Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Kdy se o povolení kácení dřevin nemusí žádat?

Kategorie: Ochrana přírody a krajiny

Jak je to s kácením dřevin na soukromých pozemcích? Platí to, že na svém pozemku si mohu s dřevinami dělat, co chci? Kdy se o povolení kácení dřevin nemusí žádat?

Odpověď revidována: 10. 5. 2017 (původní odpověď: 21. 10. 2005)

O povolení kácet se nemusí žádat pouze ve výjimečných případech, stanovených zákonem. Povolení není nutné v případě, kdy dřevina má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm a není součástí stromořadí. Pokud dřeviny v sadu nedosahují 80 cm v obvodu, není třeba žádat o povolení. V opačném případě obec rozhoduje podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž musí být náležitě vyhodnoceny zdravotní, ekologické a estetické funkce dřevin(y).

Povolení není třeba ani v případech, kdy se jedná o zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených porostů dřevin nepřesáhla 40 m2, nebo ovocné dřeviny - musí přitom jít o zastavěné území a pozemek musí být v katastru evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha - zeleň. Je to například situace, kdy na zahrádce občan obnovuje sad.

V některých případech není potřeba povolení, ale je nutné oznámení. Situace, kdy stav dřeviny jednoznačně a bezprostředně ohrožuje lidské životy či hrozí škoda velkého rozsahu - například strom napůl vyvrácený bouří či rozlomený vichřicí - vyžaduje povolení následné. Ten, kdo takový strom odstraní, je povinen to do 15 dnů od provedení kácení oznámit příslušnému úřadu.

Povolení předchozí je třeba pro kácení dřevin podle jiných právních předpisů – například odstraňování náletových dřevin vyrůstajících přímo ze dna toku, pěstební probírky zahuštěných výsadeb zeleně v parkových úpravách obcí nebo odstraňování dřevin pod vodiči rozvodu elektřiny. Ten, kdo takovéto zásahy zamýšlí provést, je povinen nejméně 15 dnů před započetím prací tento svůj záměr oznámit příslušnému správnímu orgánu. Oznámení přitom musí obsahovat stejné údaje jako žádost o povolení kácení. Časový předstih oznámení je stanoven proto, aby správní orgán mohl rozsah oznamovaného kácení posoudit a je-li to třeba, omezit je, případně – pokud kácení shledá neodůvodněným – takovému oznamovanému kácení přímo zabránit.

Ke kácení dřevin by se ve všech případech mělo přistupovat až k jako krajnímu prostředku a raději se snažit najít řešení, které by umožnilo zachování každé dřeviny, u níž to je jen trochu možné.

Autor: Hana Chalupská
Ekologická poradna Veronica

Všechny dotazy v kategorii „Ochrana přírody a krajiny“

Celkový počet odpovězených dotazů 405. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 25. 3. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube