Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Vyhlášení přírodní rezervace

Naštěstí si státní ochrana přírody uvědomila jedinečnou hodnotu tohoto posledního kousku přírody v průmyslové části Brna. V roce 1977 tak zde národní výbor města vyhlásil chráněnou přírodní památku Černovický hájek, která byla později převedena do kategorie přírodní rezervace (PR). Rezervace má rozlohu 11,77 hektarů a obklopuje ji ochranné pásmo o rozloze 18,63 ha.

Rezervace má za úkol chránit přirozené ekosystémy a spolu s nimi i cenné druhy flóry a fauny. Dlouhodobým cílem ochrany je zachování lužního lesa v jeho co nejpřirozenější podobě. Ideálem je dosáhnout stabilního stavu, do kterého člověk nebude muset zasahovat. V současnosti je ovšem potřeba provádět různá opatření. Na prvním místě nutných zásahů stojí obnovení přirozeného vodního režimu, který byl v minulosti narušen budováním odvodňovacích kanálů. Dále je potřeba odstraňovat nepůvodní druhy dřevin a bylin, které do hájku pronikají.

Stát o svá chráněná území pečuje prostřednictvím orgánů ochrany přírody (OOP), kterým je v případě Černovického hájku úřad Jihomoravského kraje a jeho odbor životního prostředí. Pro území byl vypracován plán péče, který popisuje současný a cílový stav rezervace a představuje možnosti, jak cílového stavu dosáhnout. Aktuální Plán péče má platnost do toku 2021, po jejímž skončení bude vyhodnocena jeho aktuálnost a účinnost.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 
 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 4. 10. 2021