Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Jak může občan zasáhnout do ochrany přírody?

Kategorie: Ochrana přírody a krajiny

Je možné se nějak zapojit do správních řízení a ovlivnit tak jejich výsledek? Myslím si, že by bylo správné, aby se lidé co nejvíce zapojovali do rozhodování, pokud jde o věci, které se jich týkají. A životní prostředí se tak či onak týká nás všech, ne? Děkuji za odpověď.

Odpověď revidována: 10. 5. 2017 (původní odpověď: 30. 11. 2005)

Naprosto souhlasím s názorem, že účast občanů v záležitostech týkajících se ochrany přírody by měla být co největší. Naštěstí je taková účast možná. Co se týká ochrany životního prostředí, pamatuje na účast občanů zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde je v § 70 je zaručena účast občanů ve správních řízeních týkajících se záležitostí ochrany přírody a krajiny prostřednictvím občanských sdružení (od 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku spolky) a dobrovolných sborů či aktivů. Nikoliv však všem občanským sdružením. Občanské sdružení musí být registrováno a mít ve stanovách uvedeno, že jeho hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Aby bylo občanské sdružení o zahájení řízení informováno, musí mít podanou věcně a místně specifikovanou žádost. Ta je platná jeden rok a lze ji podávat opakovaně. Pokud se takové občanské sdružení přihlásí ke správnímu řízení do osmi dnů od zahájení řízení, automaticky se stává jeho účastníkem se všemi právy a povinnostmi, které vyplývají ze správního řádu.

V současné době již mnohá občanská sdružení do správních řízení vstupují a v některých případech je i velmi významně ovlivňují. Je tedy jen na uvážení každého, zda chce v dané věci něco dělat či nikoliv. Pokud se rozhodnete být v tomto ohledu aktivní, doporučuji se obrátit na některé ekologické občanské sdružení ve Vašem okolí, které má již s těmito věcmi zkušenosti, a požádat je o radu či pomoc.

Nejvýznamější práva účastníka správního řízení si můžete prohlédnout zde.

Zapojit se do ochrany přírody a krajiny ve svých územních obvodech mohou rovněž obce prostřednictvím svých orgánu, což vyplývá z § 71 výše zmiňovaného zákona. Jsou také účastníky řízení, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Státní orgány ochrany přírody jsou s nimi poviny spolupracovat, zejména pokud takové zásahy mohou nepříznivě ovlivnit prostředí v obci nebo omezit výkon práv jejích obyvatel.

Autor: Vilém Řiháček
Ekologická poradna Veronica

Všechny dotazy v kategorii „Ochrana přírody a krajiny“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube