Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Jak může občan zasáhnout do ochrany přírody?

Kategorie: Ochrana přírody a krajiny

Je možné se nějak zapojit do správních řízení a ovlivnit tak jejich výsledek? Myslím si, že by bylo správné, aby se lidé co nejvíce zapojovali do rozhodování, pokud jde o věci, které se jich týkají. A životní prostředí se tak či onak týká nás všech, ne? Děkuji za odpověď.

Odpověď revidována: 10. 5. 2017 (původní odpověď: 30. 11. 2005)

Naprosto souhlasím s názorem, že účast občanů v záležitostech týkajících se ochrany přírody by měla být co největší. Naštěstí je taková účast možná. Co se týká ochrany životního prostředí, pamatuje na účast občanů zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde je v § 70 je zaručena účast občanů ve správních řízeních týkajících se záležitostí ochrany přírody a krajiny prostřednictvím občanských sdružení (od 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku spolky) a dobrovolných sborů či aktivů. Nikoliv však všem občanským sdružením. Občanské sdružení musí být registrováno a mít ve stanovách uvedeno, že jeho hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Aby bylo občanské sdružení o zahájení řízení informováno, musí mít podanou věcně a místně specifikovanou žádost. Ta je platná jeden rok a lze ji podávat opakovaně. Pokud se takové občanské sdružení přihlásí ke správnímu řízení do osmi dnů od zahájení řízení, automaticky se stává jeho účastníkem se všemi právy a povinnostmi, které vyplývají ze správního řádu.

V současné době již mnohá občanská sdružení do správních řízení vstupují a v některých případech je i velmi významně ovlivňují. Je tedy jen na uvážení každého, zda chce v dané věci něco dělat či nikoliv. Pokud se rozhodnete být v tomto ohledu aktivní, doporučuji se obrátit na některé ekologické občanské sdružení ve Vašem okolí, které má již s těmito věcmi zkušenosti, a požádat je o radu či pomoc.

Nejvýznamější práva účastníka správního řízení si můžete prohlédnout zde.

Zapojit se do ochrany přírody a krajiny ve svých územních obvodech mohou rovněž obce prostřednictvím svých orgánu, což vyplývá z § 71 výše zmiňovaného zákona. Jsou také účastníky řízení, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Státní orgány ochrany přírody jsou s nimi poviny spolupracovat, zejména pokud takové zásahy mohou nepříznivě ovlivnit prostředí v obci nebo omezit výkon práv jejích obyvatel.

Autor: Vilém Řiháček
Ekologická poradna Veronica

Všechny dotazy v kategorii „Ochrana přírody a krajiny“

Celkový počet odpovězených dotazů 403. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 11. 10. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube