Integrovaný registr znečišťování

Co je to integrovaný registr znečišťování (IRZ)?

Je to databáze, která obsahuje údaje o emisích a tzv. přenosech významných škodlivých látek znečisťujících životní prostředí. Pomocí této databáze lze tak snadno zjistit, jaké chemické látky se vyskytují v blízkosti našeho bydliště, v jakém množství a kdo je vypouští.

Jak se získávají data do IRZ?

IRZ momentálně eviduje 93 znečišťujících látek. Podniky, které při své činnosti překročí právní normou stanovení limit pro některou z těchto látek v emisích do ovzduší, vody a půdy nebo tzv. přenosech (v odpadech a v odpadních vodách), povinně ohlašují druh a množství této látky do IRZ. V IRZ se tyto údaje evidují, zpracovávají a zpřístupňují veřejnosti.

Co se dá najít v IRZ?

  • Informace o emisích a přenosech znečišťujících látek, které podniky vypouští.
  • Údaje o znečištění jsou zcela jasně spojeny s konkrétním podnikem a konkrétní látkou. Můžeme tak získat reálný pohled na stav životního prostředí v našem regionu.
  • Informace o negativním vlivu na lidské zdraví a na životní prostředí všech látek evidovaných v IRZ.
  • Informace o všech podnicích ohlašujících do IRZ.
  • Mapovou aplikaci znázorňující podniky ohlašující do IRZ.

Které podniky z Brna můžeme nalézt v této databázi

Za rok 2012 (poslední známé údaje) jsou v databázi evidovány jako znečišťovatelé (úniky a přenosy látek; bez odpadů) např. tyto podniky: ABB, KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o., KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.,  Nová Mosilana, a.s., Polygra a.s., PREFA KOMPOZITY,a.s., REMET, spol. s r.o., SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s.r.o., SALDOR s.r.o., Spalovna a komunální odpady Brno, Teplárny Brno, a.s., Čerpací stanice pohonných hmot Agip Brno - Kamanova, UNITED BAKERIES a.s.

Kde lze seznam nalézt?

IRZ je bezplatně přístupný veřejnosti a je pravidelně aktualizován. Poprvé byly údaje zveřejněny v roce 2005 na stránkách www.irz.cz, zřizovatelem registru je Ministerstvo životního prostředí.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 17. 4. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube