroniky a domluví se na dalším postupu (vypuštění v místě nálezu u náhodných vletů do bytu nebo odchyt a přenos na záchrannou stanici). Jde také o službu obyvatelům města, kteří se octli v problémové situaci – netopýr vlétl do bytu či kanceláře a oni nevědí, co s ním. Nakonec v rámci projektu poradíme občanům i v ostatních případech, ať již jde o poštolku nebo ježka.
Přijatí netopýři jsou vždy určeni (druh, pohlaví), změřeni, zváženi a podle zdravotního stavu jsou buď neprodleně vypuštěni nazpět do volné přírody na vhodných biotopech poblíž místa nálezu, nebo se dostanou do naší dočasné péče. Vzhledem k tomu, že často zasahujeme, potřebuje Veronica podporu při těchto zásazích. U zraněných netopýrů drobná poranění ošetřujeme sami, vážnější zranění řešíme ve spolupráci s prof. MVDr. Knotkem z Veterinární fakulty.

Ochrana a monitoring zimovišť netopýrů

Veronica provádí sledování čtyř zimovišť v okolí Brna, jedno již 30 let. Jde o lokality, které jsou zahrnuty do celostního monitoringu: Maršovská vodní, Stříbrnice, Valérie a Machosluj. Postupně se podařilo všechny opatřit průletnou mříží. Každoročně jsou zkontrolovány průletné mříže, provedena běžná údržbu a dohled. Mimo to jsou netopýrovití vizuálně (bez vyrušovaní) sečteni a jejich počty jsou zaznamenány do celostátní databáze.

Určování hadů dle fotografií

Zmije obecná patří v Česku k mediálně nejznámějším živočichům, ale ve volné přírodě ji ve skutečnosti viděl málokdo. Mezi lidmi o ní panuje mnoho mýtů. Počty tohoto druhu se však neustále snižují a přispívá k tomu především způsob, jakým člověk mění krajinu: především agresivní zemědělství, v posledních dvaceti letech pak výstavba průmyslových zón, satelitních městeček či obchodních center na „zelené louce". Vzhledem k častým záměnám zmijí s užovkami, a nepravdách spojených se zmijí Veronica v Brně zájemcům nabízí možnost určení hada dle fotografií zaslaných mailem nebo poštou. Hady je dále možno také určit podle svleček, zbytků vaječných obalů a podobně.

Kontakty

Ptačí centrum Brno

Kontaktní osoba: Zdeněk Machař
Adresa: Štěpánská 4B, 602 00 Brno
Telefon: 543 239 396 , mobil: 602 524 228
E-mail: [email protected]

Agentura ochrany přírody a krajiny

Kontaktní osoba: Roman Zajíček
Adresa: Kotlářská 51, 602 00 Brno
Telefon: 549 210 226, 603 491 621
E-mail: [email protected]

Akademie věd ČR - ústav biologie obratlovců

Adresa: Květná 8, , 603 65 Brno
Kontaktní osoba : Jan Zukal
Telefon: 543 321 306
E-mail: [email protected]

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra zoologie

Kontaktní osoba: Tomáš Bartonička
Korespondenční adresa: Kotlářská 2, 611 37 Brno
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A32, budova A31 (Kampus)
Telefon: 541 129 111, 774 080 402
E-mail: [email protected]

Záchranná stanice pro netopýry hl. města Prahy

Adresa: Jasmínová 2665, 106 00 Praha 10
Telefon: 607 642 634 , 732 649 394

 

Seznam stanic pro handicapované živočichy v celé republice 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 29. 9. 2020