Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Kdy se o povolení kácení dřevin nemusí žádat?

Revidováno: 6. 1. 2021 (původní text: 21. 10. 2005)

Jak je to s kácením dřevin na soukromých pozemcích? Platí to, že na svém pozemku si mohu s dřevinami dělat, co chci? Kdy se o povolení kácení dřevin nemusí žádat?

Doporučení Ekologické poradny Veronica

O povolení kácet se nemusí žádat pouze ve výjimečných případech, stanovených zákonem. Povolení není nutné v případě, kdy dřevina má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm a není součástí stromořadí. Pokud dřeviny v sadu nedosahují 80 cm v obvodu, není třeba žádat o povolení. Přesně to upravuje vyhláška č. 189/2013. V opačném případě obec rozhoduje podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž musí být náležitě vyhodnoceny zdravotní, ekologické a estetické funkce dřevin(y).

Povolení není třeba ani v případech, kdy se jedná o zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených porostů dřevin nepřesáhla 40 m?, nebo ovocné dřeviny - musí přitom jít o zastavěné území a pozemek musí být v katastru evidován jako zahrada či zastavěná plocha a nádvoří. Je to například situace, kdy na zahrádce občan obnovuje sad.

V některých případech není potřeba povolení, ale je nutné oznámení. Situace, kdy stav dřeviny jednoznačně a bezprostředně ohrožuje lidské životy či hrozí škoda velkého rozsahu - například strom napůl vyvrácený bouří či rozlomený vichřicí - vyžaduje povolení následné. Ten, kdo takový strom odstraní, je povinen to do 15 dnů od provedení kácení oznámit příslušnému úřadu.

Povolení předchozí je třeba pro kácení dřevin podle jiných právních předpisů – například odstraňování náletových dřevin vyrůstajících přímo ze dna toku, pěstební probírky zahuštěných výsadeb zeleně v parkových úpravách obcí nebo odstraňování dřevin pod vodiči rozvodu elektřiny. Ten, kdo takovéto zásahy zamýšlí provést, je povinen nejméně 15 dnů před započetím prací tento svůj záměr oznámit příslušnému správnímu orgánu. Oznámení přitom musí obsahovat stejné údaje jako žádost o povolení kácení. Časový předstih oznámení je stanoven proto, aby správní orgán mohl rozsah oznamovaného kácení posoudit a je-li to třeba, omezit je, případně – pokud kácení shledá neodůvodněným – takovému oznamovanému kácení přímo zabránit.

Ke kácení dřevin by se ve všech případech mělo přistupovat až k jako krajnímu prostředku a raději se snažit najít řešení, které by umožnilo zachování každé dřeviny, u níž to je jen trochu možné.

Autor: Hana Chalupská; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Ochrana přírody a krajiny Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 3. 6. 2024