Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Jak může občan zasáhnout do ochrany přírody?

Revidováno: 10. 5. 2017 (původní text: 30. 11. 2005)

Je možné se nějak zapojit do správních řízení a ovlivnit tak jejich výsledek? Myslím si, že by bylo správné, aby se lidé co nejvíce zapojovali do rozhodování, pokud jde o věci, které se jich týkají. A životní prostředí se tak či onak týká nás všech, ne? Děkuji za odpověď.

Doporučení Ekologické poradny Veronica

Naprosto souhlasím s názorem, že účast občanů v záležitostech týkajících se ochrany přírody by měla být co největší. Naštěstí je taková účast možná. Co se týká ochrany životního prostředí, pamatuje na účast občanů zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde je v § 70 je zaručena účast občanů ve správních řízeních týkajících se záležitostí ochrany přírody a krajiny prostřednictvím občanských sdružení (od 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku spolky) a dobrovolných sborů či aktivů. Nikoliv však všem občanským sdružením. Občanské sdružení musí být registrováno a mít ve stanovách uvedeno, že jeho hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Aby bylo občanské sdružení o zahájení řízení informováno, musí mít podanou věcně a místně specifikovanou žádost. Ta je platná jeden rok a lze ji podávat opakovaně. Pokud se takové občanské sdružení přihlásí ke správnímu řízení do osmi dnů od zahájení řízení, automaticky se stává jeho účastníkem se všemi právy a povinnostmi, které vyplývají ze správního řádu.

V současné době již mnohá občanská sdružení do správních řízení vstupují a v některých případech je i velmi významně ovlivňují. Je tedy jen na uvážení každého, zda chce v dané věci něco dělat či nikoliv. Pokud se rozhodnete být v tomto ohledu aktivní, doporučuji se obrátit na některé ekologické občanské sdružení ve Vašem okolí, které má již s těmito věcmi zkušenosti, a požádat je o radu či pomoc.

Nejvýznamější práva účastníka správního řízení si můžete prohlédnout zde.

Zapojit se do ochrany přírody a krajiny ve svých územních obvodech mohou rovněž obce prostřednictvím svých orgánu, což vyplývá z § 71 výše zmiňovaného zákona. Jsou také účastníky řízení, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Státní orgány ochrany přírody jsou s nimi poviny spolupracovat, zejména pokud takové zásahy mohou nepříznivě ovlivnit prostředí v obci nebo omezit výkon práv jejích obyvatel.

Autor: Vilém Řiháček; Ekologická poradna Veronica

Další dotazy z kategorie: Ochrana přírody a krajiny Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024